IV. Tuthaliya, Hitit İmparatorluğu kralı. III. Hattuşili'nin oğludur. Yeni krallık döneminde MÖ 1236 yılında tahta geçmiştir. Annesi Puduhepa'dır. IV. Tuthaliya babasının sarayında Hattuşa'da doğmuştur.

IV. Tuthaliya

IV. Tuthaliya, Hitit İmparatorluğu kralı. III. Hattuşili'nin oğludur. Yeni krallık döneminde MÖ 1236 yılında tahta geçmiştir. Annesi Puduhepa'dır. IV. Tuthaliya babasının sarayında Hattuşa'da doğmuştur. III. Hattuşili'den sonra tahta geçme önceliği IV. Tuthaliya'nın değil ağabeyinindi. Ancak IV. Tuthaliya babası tarafından geleceğin hükümdarı olarak yetiştirildi. Kral olmadan önce kendisine önemli görevler verildi. Nerik’in Fırtına Tanrısı ile Şamuha İştarı’nın rahibi ve saray baş muhafızlığı görevlerini üstlendi.III. Hattuşili'ni birçok üst dereceli devlet adamları IV. Tuthaliya'nın sarayında hizmet etmeye devam ettiler.III. Hattuşili'nin kurduğu barışçıl diplomatik ilişkiler IV. Tuthaliya döneminde de devam etti. Hanedanlar arası kan bağları kuruldu. IV. Tuthaliya birinci eşi yaptığı bir Babil prensesiyle evlendi. Ardından III. Arnuvanda imparator olmuş ancak bir yıl sonra ölmesi üzerine tahta son Hitit İmparatoru II. Şuppiluliuma geçmiştir. == Ayrıca bakınız == *Hititler *Hattuşa

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar