IYIMSER (türkçe) anlamı
1. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren
2. kötümser karşıtı
3. nikbin
optimist:
İstanbul'a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu.- Y. K. Karaosmanoğlu.
IYIMSER (türkçe) anlamı
4. genel olarak her düşünce ve eylemi iyi olarak değerlendiren
5. kötümser karşıtı
6. nikbin
7. optimist
IYIMSER (türkçe) ingilizcesi
1. adj. optimistic
2. hopeful
3. roseate
4. sanguinen. optimist
5. Pollyanna
IYIMSER (türkçe) fransızcası
1. optimiste
IYIMSER (türkçe) almancası
1. n. Optimistadj. optimistisch
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İyimser Bir Gül

İyimser Bir Gül 1989 yılında yayımlanan Ahmet Kaya albümüdür.

Optimist

* Optimist, İyimser anlamında kullanılan kelime.