İyelik ekleri veya sahiplik ekleri, isimlere ve isim görevinde kullanılan sözcüklere eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ekler. İyelik ekleri ad soylu sözcüklerde ve isim görevinde kullanılan diğer sözcüklerde sahiplik kategorisini temsil eder.

IYELIK EKI (türkçe) anlamı
1. Ad soylu kelimeye eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren ek:
ev-im
2. ev-in
3. ev-i
4. ev-imiz
5. ev-iniz
ev-leri.- .
IYELIK EKI (türkçe) anlamı
6. ad soylu sözcüğü kişi kavramına bağlayan ek.
IYELIK EKI (türkçe) ingilizcesi
1. possessive suffix,

Iyelik Eki hakkında bilgiler

iyelik eki ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İyelik ekleri

İlgili Konu Başlıkları Tümü

çekim Eki

Türkçe'de bir ismin sonuna gelip kelime kökü ile anlam bakımından ilişkili yeni bir kelime oluşturan ektir.Basit yapılı bir kelime başına gelirse yapısını değiştirmez.Sadece çekim eki alan isimler basittir.

İyelik Ekleri

İyelik eki, eklendiği ismin bir şahsa ya da nesneye ait olduğunu gösteren ektir. Aitlik ilgisini, kendinden önceki bir sözcüğe ya da söz öbeğine bağlayarak bildirir.

Şahıs Eki

Şahıs eki veya kişi eki, yüklemin kişisini (özneyi) belirten ek. Fiil kiplerine veya ek-fiillere eklenerek işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşılmasını sağlayan eklerdir.

Kendi

Kendi, adıyla tanınan ve gerçek adı Nuray Ülker olan Türk oyuncu ve şarkıcı.

Hitit

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir. Tezlerden bir diğeri ...

Anam

* "Anam" - Türkçe 1. Tekil Şahıs İyelik Eki eklenmiş "ana" kelimesi