39 -IV. Demirel Hükümeti

(3l.03.1975-21.06.1977 )


Başbakan: Süleyman Demirel (Isparta, AP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Necmettin Erbakan (Konya, MSP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Turhan Feyzioğlu (Kayseri, CGP)
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Alparslan Türkeş(Adana, MHP)
Devlet Bakanı: Seyfi Öztürk (Eskişehir, AP)
Devlet Bakanı: Hasan Aksay (İstanbul, MSP)
Devlet Bakanı: Mustafa Kemal Erkovan (Ankara, MHP) 31.03.1975-30.04.1977 tarihleri arasında görev yapt

IV. Demirel Hükümeti

39 -IV. Demirel Hükümeti

(3l.03.1975-21.06.1977 )



Başbakan: Süleyman Demirel (Isparta, AP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Necmettin Erbakan (Konya, MSP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Turhan Feyzioğlu (Kayseri, CGP) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Alparslan Türkeş(Adana, MHP) Devlet Bakanı: Seyfi Öztürk (Eskişehir, AP) Devlet Bakanı: Hasan Aksay (İstanbul, MSP) Devlet Bakanı: Mustafa Kemal Erkovan (Ankara, MHP) 31.03.1975-30.04.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Osman Albayrak (C. S. Üyesi, Kütahya) (30.04.1977-21.06.1977) atandı. Devlet Bakanı: Mehmet Gıyasettin Karaca (Erzurum, AP) Adalet Bakanı: İsmail Müftüoğlu (Sakarya, MSP) 31.03.1975-11.04.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Zeyyat Baykara (C. S. Kontenjan Üyesi) (11.04.1977-21.06.1977) atandı. Milli Savunma Bakanı: Ferit Melen (C. S. Üyesi, Van, CGP) İçişleri Bakanı: Oğuzhan Asiltürk (Ankara, MSP) 31.03.1975-11.04.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Ahmet Sabahattin Özbek (C. S. Kontenjan Üyesi) (11.04.1977-21.06.1977) atandı. Dışişleri Bakanı: İhsan Sabri Çağlayangil (C. S. Üyesi, Bursa, AP) Maliye Bakanı: Yılmaz Ergenekon (İzmir, AP) Milli Eğitim Bakanı: Ali Naili Erdem (İzmir, AP) Bayındırlık Bakanı: Fehim Adak (Mardin, MSP) Ticaret Bakanı: Halil Başol (Tekirdağ, AP) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: Kemal Demir (Bolu, CGP) 31.03.1975-19.04.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Vefa Tanır (Konya, CGP) (19.04.1977-21.06.1977) atandı. Gümrük ve Tekel Bakanı: Orhan Öztrak (TBMM dışından, CGP) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Korkut Özal (Erzurum, MSP) Ulaştırma Bakanı: Nahit Menteşe (Aydın, AP) 31.03.1975-11.04.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine İbraim Aysoy (Mardin, Bağımsız) (11.04.1977-21.06.1977) atandı. Çalışma Bakanı: Ahmet Tevfik Paksu (Kahramanmaraş, MSP) 31.03.1975-10.11.1976 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Şevket Kazan (Kocaeli, MSP) (16.11.1976-21.06.1977) atandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Abdülkerim Doğru (Kars, MSP) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Mehmet Selahattin Kılıç (Adana, AP) Turizm ve Tanıtma Bakanı: Lütfi Tokoğlu (C. S. Üyesi, Kocaeli, AP) 31.03.1975-11.04.1977 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Nahit Menteşe (Aydın, AP) (11.04.1977-21.06.1977) atandı. İmar ve İskan Bakanı: Nurettin Ok (Çankırı, AP) Köyişleri Bakanı: Vefa Poyraz (C. S. Üyesi, İstanbul, AP) Orman Bakanı: Turhan Kapanlı (C. S. Üyesi, Ankara, AP) Gençlik ve Spor Bakanı: Ali Şevki Erek (Tokat, AP) Kültür Bakanı: Rıfkı Danışman (Erzurum, AP) Gençlik ve Spor Bakanı: Ahmet Mahir Ablum (Kütahya, AP)

Ayrıca bakınız

Liste - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri
IV. Demirel Hükümetin''de Ahmet Mahir Ablum Sosyal Güvenlik Bakanı''ydı. düzeltme gerekecek sanırım.

Yanıtlar