Izabe

Kısaca: İzabe, maden cevherinin metal içeriğini yüksek sıcaklıkta indirgenme tepkimesi yardımıyla cevherin geri kalanından ayırma süreci.Babich, A ''a.g.e.'', s.390 Pirometalurjinin yöntemlerinden biridir. Bazı metal oksitlerin indirgenmesi için yüksek ısı yeterliyken pek çoğu için proseste ısının yanında indirgeyici madde kullanılması da gerekir. Karbon genellikle kullanılan indirgeyicilerdendir. ...devamı ☟

İzabe, maden cevherinin metal içeriğini yüksek sıcaklıkta indirgenme tepkimesi yardımıyla cevherin geri kalanından ayırma süreci. Pirometalurjinin yöntemlerinden biridir. Bazı metal oksitlerin indirgenmesi için yüksek ısı yeterliyken pek çoğu için proseste ısının yanında indirgeyici madde kullanılması da gerekir. Karbon genellikle kullanılan indirgeyicilerdendir. Demirin yüksek fırında izabesi demir üretiminde kullanılan en yaygın yöntemdir. Bunun yanında bakır, çinko, fosfor ve civa üretiminde de kullanılmaktadır. Süreç Bir metalin izabesi ile o metale ait cevherin ısıtılıp ergitilmesi birbirinden farklı proseslerdir. Cevheri eritmek cevheri oluşturan elementlerin kütle oranlarını değiştirmeyecektir ancak metalin izabesi ile saflaştırma, metalin kütle oranını artırma amaçlanmaktadır. Diğer bir deyişle ergitme tek başına fiziksel bir dönüşümken izabe kimyasal bir dönüşümdür. Kaynaklar * Dipnotlar

Kaynaklar

Vikipedi

izabe

Madenleri ergitme, sıvı durumuna getirme.

izabe

Türkçe izabe kelimesinin İngilizce karşılığı.
melting, smelting

izabe

madenleri ergitme, sıvı duruma getirme.

izabe

Türkçe izabe kelimesinin Almanca karşılığı.
Schmelzen

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Yüksek fırın
1 yıl önce

kalay üfleme ocakları (İng: blowing house) ve tarihte kurşun izabesinde kullanılan izabe değirmenleri (İng: smeltmill) bir yüksek fırındır. Ancak günümüzde...

Yüksek fırın, Demir, Taslak şablonları, Taslak madde
çinko
1 yıl önce

çinko izabe fırınında ilk dikey retort uygulamasına başlandı. 19. yüzyılın başlarında geliştirilen "Belçika prosesi" reverber fırınında izabe ve potada...

Çinko, 1000, 1300, 1382, 1490, 1541, 1730, 1739, 1740, 1743, 1745
Magnezit
1 yıl önce

tuğla çimento fırınları astarı, indirgeme yükseltme fırınları astarı, metal izabe, refrakter malzeme olarak hayvan yemi, gübre, ilaç endüstrisi, hafif yapı...

Magnezit, Beyaz, Gri, Kahverengi, Kimya, Magnezyum, Renk, Taslak, Tuğla, İlaç, Magnezya
De Re Metallica
1 yıl önce

sürecini anlatan ilk yazılı eser. Madencilik, ve maden cevherlerinin arıtma ve izabe süreçleri hakkında bilgi veren kitap 1556 yılında yayımlandı. Yazarı Georgius...

Yumuktepe
1 yıl önce

de kullanılmaya başlanmıştır. Hatta bir görüşe göre, Dünya’da ilk bakır izabe tesisleri Yumuktepe’de kullanılmaya başlanmıştır. MÖ 3200 sonrasına ait...

Pirometalurji
1 yıl önce

hedeflenir. Temel pirometalurjik işlemler: Kurutma Kalsinasyon Kavurma İzabe Rafinasyon Kurutma işlemi, malzeme üzerinde bulunan nemi (kimyasal olarak...

Bakır Çağı
1 yıl önce

Neolitik Çağ'da olduğu gibi, bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. İlk bakır izabesine dair kanıtlar Sırbistan'daki Rudnik Dağı civarında bulunan yaklaşık MÖ...

Kalkolitik, Alişar, Anadolu, Arkeolog, Arkeoloji, Avcılık, Bakır, Hacılar, Hayvancılık, Maden, Neolitik Çağ
Demir
1 yıl önce

cevheri Manyetit minerali Demir madenlerinden çıkarılan demir cevherlerini izabeye uygun hale getirmek için yüksek tenörlü ve düşük tenörlü cevherler için...

Çelik, Maden, Madencilik, 18. yüzyıl, Aktinyum, Alaşım, Altın, Alüminyum, Amerikyum, Anadolu, Antimon