Izomer

İzomer ya da Türkçesi ile eş biçimli; aynı kimyasal bileşime sahip olup, atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküller. Sözcük, Eski Yunan dilinde ``eşit`` anlamındaki ``isos`` ve ``parça`` anlamındaki ``meros`` sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir.

İzomer ya da Türkçesi ile eş biçimli; aynı kimyasal bileşime sahip olup, atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküller. Sözcük, Eski Yunan dilinde ``eşit`` anlamındaki ``isos`` ve ``parça`` anlamındaki ``meros`` sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir.

Aşağıdaki şekilde, kimyasal formülü C3H8O ya da C3H7OH olan propil alkolün propanolun izomerleri gösterilmiştir.
Burada; (1) propil alkol ya da n-propil alkol, (2) izopropil alkol ve (3) metil etil eterdir.

Diğer anlamları

izomer

Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler).

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Izomer
izomer