Izomer

Kısaca: İzomer ya da Türkçesi ile eş biçimli; aynı kimyasal bileşime sahip olup, atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküller. Sözcük, Eski Yunan dilinde ``eşit`` anlamındaki ``isos`` ve ``parça`` anlamındaki ``meros`` sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. ...devamı ☟

izomer
Izomer

İzomer ya da Türkçesi ile eş biçimli; aynı kimyasal bileşime sahip olup, atomları arasındaki bağlantı yapıları farklı olan moleküller. Sözcük, Eski Yunan dilinde ``eşit`` anlamındaki ``isos`` ve ``parça`` anlamındaki ``meros`` sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir.

Aşağıdaki şekilde, kimyasal formülü C3H8O ya da C3H7OH olan propil alkolün propanolun izomerleri gösterilmiştir.
Burada; (1) propil alkol ya da n-propil alkol, (2) izopropil alkol ve (3) metil etil eterdir.

izomer

Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler).

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Cis-trans izomer
1 yıl önce

Organik kimyada stereoizomerin dalı olan cis-trans izomer, geometrik izomer, yapıca izomer ya da E-Z izomer gibi isimlerle ifade edilen durum, bir moleküldeki...

Nükleer izomer
4 yıl önce

Nükleer izomer, nükleonlarından birinin veya daha fazlasının uyarılması sonucu yarı kararlı duruma geçen atom çekirdeğidir. Bir nükleer izomer uyarılmamış...

Oktahedral moleküler geometri
1 yıl önce

metal merkezine (M) koordine edilmiştir, bu karmaşık izomerler olarak mevcut olabilirler. Bu izomerler için adlandırma sistemi, farklı ligandların sayısına...

Oktan
1 yıl önce

bir alkandır. Kimyasal formülü CH3(CH2)6CH3dür. 18 adet izomeri bulunur. Oktanın 18 izomeri vardır : Oktan 2-Metilheptan 3-Metilheptan 4-Metilheptan...

Oktan, Alkan, Bütan, Kaynama noktası, Kimyasal formül, Metan, Oktan (anlam ayrım), Oktan (yakıtlar), Propan, Su, Viskozite
Kinidin
1 yıl önce

kullanılır. Yine aynı ağaçtan elde edilen kinin maddesinin eş biçimlisidir (izomer). Yani kimyasal formülleri kinin ile aynı molekül yapıları farklıdır....

Kinidin, Kalp ritim bozukluğu, Kimya, Kinin, Molekül, Taslak, İzomer, Alkaloid, Kınakına
Neopentan
1 yıl önce

tetrahedral simetriye sahiptir. Moleküler formülü C5H12(pentan) olan üç yapısal izomerden biridir, diğer ikisi n-pentan ve izopentandır. Bu üçünden standart şartlarda...

Glukoz
1 yıl önce

olarak sentezlenebilen ama önem bakımından pek önemli olmayan Glukozun bir izomeridir. Glukoz altı karbon atomu ve bir aldehit grubuna sahip olduğu için aldoheksoz...