İvankovaç Muharebesi (18 Ağustos 1805), Sırp asilerle düzenli Osmanlı kuvvetleri arasındaki ilk ciddi çatışma.

İvankovaç Muharebesi

İvankovaç Muharebesi (18 Ağustos 1805), Sırp asilerle düzenli Osmanlı kuvvetleri arasındaki ilk ciddi çatışma. 1804'te Sırplar karşısında kaybedilen yerleri geri alabilmek amacıyla Hafız Paşa komutasında 15.000 kişilik bir Osmanlı ordusu bölgedeki asiler üzerine doğru yürüyüşe geçti. İvankovaç köyüne saldıran Osmanlıların saldırısını püskürten Sırplar onları Paraçin şehrine çekilmeye mecbur etti. Paraçin şehrine çekilen Osmanlı kuvvetlerini kuşatan Sırplar şehri bombalamaya başladılar. Bu kuşatma sırasında bacağına isabet eden bir el bombası ile yaralanan Hafız Paşa bir süre sonra öldü. Osmanlılar Niş'e doğru çekildiler. Osmanlı-Sırp tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan bu çatışma aynı zamanda Osmanlıların Balkanlar'daki çöküşünün de başlangıç noktası sayılabilir.

Yanıtlar