ITTIFAK (türkçe) anlamı
1. anlaşma
2. uyuşma
3. bağlaşma
oybirliği.
ITTIFAK (türkçe) anlamı
4. Anlaşma
5. uyuşma
6. bağlaşma
7. 2. anlamı Oy birliği.
ITTIFAK (türkçe) ingilizcesi
1. n. agreement
2. alliance
3. federation
4. confederation
5. hookup
6. union
ITTIFAK (türkçe) fransızcası
1. alliance [la]
ITTIFAK (türkçe) almancası
1. n. Allianz
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İttifak Devletleri

Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya'dan oluşan devletler grubudur. İtalya daha sonra İtilaf Devletleri tarafına geçmiştir. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'da bu ittifaka katılmıştır. İttifak Devletleri I. Dünya Savaşı'nda, İtilaf Devletleri ...

Dörtlü İttifak

Dörtlü İttifak, 1815 Viyana Kongresi düzenlemeleri çerçevesinde, 20 Kasım 1815'te Avusturya, Rusya, Prusya ve İngiltere arasında imzalanan ittifak. Rus Çarı Aleksander'in girişimleri sonucu imzalanan Kutsal İttifak'a rağmen Rusya'ya güvenmeyen Avusturya, daha geniş kapsamlı bir ...

Kutsal İttifak

Rus çarı I. Aleksandr, Avusturya imparatoru I. Franz ve Prusya kralı III. Friedrich Wilhelm'in, Napoleon'un yenilgisinin ardından başlayan II. Paris Antlaşması görüşmeleri sırasında kurdukları ittifak (26 Eylül 1815). Siyasal ve toplumsal yaşamda Hristiyan ilkelere bağlılığı ...

Üçlü İttifak

1872'de Alman, Avusturya-Macaristan ve Rus imparatorları biraraya gelerek Birinci Üç İmparatorlar Ligi'ni oluşturdular. Bunun ardından Avusturya ile ilişkilerini daha da geliştiren Otto Von Bismarck, 1879'da Almanya-Avusturya ittifakını güçlendirdi.

Sened-i İttifak

SENED-İ İTTIFAK, Osmanlı Devleti'nde, Sultan İkinci Mahmud devrinde 1808 yılında ayanlar ile hükümet arasında yapılan sezleşmeye verilen isim. 18. yüzyıla girerken askerî teskilâtin bozulmasi neticesinde, devletin merkezî otoritesi zayiflamisti. Devlet, mültezimlerin reayayi ...

Osmanlı-Kutsal Ittifak Savaşları

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları (1683-1699), Osmanlılar'ın II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığa uğramasından cesaret alan bir grup Avrupa ülkesinin Kutsal İttifak adı altında birleşip Osmanlılar'a karşı giriştikleri, ve bu ülkelerin Macaristan ile Dalmaçya'da hâkimiyet ...

Üçlü İttifak (1882)

Üçlü İttifak Almanya, Avusturya-Macaristan, ve İtalya arasında yapılanan ve 1882'den 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlmasına kadar süren askeri ittifaktır. Anlaşmaya göre eğer bir üye diğer büyük güçlerden biri tarafından saldırıya uğrarsa diğerleri ona yardım ...

Birleşik Ittifak Droid Tankı

Klon Savaşları sırasında,Birleşik İttifak Sulh Yargıcı Passel Argente Kont Dooku ile bir anlaşma yapınca elindeki tüm tank güçlerini de savaşa soktu.Bu tanklar Klon Savaşları'nın ilk savaşı olan Geonosis’te ve son savaş olan Kashyyyk’te görülmüştür.Bu gemiler kara ve ...

Çin-Sovyet Dostluk, İttifak Ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması

Çin-Sovyet Dostluk, İttifak ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması (Çince: 中蘇友好同盟互助條約, Rusça: Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи), Moskova'da Mao Zedong ile Josef Stalin arasında yapılan çetin müzakereden sonra 14 Şubat ...

Avusturya'nın Geleceği Için İttifak

Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ), Avusturya'nın Geleceği için İttifak 4 Nisan 2005'de eski FPÖ lideri tarafından kuruldu.