İttihat Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti ya da İttihat ve Terakki Fırkası (Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى, Güncel Türkçe: Birlik ve İlerleme), Osmanlı İmparatorluğu'nda İkinci Meşrutiyet'in ilânına önayak olup, 1908-1918 yılları arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine egemen olan; ideoloji olarak Türkçülüğü benimseyip, 1889 yılında kurulmuş bir siyasal cemiyettir. Başlangıçta devletin anayasal bir düzene kavuşmasını amaçlayan gizli bir dernek olarak kurulan örgüt; anayasanın kabul edilip II.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İttihat Terakki Cemiyeti ilgili konular

 • Osmanlı Demokrat Fırkası

  Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad), 6 Şubat 1909 yılında İbrahim Temo tarafından kurulan partidir.
 • II. Abdülhamit Dönemi

  V. Murad'ın yerine tahta geçen, II. Abdülhamid yurttaşların yönetime katılmalarını sağlayacak bir anayasa kabul ve ilan edeceğine söz verm
 • İkinci Meşrutiyet

  II. Abdulhamid'in siyasetini yersiz bulan ve ancak yeniden anayasalı bir monarşiye dönülmekle yurdun kurtarılacağına inanan İttihat ve Terakki
 • İttihad ve Terakki Fırkası

  İttihat ve Terakki Fırkası ya da İttihat ve Terakki Cemiyeti (Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى, Güncel Türkçesi: Birlik ve İlerleme
 • 1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı

  II. Abdülhamid döneminin sonunda, 23 Temmuz 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanıyla, aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında mebus seçimi yapıldı
 • Doktor Nâzım Bey

  Doktor Nâzım Bey (1870 - 26 Ağustos 1926), Türk doktor. İttihat Terakki Cemiyeti`nin önde gelenlerinden. Son Talât Paşa hükümetinin maarif n
 • Osmanlı Ahrar Fırkası

  Osmanlı Ahrar Fırkası (kısaca Ahrar Fırkası veya Fırka-i Ahrar), İkinci Meşrutiyet döneminde faaliyet gösteren siyasi parti. Eylül 1907 il
 • 31 Mart İsyanı

  Meşrutiyetçi hareketin en güçlü kanadı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı tam olarak ele geçiremeyerek dolaylı bir denetim kurmas
 • Pirizade İbrahim Hayrullah Bey

  Pirizade İbrahim Hayrullah Bey (1859-1934) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıyd
 • Süleyman Sudi Acarbay

  Süleyman Sudi Acarbay, (d. 1866, Bayezit) - (ö. 7 Ocak 1928 Bayezit), Türk siyasetçi.
İttihat Terakki Cemiyeti
İttihat Terakki Cemiyeti