İyonosfer. Atmosferin elektromanyetik dalgaları yansıtacak miktarda iyonların ve serbest elektronların bulunduğu 70 km ile 500 km lik kısmı.

İyonyuvar

İyonyuvar ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İyonosfer

İlgili konuları ara

Yanıtlar