--}}

İzentropik

Termodinamikte, izentropik proses, çalışma akışkanının entropisinin sabit kaldığı durumlarda gerçekleşen prosestir.

Termodinamikte, izentropik proses, çalışma akışkanının entropisinin sabit kaldığı durumlarda gerçekleşen prosestir. Termodinamiğin ikinci yasası uyarınca şu denklem yazılabilir.
\delta Q \le TdS


Denklemde eşitlik olduğu durumlarda, proses tersinirdir. Tersinir olduğunda entropi değişimi sıfır olduğundan dolayı ısı değişimide sıfır olacak ve işlem adyabatik proses olarak da adlandırılabilecektir.

}

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.