İvazzade Halil Paşa

Kısaca: Sadrazam İvaz Mehmet Paşa’nın oğlu. Babasının yüksek makamından dolayı çabuk ilerledi. Mirahur, Çavuşbey Tütün gümrüğü emini, Sadaret kethüdası ...devamı ☟

İvazzade Halil Paşa, III. Mustafa saltanatında, 12 Aralık 1769 - 25 Ekim 1770 tarihleri arasında on buçuk ay sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Sadrazam İvaz Mehmet Paşa’nın oğlu. Babasının yüksek makamından dolayı çabuk ilerledi. Mirahur, Çavuşbey Tütün gümrüğü emini, Sadaret kethüdası, Rumeli Valisi, Hatin muhafızı oldu. Sadrazamlığa getirildi. (1769) Serdar-ı ekrem sıfatı ile Rus Savaşlarına katıldı. Kartal Sahrasında bozguna uğradı. MÖnce vezirliği alındı. Filibe’ye sürüldü. Sonra affedilerek Eğriboz, Bosna, Selanik ve nihayet Sivas Valiliğine getirildi. 1777 yılında vefat etti.

1724'de İstanbul'da doğmuştur. 1739-1740'da sadrazamlık yapmış Hacı İvaz Mehmet Paşa'nın oğludur. Babasının önemli mevkiinden dolayı devlet katında çabuk ilerlemiş, Mirahor, Çavuşbaşı, Tütün Gümrüğü Emini, Sadaret Kethüdası, Rumeli Valiliği ve Hotin Muhafızlığı gibi önemli görevlerde bulunduktan sonra 1769‘da Sadrazamlığa getirilmiştir. On buçuk ay süren sadrazamlığı sonrasında Eğriboz ve Selanik valilikleri, son olarak da Sivas valiliği yapmıştır. Sivas Valisi iken 1777 yılında Nallıhan‘da ölmüştür. Mezarı Nallıhan'dadır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.