IYIMSER (türkçe) anlamı
1. Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren
2. kötümser karşıtı
3. nikbin
optimist:
İstanbul'a vardığımızda eş dost bizi lüzumundan fazla iyimser bulmuştu.- Y. K. Karaosmanoğlu.
IYIMSER (türkçe) anlamı
4. genel olarak her düşünce ve eylemi iyi olarak değerlendiren
5. kötümser karşıtı
6. nikbin
7. optimist
IYIMSER (türkçe) ingilizcesi
1. adj. optimistic
2. hopeful
3. roseate
4. sanguinen. optimist
5. Pollyanna
IYIMSER (türkçe) fransızcası
1. optimiste
IYIMSER (türkçe) almancası
1. n. Optimistadj. optimistisch
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İyimser Bir Gül

İyimser Bir Gül 1989 yılında yayımlanan Ahmet Kaya albümüdür.

Optimist

* Optimist, İyimser anlamında kullanılan kelime.

Hamsi

Hamsi özellikle Karadeniz'de kış aylarında gırgır adı verilen çevirme ağlarıyla avlanan doğal ürünümüz. Hamsi (Engraulis) genellikle bütün tropik ve subtropik denizlerde yaşayıp, kıyı kesimlerinde sürüler oluşturuyorlar. Hatta zaman zaman nehir deltalarında da ...

Teknoloji

Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları. Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Eski Yunan'da ...

Liberalizm

Gerek ekonomi felsefesinde gerekse siyaset felsefesinde devlet, toplum ve birey arasındaki tüm ilişkilerde bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran; her bireyin vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan ekonomik ve siyasal öğreti.

Varoluşçuluk

İdealardan fiziksel nesnelere, canlı varlıkların kökeninden, Tanrı'nın doğasına kadar felsefenin inceleme alanına giren en önemli temalar, varoluş sorunuyla çok yakından ilgilidir.