İzmit Saat Kulesi

Av Köşkü ile Atatürk Heykeli arasında yer alan kentin karakteristik Saat Kulesi'ni, İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey, Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle yaptırmıştır. Neoklasik üslupta Hereke Tavşancıl ve traverten taşlardan yapılmıştır.

Kocaeli Saat Kulesi, İzmit Kemalpaşa Mahallesi'nde Kocaeli sınırları içerisinde yer alan bir saat kulesidir. Mimarı, Mimar Vedat Bey olan saat kulesi, Kazım Bey tarafından 34. Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 25. yıldönümü nedeniyle yaptırılmıştır.

Saat kulesinin üç tarafında bulunan sebillerin alınlığında ve kapısının üzerinde kitabeler bulunmaktadır. Bu kitabelerde 1318 Belediye etti inşa bu kule ile çeşme-i Seyit Kamari'ye yazmaktadır. Orta kattaki çember şeklindeki kartuş içerisinde de II. Abdülhamit'in tuğrası bulunmaktadır. Saat kulesinin giriş kapısının yanı başındaki Türkçe bir kitabeden de SEKA tarafından 1970'lerde onarıldığı yazılıdır.

Saat kulesi, köşelerinde ikişer sütun ve kenarlarında çember şeklindeki kemerli sebiller bulunan kare bir kaide üzerinde yükselmektedir. Sebiller basık yuvarlak niş şeklinde olup, silmelerle çevrilidir. Ayrıca bu sebillerin profilli birer teknesi bulunmaktadır. Kaide ile gövde arasına bir balkon yapılmıştır. Gövde genişliğine üç silme ile dört kata bölünmüş, üzeri de pramidal şeklinde bir külah ile örtülmüştür. Geniş saçaklı olan bu külahın altında dört yöne yönelik birer saat kadranı yerleştirilmiştir. Neo-Klasik üslupta yapılan kulenin her bir köşesinde silmeli, ince uzun birer pencere bulunmaktadır.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    zmit "Saraybahçe"Sultan Abdülaziz Kasrı çevresinde ki parkta yer alan saat kulesi, zarif görünüşü ile Neoklasik mimari özelliklere sahiptir.3,65x3,65 m ölçülerindeki kare planlı kulenin üç yüzü, mermer motifli çeşmelerle süslenmiş olup dört katlı kule ikinci katındaki seyir balkonundan itibaren daralarak yükselmektedir.Seyir balkonu altında ağırlık taşımayan sadece süsleme amacına yönelik yivli sütunlar dikkat çeker.1318 (1902) tarihini taşıyan ve Sultan II. Abdülhamit in tahta çıkışının 25. yılı nedeniyle İzmit Mutasarrıfı Musa Kazım Bey tarafından yaptırıldığı belirtilen çeşme üstü kitabeleri görülebilir.Kulenin dördüncü katında saat odası,dört cephesin de ise 80 cm çapında saat kadranı göze çarpar.Kule üç pencereli üzeri kurşun kaplı saçaklı bir çatı ile son bulurken , tarihi İzmit saat Kulesi 1970 yılında restorasyon görmüştür.

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

İzmit Saat Kulesi
İzmit Saat Kulesi