itikat

İtikat İtikat bir yere kapanıp ibadetle meşgul olma. Lügatte, hapis etmek ve men etmek, bir şeye yönelmek, bir işe devamlı ve sımsıkı bağlanmak manalarına gelir. İslam dininde, bir Müslümanın başkalarıyla olan münasebetlerinden ve dünya işlerinden bir müddet uzaklaşarak, cemaatle namaz kılınan bir camide ibadetle meşgul olmasına ve sevap kazanmak niyetiyle bir müddet mescitte kalmasına “itikaf” denir. itikaf yapana “mu’tekif” veya “akif” adı verilir.

ITIKAT (türkçe) anlamı
1. 1 . İnanma
2. inan
3. 2 . İnanç
4. iman
5. Şüphe
6. fena bir kurt gibi ruhunu kemirmeye
7. masum itikadını yavaş yavaş yıkmaya başlamıştı.- R. N. Güntekin.
ITIKAT (türkçe) anlamı
8. inaninanç
9. iman
ITIKAT (türkçe) ingilizcesi
1. n. belief
2. creed
ITIKAT (türkçe) fransızcası
1. croyance [la]
2. foi [la]
ITIKAT (türkçe) almancası
1. Überzeugung

Itikat hakkında detaylı bilgi

İtikat bir yere kapanıp ibadetle meşgul olma. Lügatte, hapis etmek ve men etmek, bir şeye yönelmek, bir işe devamlı ve sımsıkı bağlanmak manalarına gelir. İslam dininde, bir Müslümanın başkalarıyla olan münasebetlerinden ve dünya işlerinden bir müddet uzaklaşarak, cemaatle namaz kılınan bir camide ibadetle meşgul olmasına ve sevap kazanmak niyetiyle bir müddet mescitte kalmasına “itikaf” denir. itikaf yapana “mu’tekif” veya “akif” adı verilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Batıl Itikat

BATIL İTİKAT Alm. Aberglaube, Fr. Préjugé, İng. Superstition, False belief, heretical belief. Aslı olmayan, gerçek olmayan inanç. Batıl, lügatte "hurafe, hak olmayan, sahte, boş, hükümsüz" manalarına gelir. Zıttı olarak "hak, doğru" kelimeleri kullanılır. İlk insan ve ilk ...

İslam Dini Itikat Mezhepleri

İtikâdî mezhepler ya da İnanç mezhepleri, İnançla ilgili konular İslam'da başlangıçta bir fıkıh branşı kabul edilen kelâm, daha sonra ilm-i tevhid olarak adlandırılmıştır. Daha sonraları Fıkıh, âmelî meseleler üzerinde, kelâm ise itîkâdî meseleler üzerinde ...

Creed

Creed'in Ağustos 1998'de çıkan ilk albümü "My Own Prison" Amerika satış listelerini alt üst etti. Şarkıcı ve aynı zamanda topluluğun söz yazarı Scott Stapp (d. 8 Ağustos 1973) Creed'in hayran kitlesiyle olan ilişkisini grubun içtenliğine ve bütünlüğüne bağlıyor: ...

Faith

Faith şu anlamlara gelebilir:

İman

İman, dini bir çerçeve içinde, yaratan ve yasalarını koyan bir Tanrı’nın varoluşunu ve vahyi tartışıl­maz kabul etme veya tasdik etme tavrı.

Belief

Belief", John Mayer'ın üçüncü stüdyo albümü ''Continuum''dan çıkan ikinci teklisidir. Şarkının yazarlığını John Mayer; yapımcılığını John Mayer ve Steve Jordan üstlendi. Ben Harper şarkıda gitar çaldı.

Ehl-i Sünnet

Ehl-i Sünnet Alm. Der Weg der Sünniten, Fr. la voie d ahl-i Sunnat, İng. The Sunni Path. İslam dininde doğru itikat üzere olanlar. Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın ve Eshabının (aleyhimürrıdvan) yolunda bulunanlar, bildirdikleri itikat üzere inananlar. Eshab-ı kiramın, ...

Zehebi

Zehebi fıkıh, hadis ve tarih alimi. İsmi, Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz bin Abdullah et-Türkmani el-Mısri, künyesi Ebu Abdullah, lakabı ise Şemsüddin'dir. Babası Şihabüddin Ahmed'in kuyumculuk sanatındaki maharetinden dolayı, Zehebi, yani “kuyumcu” diye Ünlü ...