İyimserik ya da Optimizm, Pesimizmin (kötümserlik) tam karşıtı olan bir kavramdır.

IYIMSERLIK (türkçe) anlamı
1. genel olarak her düşünce ve eylemi iyi olarak değerlendiren bir tutum ya da kişilik özelliği
2. nikbinlik
3. optimizm
4. her şeyi en iyi yanından gören
5. her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü
6. nikbinlik
7. optimizm
8. insanlığın ilerlemesine
bütün durum ve koşulların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı.
IYIMSERLIK (türkçe) anlamı
9. 1 . Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği
10. nikbinlik
11. optimizm
12. Ona eşlik eden iyimserlik havası
13. bir an olsun bulutlanmasın istiyorduk.- H. Taner.
14. 2 . Her şeyi en iyi yanından gören
15. her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü
16. nikbinlik
17. optimizm
18. Ümit
19. hayal ve iyimserlikten yoğrulan bu altın çağ.- F. R. Atay.
20. 3 . felsefeİnsanlığın ilerlemesine
21. bütün durum ve şartların iyiye gideceğine inanan öğretilerin genel adı
22. optimizm
IYIMSERLIK (türkçe) ingilizcesi
1. n. meliorism
2. optimism
3. hopefulness
4. sunny side,
IYIMSERLIK (türkçe) fransızcası
1. optimisme [le]
IYIMSERLIK (türkçe) almancası
1. n. Optimismus

Iyimserlik hakkında bilgiler

iyimserlik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Optimizm

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Optimist

* Optimist, İyimser anlamında kullanılan kelime.

Felsefe

Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. ...

Bienal

Bienal, İtalyanca "her bir diğer yıl" anlamına gelen ve iki yılda bir düzenlenen etkinliklere verilen addır. Çoğunlukla kültürel veya sanatsal faaliyetler için kullanılan bir terimdir.