İzmir, tabiî güzelliği, beş bin senelik zengin târihi eserleri, hava deniz demiryolu ve karayolları bakımından ulaşım kolaylığı, lüks otel ve motelleri; alt yapı tesisleri, şifalı kaplıca içme ve tatil köyleri, güzel mesire yerleri, Milletlerarası İzmir Fuarı sebebiyle çok önemli bir turizm merkezidir.

İzmir Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler hakkında detaylı bilgi

İzmir, tabii güzelliği, beş bin senelik zengin tarihi eserleri, hava deniz demiryolu ve karayolları bakımından ulaşım kolaylığı, lüks otel ve motelleri; alt yapı tesisleri, şifalı kaplıca içme ve tatil köyleri, güzel mesire yerleri, Milletlerarası İzmir Fuarı sebebiyle çok önemli bir turizm merkezidir. Başlıca tarihi eserleri şunlardır:

Kadifekale: İzmir’e hakim bir tepe üzerinde kurulmuştur. Eski devirlerde inşa edilen kaleden günümüze, güney duvarları ile batıdaki beş kulesi sağlam kalmıştır. Kale içinde kemerli büyük bir sarnıç kalıntıları vardır.

Çeşme Kalesi: Osmanlılar döneminde Ege sahillerinde yapılan üç önemli kaleden biridir. 1508’de Sultan İkinci Bayezid yaptırmıştır. Dört burcu vardır. Günümüzde silah müzesi olarak kullanılmaktadır.

Ali Ağa Camii: 1672’de Gedizli Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. Minaresi tuğladandır. Kubbenin kalem işlemesi 19. asırda yapılmıştır.

HisarCamii: Çarşı içinde Hisar önündedir. 1598’de Yakub Bey tarafından yaptırılmıştır. İzmir’in en büyük ve en görkemli camisidir. Çeşitli tarihlerde tamir görmüştür. Ahşap minber sedef kaplamalıdır.

Hacı Hüseyin Camii: 1652’de Hacı Hüseyin isimli bir zat tarafından yaptırılmıştır. Başdurak semtindedir. Caminin altında dükkan ve depolar vardır.

Kestane Pazarı Camii: 1663’te Hacı Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kestane Pazarı Çarşısındadır. İki katlı caminin alt katında dükkanlar vardır.

Hatuniye Camii: Tilkilik semtindedir. Kitabesi olmadığından yapım tarihi bilinmemektedir. Mihrabı ve minberi, yapıldığı dönemin özelliklerini belirtmektedir. On yedinci asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. Ahmed Ağanın annesi Tayyibe Hatunun yaptırdığı, fakat o dönemlerde kadınlara ait isim söylenmediğinden caminin Hatuniye Camii diye anıldığı bilinmektedir.

Çorak Kapı Camii: Basmane Tren İstasyonu karşısındadır. Bazı kaynaklarda 1747 senesinde yapıldığı yazılı ise de kesin değildir. Minberi mermer, minaresi kesme taştandır.

Konak Camii: 1754’te Mehmed Paşanın kızı AyşeHatun tarafından yaptırılmıştır. Hükumet Konağı önündedir. Cami duvarları Türk çinicilik sanatının güzel örnekleriyle süslüdür.

Kurşunlu Cami: Namazgah meydanında, şehrin en eski camilerindendir. Yavuz Sultan Selim Hanın yaptırdığı tahmin edilmektedir. Mihrap nişi kalem işleriyle süslüdür.

Şadırvan Cami: On altıncı asırda yaptırılan Cami çarşı içindedir. Caminin yanındaki ünlü şadırvan sebebiyle bu isimle bilinmektedir. Alt katındaki dükkanlar büyük bir çarşıyı meydana getirmektedir.

İki Çeşmelik Cami: Kurt Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. İki Çeşmelik semtindeki caminin kubbesi kalem işleriyle süslüdür. Minberi ahşaptır. Beş köşeli bir kaideye oturan minare oldukça yüksektir.

Salepçioğlu Camii: 1906’da Sepetçioğlu Hacı Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Cami iki katlıdır. Alt kat, kütüphane, yatakhane ve dersliği bulunan medrese olarak yapıldı ise de günümüzde başka amaçlarla kullanılmaktadır.

Ulu Cami: Ödemiş ilçesindedir. 1312’de Aydınoğlu Mehmed Bey yaptırmıştır. Aydınoğlu Camii diye de bilinir. Minberi ceviz ağacından yapılmıştır. Selçuklu mimarisi tarzındadır.

Îsa Bey Camii: selçuk ilçesinde, Ayasuluğ Tepesinin güney batı eteklerindedir. 1373’teAydınoğlu Îsa Bey tarafından mimar Şanlıoğlu Ali’ye yaptırılmıştır. Caminin içindeki çiniler Selçuklu sanatının güzel örneklerindendir. Batı yüzü tamamıyla mermer bloklarla kaplıdır. Caminin altında dükkanlar vardır.

Mehmed Bey Camii: 1334’te Aydınoğlu Mehmed Bey yaptırmıştır. Minaresinde renki tuğla örgüleriyle kilim desenini andıran bezemeler vardır. Tire ilçesindedir.

Kazganoğlu Camii: Tire ilçesinde, 1442’de Kazganoğlu Mehmed Bey yaptırmıştır. Minberin mermer işçiliği çok güzeldir. Tuğladan uzun bir minaresi vardır.

Yeni Cami: 1589’da Bekram Paşa yaptırmıştır. Tire ilçesindedir. Cami, medrese, dükkanlar hastane ve şadırvandan meydana gelen bir külliye olarak uzun süre kullanılmıştır. Medrese ve hastane 1914’te yanmıştır. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür.

Paşa Camii: On altıncı asrın başlarında Sadrazam Lütfü Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kare planlıdır. Ahşap minber oymalarla süslüdür. Tire ilçesindedir.

Ulu Cami: Aydınoğlu Cüneyd Beyin yaptırdığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür. Tire’nin en geniş camiidir.

Rüstem Paşa Camii: Urla ilçesindedir. On altıncı asırda yapılmıştır. Kare planlı camilerdendir. Çeşitli zamanlarda tamir görmüştür.

Sultan Şah Türbesi: Ödemiş ilçesinde, Ulu Caminin güneyindedir. Aydınoğlu Mehmed Beyin kızkardeşi Sultan Şah için 1310’da yaptırılmıştır. Altıgen şeklindedir.

Mehmed Bey Türbesi: Ödemiş Ulu Camiinin bitişiğinde Aydınoğlu Mehmed bey ile üç oğlu için 1333’te yaptırılmıştır. İçi çinilerle kaplı kurşun bir kubbe ile örtülüdür.

Birgivi Türbesi: Ödemiş’in Birgi nahiyesindedir. Büyük İslam alimi İmam-ı Birgivi hazretlerinin kabr-i şerifleri buradadır. Üstü açık etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir.

İbn-i Melek Türbesi: Tire ilçesinde, İbn-i Melek Medresesi yanındadır. Aydınoğlu MehmedBeyin çocuklarının hocalığını yapan büyük alim Abdüllatif ibni Melek hazretleri için yapılmıştır. Üstü açık türbedeİbn-i Melek ile oğlu MehmedEfendi ve alim Nizameddin Efendinin mezarları yan yanadır.

SüleymanŞah Türbesi: Tire ilçesinde, İbn-i Melek Medresesi bahçesindedir. Aydınoğlu Süleyman Şah için 1349’da yaptırılmıştır. İçinde Süleyman Şahın, hanımının, oğlunun ve Hızır Beyin kabirleri vardır.

Kızlarağası Hanı: Halilağa çarşısındadır. 1745’te Kızlarağası Hacı Beşir tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Osmanlı mimarisinin az görülen örneklerindendir. Yedi kapısı vardır. Yıkık olan han, restore edilmektedir.

Mirkelamoğlu Hanı: Yorgancılar Çarşısındadır. On sekizinci asırda yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Kitabesi yoktur. Günümüzde depo olarak kullanılmaktadır.

Karaosmanoğlu Hanı: Fevzi Paşa Bulvarı kıyısındadır. Bulvar yapılırken hanın yarısı yıkılmış, böylece mimari özelliğinin büyük ölçüde kaybolmasına sebeb olunmuştur.

İzmir Saat Kulesi: Konak alanındadır. 1901’de Sultan İkinci Abdülhamid Hanın tahta çıkışının yirmi beşinci yılı dolayısıyla Sadrazam Küçük Said Paşa yaptırmıştır. Saat, Alman İmparatoru İkinci Wilhelm tarafından hediye edilmiştir. Yüksekliği 25 metredir. 1974 depreminden zarar görmüşse de tamir ettirilmiştir.

Atatürk Anıtı: Cumhuriyet Meydanındadır. 1933’te yapılmıştır. Atatürk’ün, “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini canlandıran bir eserdir.

Eski devirlere ait eserler:

Agora: İzmir’in Namazgah semtindedir. M.S. 2. asırda tamirat görmüştür. Kuzeyinde iki katlı ve 160 m uzunluğunda duvarlar vardır.

Kızılçullu Su Kemerleri: Romalılar devrinde, Nif Dağındaki suları şehre getirmek için yapılmıştır.

Diana (Artemis) Hamamı: Tepecik semtinde, Halkapınar su tesisleri içindedir.

Kolopou-Değirmendere: İl merkezinin 40 km güneyinde kurulmuş İyon kentidir. Kent kalıntıları 1866’da bulunmuştur.

Klaros: İl merkezine 48 km uzaklıkta bir şehirdir. Kalıntıları 1907’de bulunmuştur.

Bayraklı Harabeleri: İzmir Körfezi kenarındaki Bayraklı semtinin arkasındaki tepelerde M.Ö. 700 senelerine ait negaran tipi evler bulunmuştur.

Akropol: Turan tren istasyonu kuzeyinde tepe üzerinde M.Ö. 2. asra ait Akrapol kalıntıları vardır. Burada bulunan mezar M.Ö. 7. asırda yaşayan kral Tantanüs’e aittir.

Bergama Harabeleri: M.Ö. 3. asırda kurulan bir şehirdir.

Asklepion: Eski Bergama’da sağlık yurdu olarak kullanılan ve çeşitli hastalıkların tedavi edildiği bir yerdir. Meşhur hekim Calinus burada çalışmıştır. Şifalı otlar, telkin, su ve güneş banyosu, uyku gibi tedavi metodları tatbik edilirdi. Roma İmparatoru Marcus Caracallus burada tedavi görüp iyileşmiştir. Bu sağlık yurdunun 4500 kişilik tiyatrosu vardır.

Akropolis: Eski Bergama’nın ünlü saray kalıntıları tepe üzerindedir. Doldurulmuş dört teras üzerine yapılmıştır. Çevresini üç devrin duvarları kuşatır. Surların içinde dünyaca meşhur eserler vardır.

Aşağı Agora: M.Ö. 2. asrın başlarında yapılmıştır. büyük kısmı halen ayaktadır.

Efesos: Eski devirlerde Küçük Menderes Nehrinin denize döküldüğü körfez kıyısında kurulan bir şehirdir. Devrinin kültür merkezlerinden idi. Günümüzde Selçuk ilçesi yakınındadır. Efes Arkeoloji müzesindeki Romalılara ait Artemis, Apollon ve Venüs heykelleri ile Amazon lahdi meşhurdur.

Teos: Seferihisar’ın 27 km ötesinde Sığacık köyü yakınındadır. Eski bir tarihi şehrin harabeleridir.

Tabii güzellikleri:

İzmir tarihi eserleri bakımından olduğu gibi tabii güzellikleri bakımından da zengindir. Bazı mesire yerleri şunlardır:

Karagöl: İl merkezine 22 km uzaklıkta Yamanlar Dağı üzerindedir. Kızılçam, karaçam ve söğüt ağaçlarıyla çevrili küçük bir krater gölüdür.

Efeoğlu: İzmir-Aydın karayolu üzerinde il merkezine 24 km uzaklıkta bir mesire yeridir.

Belkahve: İzmir-Salihli karayolu üzerinde il merkezine 10 km uzaklıkta orman içi dinlenme yeridir.

Mermeroluk: Ödemiş-Salihli karayolu üzerinde Bozdağ üzerinde Ege’nin en güzel dinlenme yeridir. En yüksek yeri 2157 metredir. Kestane meşe ve çam ağaçları ile kaplıdır.

Gölcük: Ödemiş’e 28 km uzaklıkta çam ormanlarıyla süslü güzel bir piknik yeridir. Manzarası güzel bir yayla ortasında volkanik göldür. Doğurtan kaynak suyu çok lezzetlidir.

Kazak Yaylası: Bergama’ya 20 km uzaklıkta çok güzel dinlenme yeridir. Yayla, fıstık ağaçları ile kaplıdır.

İçme ve kaplıcaları:

İzmir-şifalı su kaynakları bakımından zengin sayılabilecek bir ilimizdir. Çeşitli hastalıkların tedavisinde yararlanılabilen çok sayıda kaplıca vardır. Bazıları şunlardır:

Balçova İçmeleri: İzmir-Çeşme yolu üzerindedir. İl merkezine 6 km uzaklıktadır. Çevresi çam ormanları ile kaplıdır. Maden suyu olarak kullanılır.

Dikili Kaplıcaları: Dikili-Bergama karayolu üzerindedir. Romatizma hastalıklarına iyi gelir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

İstanbul Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

İstanbul’un hemen her köşesi tarihi ve turistik özelliklere sahiptir. Hepsini saymak, adeta mümkün değil gibidir. En önemlilerinden bazıları şunlardır:

Eskişehir Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Eskişehir, târihî eserler ve tabiî güzellikler bakımından zengindir. Şifâlı kaplıca ve içmeleri ve modern konaklama te’sislerine sâhiptir.Sivrihisar Kalesi: Bizanslılar tarafından yaptırılmıştır.

Çanakkale Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Çanakkale tabiî güzelliklerle, târihî zenginliklerin kucaklaştığı bir ildir. Her köşesi târih doludur. Arkeolojik eserlerin yanında, yemyeşil tepeler, masmavi bir deniz ve tertemiz sahilleri ile turizme çok müsaittir.

Edirne Tarihi Eserler Ve Turistik Bilgiler

Edirne, İstanbul ve Bursa’dan sonra târihî eser zenginliği bakımından üçüncü ilimizdir.Geçirdiği iki büyük yangın, zelzele ve dört istilâ ile eserlerin çoğu kaybolmasına rağmen müze şehir olma özelliğini korumaktadır. Önemli târihî eserleri şunlardır:Selîmiye ...

Tarih

Tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin eleştirel bir incelemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların nedenleri konusunda açıklamalarda bulanan bilim dalı. 19. yüzyıl sonlarında çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve ...

Ege Bölgesi

85.000km2 dolayındaki yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %11’ini kaplayan, kuzeyde Marmara Bölgesi’ne, doğuda İç Anadolu Bölgesi’ne, güneydoğuda Akdeniz Bölgesi’ne komşu olan bölgemiz batıda da Ege Denizi’yle çevrilidir (adını komşu olduğu denizden ...

Antalya

Antalya Akdeniz sahilinde turizm bakımından çok gelişmiş bir il. Türkiye'nin muz ve portakal bahçesi olarak isimlendirilen Antalya; Akdeniz kıyısında, İçel (Mersin) Konya, Isparta, Burdur ve Muğla illeri ile çevrilidir. İl toprakları 36°06' ve 37°27' kuzey enlemleri ile 29°14' ve ...

Karacabey

Karacabey, Bandırma'nın 40 km doğusunda, Bursa'nın 65 km batısında yer alan Bursa'ya bağlı bir ilçedir.

Aydın Ili

TarihçesiAydin, Bati Anadolu Bölgemizde tarih ve uygarligin izlerini tasiyan, dünyanin ender yerlerinden biridir. Tarihin çesitli evrelerindeki degisik kültür birikimlerinin açik bir müzesidir.Tarihi M.

Arkeolojinin Tanımı

Arkeolojinin Tanımı:a.Kelime Anlamı:Arkhaio: eski (yunanca)logos: bilim (yunanca)Arkeloji kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir.

PAMUKKALE

Ege Bölgesi'nde, Büyük Menderes havzasında, eski ve tarihî bir şehir kalıntısıdır. İlkçağdaki adı Hierapois idi. Bu şehrin kalesi, bugünkü Denizli şehrinin merkez bucağına bağlı...

Diyarbakır

Diyarbakır karpuzu ve kalesiyle meşhur Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan il. Doğuda Batman, kuzeydoğuda Muş, kuzeyde Bingöl ve Elazığ, batıda Malatya ve Adıyaman, güneyde Şanlıurfa ve Mardin illeriyle çevrilidir. 37°30’ ve 38°43’ kuzey enlemleri ile 40°37’ ve 41°20’ ...