Termodinamikte, izentropik proses, çalışma akışkanının entropisinin sabit kaldığı durumlarda gerçekleşen prosestir.

İzentropik

Termodinamikte, izentropik proses, çalışma akışkanının entropisinin sabit kaldığı durumlarda gerçekleşen prosestir. Termodinamiğin ikinci yasası uyarınca şu denklem yazılabilir.
<math>\delta Q \le TdS</math>


Denklemde eşitlik olduğu durumlarda, proses tersinirdir. Tersinir olduğunda entropi değişimi sıfır olduğundan dolayı ısı değişimide sıfır olacak ve işlem adyabatik proses olarak da adlandırılabilecektir.

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar