İzmir Tarihi Eserler ve Turistik Bilgiler

Kısaca: İzmir, tabiî güzelliği, beş bin senelik zengin târihi eserleri, hava deniz demiryolu ve karayolları bakımından ulaşım kolaylığı, lüks otel ve motelleri; alt yapı tesisleri, şifalı kaplıca içme ve tatil köyleri, güzel mesire yerleri, Milletlerarası İzmir Fuarı sebebiyle çok önemli bir turizm merkezidir. ...devamı ☟

İzmir, tabii güzelliği, beş bin senelik zengin tarihi eserleri, hava deniz demiryolu ve karayolları bakımından ulaşım kolaylığı, lüks otel ve motelleri; alt yapı tesisleri, şifalı kaplıca içme ve tatil köyleri, güzel mesire yerleri, Milletlerarası İzmir Fuarı sebebiyle çok önemli bir turizm merkezidir. Başlıca tarihi eserleri şunlardır:

Kadifekale: İzmir’e hakim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Eski devirlerde inşa edilen kaleden günümüze, güney duvarları ile batıdaki beş kulesi sağlam kalmıştır. Kale içinde kemerli büyük bir sarnıç kalıntıları vardır.

Çeşme Kalesi: Osmanlılar döneminde Ege sahillerinde yapılan üç önemli kaleden biridir. 1508’de Sultan İkinci Bayezid yaptırmıştır. Dört burcu vardır. Günümüzde silah müzesi olarak kullanılmaktadır.

Ali Ağa Camii: 1672’de Gedizli Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. Minaresi tuğladandır. Kubbenin kalem işlemesi 19. asırda yapılmıştır.

HisarCamii: Çarşı içinde Hisar önündedir. 1598’de Yakub Bey tarafından yaptırılmıştır. İzmir’in en büyük ve en görkemli camisidir. Çeşitli tarihlerde tamir görmüştür. Ahşap minber sedef kaplamalıdır.

Hacı Hüseyin Camii: 1652’de Hacı Hüseyin isimli bir zat tarafından yaptırılmıştır. Başdurak semtindedir. Caminin altında dükkan ve depolar vardır.

Kestane Pazarı Camii: 1663’te Hacı Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kestane Pazarı Çarşısındadır. İki katlı caminin alt katında dükkanlar vardır.

Hatuniye Camii: Tilkilik semtindedir. Kitabesi olmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Mihrabı ve minberi, yapıldığı dönemin özelliklerini belirtmektedir. On yedinci asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. Ahmed Ağanın annesi Tayyibe Hatunun yaptırdığı, fakat o dönemlerde kadınlara ait isim söylenmediğinden caminin Hatuniye Camii diye anıldığı bilinmektedir.

Çorak Kapı Camii: Basmane Tren İstasyonu karşısındadır. Bazı kaynaklarda 1747 senesinde yapıldığı yazılı ise de kesin değildir. Minberi mermer, minaresi kesme taştandır.

Konak Camii: 1754’te Mehmed Paşanın kızı AyşeHatun tarafından yaptırılmıştır. Hükumet Konağı önündedir. Cami duvarları Türk çinicilik sanatının güzel örnekleriyle süslüdür.

Kurşunlu Cami: Namazgah meydanında, şehrin en eski camilerindendir. Yavuz Sultan Selim Hanın yaptırdığı tahmin edilmektedir. Mihrap nişi kalem işleriyle süslüdür.

Şadırvan Cami: On altıncı asırda yaptırılan Cami çarşı içindedir. Caminin yanındaki ünlü şadırvan sebebiyle bu isimle bilinmektedir. Alt katındaki dükkanlar büyük bir çarşıyı meydana getirmektedir.

İki Çeşmelik Cami: Kurt Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. İki Çeşmelik semtindeki caminin kubbesi kalem işleriyle süslüdür. Minberi ahşaptır. Beş köşeli bir kaideye oturan minare oldukça yüksektir.

Salepçioğlu Camii: 1906’da Sepetçioğlu Hacı Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Cami iki katlıdır. Alt kat, kütüphane, yatakhane ve dersliği bulunan medrese olarak yapıldı ise de günümüzde başka amaçlarla kullanılmaktadır.

Ulu Cami: Ödemiş ilçesindedir. 1312’de Aydınoğlu Mehmed Bey yaptırmıştır. Aydınoğlu Camii diye de bilinir. Minberi ceviz ağacından yapılmıştır. Selçuklu mimarisi tarzındadır.

Îsa Bey Camii: selçuk ilçesinde,Ayasuluğ Tepesinin güney batı eteklerindedir. 1373’teAydınoğlu Îsa Bey tarafından mimar Şanlıoğlu Ali’ye yaptırılmıştır. Caminin içindeki çiniler Selçuklu sanatının güzel örneklerindendir. Batı yüzü tamamıyla mermer bloklarla kaplıdır. Caminin altında dükkanlar vardır.

Mehmed Bey Camii: 1334’te Aydınoğlu Mehmed Bey yaptırmıştır. Minaresinde renki tuğla örgüleriyle kilim desenini andıran bezemeler vardır. Tire ilçesindedir.

Kazganoğlu Camii: Tire ilçesinde, 1442’de Kazganoğlu Mehmed Bey yaptırmıştır. Minberin mermer işçiliği çok güzeldir. Tuğladan uzun bir minaresi vardır.

Yeni Cami: 1589’da Bekram Paşa yaptırmıştır. Tire ilçesindedir. Cami, medrese, dükkanlar hastane ve şadırvandan meydana gelen bir külliye olarak uzun süre kullanılmıştır. Medrese ve hastane 1914’te yanmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür.

Paşa Camii: On altıncı asrın başlarında Sadrazam Lütfü Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kare planlıdır. Ahşap minber oymalarla süslüdür. Tire ilçesindedir.

Ulu Cami: Aydınoğlu Cüneyd Beyin yaptırdığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür. Tire’nin en geniş camiidir.

Rüstem Paşa Camii: Urla ilçesindedir. On altıncı asırda yapılmıştır. Kare planlı camilerdendir. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür.

Sultan Şah Türbesi: Ödemiş ilçesinde, Ulu Caminin güneyindedir. Aydınoğlu Mehmed Beyin kızkardeşi Sultan Şah için 1310’da yaptırılmıştır. Altıgen şeklindedir.

Mehmed Bey Türbesi: Ödemiş Ulu Camiinin bitişiğinde Aydınoğlu Mehmed bey ile üç oğlu için 1333’te yaptırılmıştır. İçi çinilerle kaplı kurşun bir kubbe ile örtülüdür.

Birgivi Türbesi: Ödemiş’in Birgi nahiyesindedir. Büyük İslam alimi İmam-ı Birgivi hazretlerinin kabr-i şerifleri buradadır. Üstü açık etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir.

İbn-i Melek Türbesi: Tire ilçesinde, İbn-i Melek Medresesi yanındadır. Aydınoğlu MehmedBeyin çocuklarının hocalığını yapan büyük alim Abdüllatif ibni Melek hazretleri için yapılmıştır. Üstü açık türbedeİbn-i Melek ile oğlu MehmedEfendi ve alim Nizameddin Efendinin mezarları yan yanadır.

SüleymanŞah Türbesi: Tire ilçesinde, İbn-i Melek Medresesi bahçesindedir. Aydınoğlu Süleyman Şah için 1349’da yaptırılmıştır. İçinde Süleyman Şahın, hanımının, oğlunun ve Hızır Beyin kabirleri vardır.

Kızlarağası Hanı: Halilağa çarşısındadır. 1745’te Kızlarağası Hacı Beşir tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Osmanlı mimarisinin az görülen örneklerindendir. Yedi kapısı vardır. Yıkık olan han, restore edilmektedir.

Mirkelamoğlu Hanı: Yorgancılar Çarşısındadır. On sekizinci asırda yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur. Günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.

Karaosmanoğlu Hanı: Fevzi Paşa Bulvarı kıyısındadır. Bulvar yapılırken hanın yarısı yıkılmış, böylece mimari özelliğinin büyük ölçüde kaybolmasına sebeb olunmuştur.

İzmir Saat Kulesi: Konak alanındadır. 1901’de Sultan İkinci Abdülhamid Hanın tahta çıkışının yirmi beşinci yılı dolayısıyla Sadrazam Küçük Said Paşa yaptırmıştır. Saat, Alman İmparatoru İkinci Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Yüksekliği 25 metredir. 1974 depreminden zarar görmüşse de tamir ettirilmiştir.

Atatürk Anıtı: Cumhuriyet Meydanındadır. 1933’te yapılmıştır. Atatürk’ün, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini canlandıran bir eserdir.

Eski devirlere ait eserler:

Agora: İzmir’in Namazgah semtindedir. M.S. 2. asırda tamirat görmüştür. Kuzeyinde iki katlı ve 160 m uzunluğunda duvarlar vardır.

Kızılçullu Su Kemerleri: Romalılar devrinde, Nif Dağındaki suları şehre getirmek için yapılmıştır.

Diana (Artemis) Hamamı: Tepecik semtinde, Halkapınar su tesisleri içindedir.

Kolopou-Değirmendere: İl merkezinin 40 km güneyinde kurulmuş İyon kentidir. Kent kalıntıları 1866’da bulunmuştur.

Klaros: İl merkezine 48 km uzaklıkta bir şehirdir. Kalıntıları 1907’de bulunmuştur.

Bayraklı Harabeleri: İzmir Körfezi kenarındaki Bayraklı semtinin arkasındaki tepelerde M.Ö. 700 senelerine ait negaran tipi evler bulunmuştur.

Akropol: Turan tren istasyonu kuzeyinde tepe üzerinde M.Ö. 2. asra ait Akrapol kalıntıları vardır. Burada bulunan mezar M.Ö. 7. asırda yaşayan kral Tantanüs’e aittir.

Bergama Harabeleri: M.Ö. 3. asırda kurulan bir şehirdir.

Asklepion: Eski Bergama’da sağlık yurdu olarak kullanılan ve çeşitli hastalıkların tedavi edildiği bir yerdir. Meşhur hekim Calinus burada çalışmıştır. Şifalı otlar, telkin, su ve güneş banyosu, uyku gibi tedavi metodları tatbik edilirdi. Roma İmparatoru Marcus Caracallus burada tedavi görüp iyileşmiştir. Bu sağlık yurdunun 4500 kişilik tiyatrosu vardır.

Akropolis: Eski Bergama’nın ünlü saray kalıntıları tepe üzerindedir. Doldurulmuş dört teras üzerine yapılmıştır. Çevresini üç devrin duvarları kuşatır. Surların içinde dünyaca meşhur eserler vardır.

Aşağı Agora: M.Ö. 2. asrın başlarında yapılmıştır. büyük kısmı halen ayaktadır.

Efesos: Eski devirlerde Küçük Menderes Nehrinin denize döküldüğü körfez kıyısında kurulan bir şehirdir. Devrinin kültür merkezlerinden idi. Günümüzde Selçuk ilçesi yakınındadır. Efes Arkeoloji müzesindeki Romalılara ait Artemis, Apollon ve Venüs heykelleri ile Amazon lahdi meşhurdur.

Teos: Seferihisar’ın 27 km ötesinde Sığacık köyü yakınındadır. Eski bir tarihi şehrin harabeleridir.

Tabii güzellikleri:

İzmir tarihi eserleri bakımından olduğu gibi tabii güzellikleri bakımından da zengindir. Bazı mesire yerleri şunlardır:

Karagöl: İl merkezine 22 km uzaklıkta Yamanlar Dağı üzerindedir. Kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçlarıyla çevrili küçük bir krater gölüdür.

Efeoğlu: İzmir-Aydın karayolu üzerinde il merkezine 24 km uzaklıkta bir mesire yeridir.

Belkahve: İzmir-Salihli karayolu üzerinde il merkezine 10 km uzaklıkta orman içi dinlenme yeridir.

Mermeroluk: Ödemiş-Salihli karayolu üzerinde Bozdağ üzerinde Ege’nin en güzel dinlenme yeridir. En yüksek yeri 2157 metredir. Kestane meşe ve çam ağaçları ile kaplıdır.

Gölcük: Ödemiş’e 28 km uzaklıkta çam ormanlarıyla süslü güzel bir piknik yeridir. Manzarası güzel bir yayla ortasında volkanik göldür. Doğurtan kaynak suyu çok lezzetlidir.

Kazak Yaylası: Bergama’ya 20 km uzaklıkta çok güzel dinlenme yeridir. Yayla, fıstık ağaçları ile kaplıdır.

İçme ve kaplıcaları:

İzmir-şifalı su kaynakları bakımından zengin sayılabilecek bir ilimizdir. Çeşitli hastalıkların tedavisinde yararlanılabilen çok sayıda kaplıca vardır. Bazıları şunlardır:

Balçova İçmeleri: İzmir-Çeşme yolu üzerindedir. İl merkezine 6 km uzaklıktadır. Çevresi çam ormanları ile kaplıdır. Maden suyu olarak kullanılır.

Dikili Kaplıcaları: Dikili-Bergama karayolu üzerindedir. Romatizma hastalıklarına iyi gelir.

misafir - 7 yıl önce
izmir izmir deyil güzellik şahı dır.izmir ise güzelliği ile ünlü dür.

Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

İzmir
1 yıl önce

İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehridir. Nüfusu 2020 itibarıyla 4.394.694 kişidir. Bu nüfus; 30 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1.297 mahallede...

Kızlarağası hanı
1 yıl önce

Kızlarağası Hanı İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi bir handır. Günümüzde Kemeraltı'nın turistik ve tarihi alışveriş mekanlarından biridir. Han'ın...

Kızlarağası hanı, ,
Buca
1 yıl önce

bulunmaktadır. Buca Mevlana Heykeli (Buca Mevlana Turistik Tesisleri) Birçok Yarışa Ev Sahipliği Yapmakta Olan İzmir-Buca-Şirinyer Hipodromu Buca Şirinyer'deki...

Buca, İzmir, Aliağa, İzmir, Balçova, İzmir, Bayındır, İzmir, Bergama, İzmir, Beydağ, İzmir, Bornova, İzmir, Buca Eğitim Fakültesi, Dikili, İzmir, Foça, İzmir, Gaziemir, İzmir
Ekrem Akurgal
1 yıl önce

Hatti ve Hitit Uygarlıkları Net Turistik Yayınları, İstanbul Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ISBN...

Ekrem Akurgal, 1911, 1931, 1935, 1957, 1961, 1979, 1981, 1987, 1988, 1990
Ödemiş
1 yıl önce

Ödemiş, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Kiraz ve Beydağ, batısında Bayındır ve Tire ilçeleri, kuzeyinde Manisa, güneyinde Aydın...

Ödemiş, Ödemiş
Allianoi
1 yıl önce

Allianoi İzmiri, Bergama ilçesi sınırları içinde, Bergama-İvrindi karayolunun 18. km.'sinde, Bergama'nın kuzeydoğusunda, Yortanlı Barajı gölet alanının...

Allianoi, 1979, 1992, 1998, 1999, 2. yüzyıl, 2000, 2003, 2004, Adatepe, Anadolu
Jose Marti Küba Dostluk Derneği
5 yıl önce

etmiştir. Dernek kültürel, sanatsal etkinliklerin yanı sıra toplumsal, tarihi ve turistik alanda da Küba ile ilgili kamuoyu yaratmak için faaliyetlerde bulunmaktadır...

Halikarnas Balıkçısı
1 yıl önce

Dışişleri Bakanlığına vermiş, yayımlanmamış Ephesus (turistik kılavuz; Türkiye'de ilk) Halicarnassus (turistik kılavuz) Asia Minor Çeviri Hortlak Rikşav - Rudyard...

Halikarnas Balıkçısı, Halikarnas Balıkçısı