--}}

Itrî

Buhurizade Mustafa Itri (d. 1630ya da 1640-İstanbul - ö.1712). Türk bestekarı.

Buhurizade Mustafa Itri (d. 1630ya da 1640-İstanbul - ö.1712). Türk bestekarı.

17. yüzyıl büyük Türk bestekarı. Asıl adı Mustafa olup Itri mahlasıdır. Çiçekçilik ve meyvecilikle uğraştığı için bu mahlası almış olduğu söylenir. Ustaları arasında Hafız Post, Nasrullah Vakıf Halhali, Kasım Paşalı Koca Osman Efendi, Derviş Ömer Efendi gibi 17. yüzyıl bestecileri vardır. Çağının kaynakları mevlevi olduğunu söylemektedir. Mevlevi mukabelesinde okunan bir Segah ayin bestelemiş olduğundan bu rivayetlerde haklılık payı olabileceği düşünülmektedir.

Hayatı müddetince bir çok padişah ve devlet adamından himaye görmüş olup bunlardan en önemlileri IV. Mehmet ve Gazi Giray Han`dır. Devlet adamlarına yakınlığı nedeniyle bir dönem esirciler kethüdalığı yapmış, sarayda da musiki dersleri vermiştir. Mezarı divan şairi Şeyhi`nin yazdığına göre Yenikapı Mevlevihanesi`ndedir. Ancak mezar taşı kaybolduğundan yeri konusunda bugün bir bilgi bulunmamaktadır.

Sanatı

Itri yaşamı boyunca şairlik, hattatlık ve bestekarlık gibi sanatlarla uğraşmıştır. Ancak hiç şüphe yok ki onun bugün ki ününün sebebi bestekarlığıdır. Bestelerinde daha çok Nabi, Baki, Nazım, Naili, Nefi, Hafız gibi Türk ve Fars divan şairlerinin şiirlerini kullanmıştır.

Eserleriyle bir çığır açmış ve kendinden önceki tüm bestekarlardan farklı olmuştur. Türk Klasik Musikisi`nin esas çizgilerini o çizmiş ve Türk Müziği`ni diğer doğu müziklerinden ayıran özellikleri kazandırmıştır. O sanatının büyüklüğü ve önemi bakımından ancak Abülkadir Meragi ve Hammamizade İsmail Dede Efendi ile mukayese edilebilir.

Eserleri

Itri`nin Neva Kar`ı Klasik Türk Müusikisi repertuarının en yetkin eseri olarak kabul edilmektedir. Makamsal geçkiler, ezgilerin zengin ve orjinalliği bu eseri bir baş yapıt haline getirmiştir. Kar`ın sözleri Hafız`a aittir. Yine Segah Yürük Semaisi olan "Tuti-i Mucize ne desem laf değil" çok bilinen ve seslendirilen bir eserdir. Eserin güftesi Nefi`nindir.

Itrinin küçük formda (şarkı, türkü, köçekçe vs.) hiçbir eseri günümüze kadar gelememiştir. Eserlerin tümü büyük formlardadır. Dini musikinin de çok önemli eserleri yine Itri`ye aittir. Bunlar arasında Segah Bayram Tekbiri, Segah Salat-ı Ümmiye, Cuma Salatı,Dilkeş-haveran Gece Salası, Rast Mevlevi Naatı çok meşhur olup bütün İslam Dünyasında meşhurdur.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.