İyonyalılar

İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. En önemlileri İzmir, Foça, Efes, Milet’dir. Bu şehir devletleri; aralarında ticari rekabet bulunması ve hürriyetlerine düşkün olmaları nedeniyle siyasi birlik oluşturamamışlar ancak dini inanışlarının ortak olması sebebiyle kültür birliği sağlamışlardır.

İyonyalılar
İyonyalılar
İyonlular İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. En önemlileri İzmir, Foça, Efes, Milet’dir. Bu şehir devletleri; aralarında ticari rekabet bulunması ve hürriyetlerine düşkün olmaları nedeniyle siyasi birlik oluşturamamışlar ancak dini inanışlarının ortak olması sebebiyle kültür birliği sağlamışlardır.Fenike harf yazısının Ege havzasında tanınmasını sağlamışlardır.Bilim , sanat , alanlarında Anadolu’da İlkçağda en gelişmiş topluluktur.

1.Ön Asya’dan gelen önemli ticaret yollarının kesiştiği noktada olması, 2.Ticaret aracılığıyla birçok medeniyetle ilişki içinde olmaları, 3.Kurdukları koloniler aracılığıyla zenginleşmeleri, 4.Özgür düşünceye önem vermeleri, 5.Dini baskının olmayışı İyonya’nın bir bilim merkezi haline gelmesinde ve yüksek bir medeniyetin doğmasında etkili olmuştur.

İYONYALILARIN YETİŞTİRDİĞİ BİLİM ADAMLARI

1. Tales; Geometri ve Astronomi alanlarında çalışma yapmış, ilk defa güneş tutulmasını hesaplamıştır. 2. Pisagor; Matematik ve Geometri alanlarında çalışma yapmış, ilk defa dünyanın çevresini hesaplamıştır. 3. Diyojen; Felsefe alanında çalışmalar yapmıştır. 4. Hipokrat; Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. 5. Homeros; Edebiyat alanında çalışma yapmıştır. İlyada ve Odysseia destanları ona aittir. 6. Herodot; Tarih alanında çalışmıştır.

İzmir, Foça, Milet, Selçuk ve Bergama’daki tarihi kalıntılar İyonlar’a aittir. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı ve Apollon Mabedi İyonlar dönemine aittir. Pers saldırıları sonucunda zayıflayan İyon şehir devletleri zamanla siyasi hakimiyetlerini kaybetmişl

İyonya'da Siyasi YapıSiyasal yapılanmaları bağımsız şehir devleti şeklinde idi. Şehir devletlerinin temsilcileri "Panionion" adlı kutsal alanda (halen Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da) dini ve siyasi amaçlar için dönemsel olarak toplanmakla birlikte, hiçbir zaman ortak bir siyasi yapıda bir araya gelmediler.Hiç bir zaman bir araya gelmedikleri için ortak karar aldıkları bir yerde yoktur.Tüm Karadeniz, Kuzey Ege, Güney İtalya ve Sicilya sahillerinde çok sayıda koloni kurarak Akdeniz havzasındaki ticari üstünlüklerini geliştirdiler. Amasra, Sinop, Trabzon, Batum, Kefe, Varna, Enez, Napoli, Sirakuza, Marsilya, Nis gibi birçok kent ilk kez İyonyalılar tarafından kolonize edildi.

İyon şehir devletlerinin başında en eski dönemde krallar bulunuyordu. MÖ 7. yüzyılda halkın seçtiği kişiler, meclislerin yardımı ile şehirleri yönetmeye başladılar. 6. yüzyılda seçim yoluyla iktidarı ele geçiren güçlü yöneticiler tiranlık düzenini kurdular.

İyonya'da Kültürel Yapı

Felsefe ve bilim

Ön Asya ve Akdeniz ticaret yollarının kavşak noktasında bir ülke olmaları bilim ve kültür alanında ileri gitmelerinin en önemli nedenidir. Bunun yanısıra merkezi otoriteye bağlı olmayan bağımsız kentler olarak örgütlenmeleri, özgür düşünce geleneğinin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Milet'li Thales, Batı felsefesinin ve matematiğinin kurucusu olarak anılır. Thales'in öğrencisi olan Anaksimandros, insanlık tarihinde (resmi kayıtlar ve kutsal kitaplar dışında) ilk kez bağımsız bir kitap yazan kişidir. Milet'li Hekataios eleştirel tarih anlatımının ve ampirik coğrafyanın ilk önemli eserlerini verdi; bilinen ilk dünya haritasını yayımladı. Efes'li Herakleitos "bir insan aynı nehirde iki kez yüzemez" deyimiyle özetlenen değişim felsefesini geliştirdi. Samos'lu Pythagoras üçgenin açıları arasındaki ilişkiyi hesapladı; günümüze dek Batı ve Doğu müziğinin temelini oluşturan ses dizilerini tanımladı. Milet'li Anaksagoras İyonya felsefe ekolünü Atina'ya taşıyarak, Eflatun ve Aristoteles'in öncüsü oldu.

İyonyalılar'da İnançEski Yunan halkı arasında yaygın olan tanrılara ilişkin çeşitli inanç ve efsaneler ilk kez M.Ö. 9. yüzyılda İyonya'lı destan şairi (muhtemelen Sakız'lı veya İzmir'li) Homeros tarafından derlenerek sistemleştirildi. Homeros'un sistemleştirdiği mitoloji, Atina'nın egemenliği döneminde (MÖ 5. yüzyıl) tüm Helen dünyasının dini referans kaynağı olarak benimsendi. Yunan tanrıları insanlara benzerdi. Tanrılarla insanlar arasındaki en önemli fark da ölümlü, tanrıların ise ölümsüz olmalarıydı.İyonyalılar birden fazla tanrıya inanıyorlardı.

İyonyalılar'da MimariYunan geleneğindeki ilk anıtsal taş yapılar olan Samos'taki Hera Tapınağı, Efes'teki Artemis Tapınağı ve Milet'teki Apollon Tapınağı, M.Ö. 560 dolayında inşa edildiler. Daha sonra yeniden inşa edilerek erken döneme ait izlerini kaybeden bu üç yapı, Batı mimarisinin başlangıç noktası olarak kabul edilir.

İyonlular'da YazıFenike Alfabesi'nden uyarlanan çeşitli Yunan Alfabeleri M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren yaygınlık kazandı. Bunlar arasında soldan sağa yazılan İyon Alfabesi zamanla diğerlerini tasfiye ederek tüm Helenler tarafından benimsendi. Halen Yunan Alfabesi olarak bilinen alfabe, İyon Alfabesidir. Latin ve Kiril (Slav) alfabeleri Yunan alfabesinden türemiştir.

bkz. İyonya
...

Okuma Önerileri

Izmir
1 yıl önce

İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir. Tarihi ve tabii güzellikleri ile de T

İzmir, Ankara, Şehirler, Ege Bölgesi, İzmir Saat Kulesi, Kaşıyaka, İzmir Körfezi, Türkiye, İstanbul, Şehir
Samsun
1 yıl önce

Samsun Türkiye'nin, Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde yer alan il. İl toprakları 37° 08’ ve 34° 30’ doğu boylamları ile 40

19 Mayıs, Samsun Anadolu Lisesi, İstiklal İlköğretim Okulu, Samsun Atatürk Anadolu Lisesi, Bayındır İlkögretim Okulu, Samsun 23 Nisan İlköğretim Okulu, 1. Dünya Savaşı, 1919, 19 Mayıs Üniversitesi, Alaçam, Samsun, Amasya
Köyceğiz, Muğla
3 yıl önce

Köyceğiz, Muğla ilinin 12 ilçesinden birisi ve ilçenin yönetim merkezi olan şehir.

Köyceğiz, Muğla, 1884, 1919, 2000, Akdeniz, Akdeniz iklimi, Belediye başkanı, Beyobası, Köyceğiz, Bisiklet, Bodrum, Muğla, Dalaman, Muğla
Yahşelli, Menemen
3 yıl önce

Yahşelli, Menemen, İzmir`in bir köyüdür. Nüfusu 2.321 kişidir.

Yahşelli, Menemen, Menemen, İzmir, Taslak, Yahşelli köyü, Menemen, İzmir (il), Hasanlar köyü, Menemen, Hatundere köyü, Menemen, Haykıran köyü, Menemen, İğnedere köyü, Menemen, Günerli köyü, Menemen, Görece köyü, Menemen
İyonyalılar
1 yıl önce

İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. E

Frigyalılar
1 yıl önce

M.Ö. 12-7. yüzyıllar arasında Anadolu’nun batısında hakimiyet kuran topluluk. Frigler M.Ö. 1200 yılından sonra Trakya’dan Anadolu’ya da

İyonlar
1 yıl önce

İzmir ile Büyük Menderes ırmaklarının bulunduğu bölgeye yerleşmişlerdir. Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. E

Anadolu tarihi
1 yıl önce

Tarih Öncesi ÇağlarPaleolitik Çağ (M.Ö. 600.

Anadolu, Hititler, Hurriler, Truvalılar, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar, Türkler, Türkiye
İlkçağda Anadolu Uygarlıkları
1 yıl önce

Anadolu, Asya kıtasının batıya uzanan ek yarımadasıdır. Üç kıtanın ortasında bulunmaktadır. Anadolu eski çağlardan beri insanların dik

Anadolu, Anadolu uygarlıkları, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular, İyonyalılar, Babiller, Asurlar
Kırklareli tarihi
3 yıl önce

Kırklareli’nin çok eski zamanlara dayanan bir târihi vardır. Kırklareli-Aslıbey arasında üç sun’î tepe olduğu gibi Aşağıpın

...

Görüşler

cemil Avatar
cemil - 2 yıl önce
<t><p>iyonyalıların yaşadıkları tarihler(kuruluş-sonlanma) belirtilmemiş.</p></t>

rrrrrrrrrrrrrrtrrtrrrrrrrr Avatar
rrrrrrrrrrrrrrtrrtrrrrrrrr - 2 yıl önce
<t><p>Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr</p></t>

rrrrrrrrrrrrrrtrrtrrrrrrrr Avatar
rrrrrrrrrrrrrrtrrtrrrrrrrr - 2 yıl önce
<t><p>Rafadan Tayfa</p></t>

rrrrrrrrrrrrrrtrrtrrrrrrrr Avatar
rrrrrrrrrrrrrrtrrtrrrrrrrr - 2 yıl önce
<t><p>Mezopotamya</p></t>

Nisa Avatar
Nisa - 6 ay önce
Merhaba iyonlular nerde yasadilar

Rümeysa Avatar
Rümeysa - 6 ay önce
Rümeysa canlı derslere katıldın mi ben giremiyorum okuma dersine katilcan mi günaydın yarın için bütün ders kitap defter gelcek mi

Rümeysa Avatar
Rümeysa - 6 ay önce
Polonya-ukrayna da

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.