Itilaf

Kısaca: İtilaf Devletleri ya da Müttefikler, başlangıçta İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan savaş bloku. İtilaf sözcüğü 'anlaşma, uzlaşma' anlamlarına gelir. ...devamı ☟

itilaf
Itilaf

itilaf

Türkçe itilaf kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. entente

itilaf

anlaşma, uyuşma.

itilaf

Türkçe itilaf kelimesinin Fransızca karşılığı.
entente [la], accord [le]

itilaf

Türkçe itilaf kelimesinin Almanca karşılığı.
Konvention

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İtilaf devletleri
3 yıl önce

İtilaf Devletleri, Anlaşma Devletleri ya da Müttefik Devletler, Britanya İmparatorluğu, Fransa ve Rusya'dan oluşan ittifaktır. I. Dünya Savaşı'ndaki iki...

I. Dünya Savaşı'na katılan ülkeler
2 yıl önce

olmuş ve bu gruplaşmalar sonucu İtilaf Devletleri ve İttifak Devletleri olmak üzere iki grup ortaya çıkmıştır. İtilaf Devletleri ya da Müttefik Devletler...

I. Dünya Savaşı`na katılan ülkeler, Albania ülke bayrağı, Andorra ülke bayrağı, Andorra, Armenia ülke bayrağı, Belgium ülke bayrağı, Belçika, Bolivia ülke bayrağı, Bolivya, Brazil ülke bayrağı, Brezilya
Paris Barış Konferansı
3 yıl önce

araya gelmiş, konferansa İttifak Devletleri'ne karşı savaş açmış olan başta İtilaf Devletleri olmak üzere toplamda 32 devlet katılmıştır. Konferansa katılan...

Paris Barış Konferansı, Paris Barış Konferansı
Londra Konferansı (1921)
2 yıl önce

Konferansı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşması'nı kabul etmemiş, İtilaf Devletleri'ni yurttan çıkarmak için harekete geçmişti. TBMM, Millî Mücadele...

Neuilly Antlaşması
3 yıl önce

galip çıkan İtilaf Devletleri'yle İttifak Devletleri arasında düzenlenen Paris Barış Konferansı'nda öngörülen antlaşmalardan biridir. İtilaf Devletleri'yle...

Neuilly Antlaşması, Neuilly Antlaşması
İstanbul'un İşgali
3 yıl önce

İstanbul'un İşgali, Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Bırakışması ile Birinci Dünya Savaşı'nın bu ülkeler arasında...

İstanbul'un kurtuluşu
3 yıl önce

İtilaf Devletleri donanmaları 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak 13 Kasım 1918'de Haydarpaşa önlerine demirleyip İstanbul'a...

Müttefik
3 yıl önce

bir sözcüktür. Müttefik sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: İtilaf Devletleri: İttifak Devletleri grubuna karşı Britanya İmparatorluğu, Fransa...

Müttefik, 10 Eylül, 10 Mayıs, 11 Nisan, 12 Şubat, 13 Ekim, 14 Aralık, 15 Şubat, 16 Aralık, 17 Ocak, 1939