İyon Alm. Ion (n), Fr. Ion (m), İng. Ion. Elektron eksikliğine veya fazlalığına sahib olan, yani eksi veya artı elektrik yüklü atom veya atom grubu. Pozitif (artı) yüklü iyona katyon ve negatif (eksi) yüklü iyona anyon denir. İyonlar, atomlar arasında elektron alışverişi sonucu meydana gelebilir: 2Na + Cl2 ® 2Na+ Cl- Bu reaksiyonda sodyum(Na), klor (Cl) atomuna elektron vermektedir. Böylece pozitif yüklü sodyum iyonu (Na+) ile negatif yüklü klor...

İYON (türkçe) anlamı
1. Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık
2. yükün
İYON (türkçe) anlamı
3. bir ya da daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atom ya da bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık
4. yükün
İYON (türkçe) ingilizcesi
1. adj. ionicn. ion,
İYON (türkçe) fransızcası
1. ion [le]
İYON (türkçe) almancası
1. n. Ionadj. ionisch

İyon hakkında bilgiler

İyon Alm. Ion (n), Fr. Ion (m), İng. Ion. Elektron eksikliğine veya fazlalığına sahib olan, yani eksi veya artı elektrik yüklü atom veya atom grubu. Pozitif (artı) yüklü iyona katyon ve negatif (eksi) yüklü iyona anyon denir.

İyonlar, atomlar arasında elektron alışverişi sonucu meydana gelebilir:

2Na + Cl2 ® 2Na+ Cl-

Bu reaksiyonda sodyum (Na), klor (Cl) atomuna elektron vermektedir. Böylece pozitif yüklü sodyum iyonu (Na+) ile negatif yüklü klorür iyonu (Cl-) meydana gelmektedir.

Bazan iyonik olmayan bir bileşiğe bir proton gidişi ile pozitif yüklü kök meydana gelir:

NH3 + H + Cl ® NH4+ + Cl-

Atomların veya moleküllerin, elektronlar veya fotonlar ile bombardımanından da iyonlar elde edilir. Pozitif ve negatif iyonların meydana getirdiği bileşiklere iyonik bileşikler denir. Genellikle iyonik bileşikler katı ve kristal yapıya sahiptirler. Bir kristal yapıda iyonlar çeşitli şekilde dizilmiştir. Dizilişe bağlı olarak da kristal türleri ortaya çıkmıştır. Zıt elektrik yüklü iyonlar arasındaki elektro statik çekim kuvveti büyük olduğu için, iyonik bileşikler oldukça kararlıdır. İyonik bileşikler ısıtılarak eritildiği zaman veya suda çözündüğü zaman bileşiği meydana getiren iyonlar serbest kalır ve hareket haline geçerler. Bu yüzden erimiş iyonik bileşikler elektriği çok güzel iletir. Buna karşılık kristal iyonik bileşikler zayıf iletkendir. Çünkü iyonlar hareket serbestliğine sahip değildirler.

İyonik bileşikler, polar çözücülerde çözünürler. Sıvı çözelti içinde dağılmış iyonlar, büyük elektriki çekim kuvveti sebebiyle çözücünün moleküllerini kendine bağlarlar. Bu duruma iyonun solvate olması denir. Eğer çözücü su ise solvate yerine hidrate kelimesi kullanılır. İyon tarafından tutulan su molekülü miktarı, iyon yüküne bağlıdır. Al3+ iyonu Al (H2O)63+ şeklinde Cu2+ iyonu ise CU (H2O)22+ şeklinde hidrate olur.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İyon Değiştirme

İyon Değiştirme Alm. Ionenaustouscher, Fr. Echangeur d’ion, İng. Ion exchanger. Bir karışımdaki iyonları tutarak bunların yerine bünyelerindeki iyonları veren malzemeler. İyon değişimi hem endüstriyel tekniklerde hem de laboratuvarlarda önem taşır. Suların yumuşatılmasında ...

Lityum-iyon Pil

Lityum iyon pil (Li-ion) bir çeşit yeniden doldurulabilir pil. Çoğunlukla elektronik araçlarda kullanılır.

Lityum Iyon Pil

Lityum iyon pil (ya da İngilizce kısaltmasıyla: Li-ion) bir çeşit yeniden doldurulabilir pildir ve çoğunlukla elektronik araçlarda

İyon Denizi

İyonya Denizi ya da İyon Denizi ya da Yanya Denizi (Yunanca: Ιόνιο Πέλαγος, İtalyanca: Mare Ionio, Arnavutça: Deti Jon ("Bizim Deniz")). Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında deniz.

Lityum Iyon Batarya

Bakınız

* [[Lityum iyon pil]]

Kimyasal Kapılı Iyon Kanalları

Kimyasal kapılı iyon kanalları (ligand kapılı iyon kanalları ya da iyonotropik reseptörler olarak da bilinir), gerilim-kapılı iyon kanallarının aksine bir kimyasal habercinin yapışmasına yanıt olarak açılan ya da kapanan bir grup transmembran iyon kanalıdır.

Kimyasal Kapılı Iyon Kanalı

Kimyasal kapılı iyon kanalları (ligand kapılı iyon kanalları ya da iyonotropik reseptörler olarak da bilinir), gerilim-kapılı iyon kanallarının aksine bir kimyasal habercinin yapışmasına yanıt olarak açılan ya da kapanan bir grup transmembran iyon kanalıdır.

İyon Kaplama

İyon kaplama, vakum kaplama işlemlerinin bir versiyonudur. İyon kaplama, substrat yüzeyinin periyodik bombardımanı ile, atomik boyuttaki partiküllerin yüzeyde biriktirilmesi ile gerçekleştirilir.

İyon Tabancası

Manyetik olarak desteklenmiş düşük voltajlı deşarj sistemi ile 250 eV-2000 eV arasındaki enerjilerde iyon koparılmasını sağlayarak vakum çemberi içinde hareket etmesini sağlar. Koparılmanın ardından iyonlar, vakum sisteminde, çok delikli, eleğe benzer bir ekran üzerinden ...

İyon Ayaklanması

İyonya Ayaklanması Aiolis, Doris, Kıbrıs ve Karya'nın birleşmesiyle, Önasya üzerindeki Akamenid İmparatorluğu hakimiyetine karşı geliştirdikleri, MÖ 499 – 493 tarihleri arasında gerçekleşen askeri bir ayaklanmadır. İyon şehir devletlerini ayaklanmaya iten neden esas itibariyle ...

İyon Kanalları

1 kanal alanı, 2 - dış açıklık, 3 - seçici filtre, 4 - seçici filtre çapı, 5 - fosforilasyon bölgesi, 6 - hücre zarı.

İyon Kanalı

İyon kanalı ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: [[İyon kanalları]]

Lityum Iyon

Lityum iyon ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: [[Lityum iyon pil]]