ITTIHAZ (türkçe) anlamı
1.
2. 1 . Sayma
3. tutma
2 . Alma.
ITTIHAZ (türkçe) anlamı
4. sayma
5. tutmaalma
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Delil

Delil (hukuk)

Ictihad

İctihâd, (Arapça: اِجْتِهاد) İslam hukuku terimi. Arapça kökenli sözcük bir İslam hukukçusunun fıkıh usûlü prensiplerini kullanarak hükme varmak için çaba harcamasına ve sonunda vardığı hükme verilen isimdir.

Pir

Pir, (Farsça: (پیر) pir, "ihtiyar, yaşlı, koca"), tarikat kurucusu mutasavvıf. Tarikat pirinin tekkesi tarikat üyeleri için büyük önem taşır.