--}}

İzotoplar Tablosu

İzotop tabloları şu ana kadar bilinen tüm kimyasal elementlerin izotoplarını, soldan sağa artan atom numarası ve yukarıdan aşağı artan nötron numarası ile sınıflandırmaktadır. Yarı ömürler her bir hücrenin rengi (renk ifadeleri sağda verilmiştir) ile ifade edilir.

İzotop renk tablosu|

Bu izotop tabloları bilinen tüm kimyasal elementlerin izotoplarını, soldan sağa artan atom numarası ve yukarıdan aşağı artan nötron numarası ile sınıflandırır.

Yarı ömürler her bir hücrenin rengi (renk ifadeleri sağda verilmiştir) ile ifade edilir. Renkli kenarlar en kararlı nükleer izomer durumları gösterir.

1-15 Elementleri arası izotoplar+ Bilinen izotoplar listesi
p a†’ 1 2
n a†“ H He 3 4
0 1|H|R 2|He Li Be 5 6
1 2|D|R 3|He|R 4|Li 5|Be B C 7
2 3|T|G 4|He|R 5|Li 6|Be 7|B 8|C N 8
3 4|H 5|He 6|Li|R 7|Be|I 8|B 9|C 10|N O 9 10
4 5|H 6|He 7|Li|R 8|Be 9|B 10|C 11|N 12|O F Ne
5 6|H 7|He 8|Li 9|Be|R 10|B |R 11|C 12|N 13|O 14|F 15|Ne 11
6 7|H 8|He 9|Li 10|Be|Y 11|B |R 12|C|R 13|N 14|O 15|F 16|Ne Na 12 13 14
7 9|He 10|Li 11|Be 12|B 13|C|R 14|N|R 15|O 16|F 17|Ne 18|Na Mg Al Si 15
8 10|He 11|Li 12|Be 13|B 14|C|G 15|N|R 16|O |R 17|F 18|Ne 19|Na 20|Mg 21|Al 22|Si P
9 12|Li 13|Be 14|B 15|C 16|N 17|O |R 18|F 19|Ne 20|Na 21|Mg 22|Al 23|Si 24|P
10 14|Be 15|B 16|C 17|N 18|O |R 19|F |R 20|Ne|R 21|Na 22|Mg 23|Al 24|Si 25|P
11 16|B 17|C 18|N 19|O 20|F 21|Ne|R 22|Na|B 23|Mg 24|Al 25|Si 26|P
12 17|B 18|C 19|N 20|O 21|F 22|Ne|R 23|Na|R 24|Mg|R 25|Al 26|Si 27|P
13 18|B 19|C 20|N 21|O 22|F 23|Ne 24|Na 25|Mg|R 26|Al|Y 27|Si 28|P
14 19|B 20|C 21|N 22|O 23|F 24|Ne 25|Na 26|Mg|R 27|Al|R 28|Si|R 29|P
15 21|C 22|N 23|O 24|F 25|Ne 26|Na 27|Mg 28|Al 29|Si|R 30|P
16 22|C 23|N 24|O 25|F 26|Ne 27|Na 28|Mg 29|Al 30|Si|R 31|P |R
17 24|N 25|O 26|F 27|Ne 28|Na 29|Mg 30|Al 31|Si 32|P |I
18 26|O 27|F 28|Ne 29|Na 30|Mg 31|Al 32|Si|G 33|P |I
19 28|F 29|Ne 30|Na 31|Mg 32|Al 33|Si 34|P
20 29|F 30|Ne 31|Na 32|Mg 33|Al 34|Si 35|P
21 31|Ne 32|Na 33|Mg 34|Al 35|Si 36|P
22 32|Ne 33|Na 34|Mg 35|Al 36|Si 37|P


16-30 Elementleri arası izotoplar!

|

|

|

|||||

| | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
p a†’ 16
n a†“ S 17
12 Cl 18
13 29|S Ar 19
14 30|S 31|Cl K 20
15 31|S 32|Cl 33|Ar Ca
16 32|S |R 33|Cl 34|Ar 35|K 21
17 33|S |R 34|Cl 35|Ar 36|K 37|Ca Sc 22
18 34|S |R 35|Cl|R 36|Ar|R 37|K 38|Ca Ti 23
19 35|S |I 36|Cl|Y 37|Ar|I 38|K 39|Ca 40|Sc 41|Ti V 24
20 36|S |R 37|Cl|R 38|Ar|R 39|K |R 40|Ca|R 41|Sc 42|Ti Cr 25
21 37|S 38|Cl 39|Ar|G 40|K |O 41|Ca|Y 42|Sc 43|Ti 44|V 45|Cr Mn 26
22 38|S 39|Cl 40|Ar|R 41|K |R 42|Ca|R 43|Sc 44|Ti|G 45|V 46|Cr Fe 27
23 39|S 40|Cl 41|Ar 42|K 43|Ca|R 44|Sc|V 45|Ti 46|V 47|Cr 48|Mn 49|Fe Co 28
24 40|S 41|Cl 42|Ar|G 43|K 44|Ca|R 45|Sc|R 46|Ti|R 47|V 48|Cr 49|Mn 50|Fe 51|Co Ni 29
25 41|S 42|Cl 43|Ar 44|K 45|Ca|B 46|Sc|I 47|Ti|R 48|V |I 49|Cr 50|Mn 51|Fe 52|Co 53|Ni Cu 30
26 42|S 43|Cl 44|Ar 45|K 46|Ca|R 47|Sc|V 48|Ti|R 49|V |B 50|Cr|R 51|Mn 52|Fe 53|Co 54|Ni 55|Cu Zn
27 43|S 44|Cl 45|Ar 46|K 47|Ca|V 48|Sc|V 49|Ti|R 50|V |O 51|Cr|I 52|Mn|V 53|Fe 54|Co 55|Ni 56|Cu 57|Zn
28 44|S 45|Cl 46|Ar 47|K 48|Ca|O 49|Sc 50|Ti|R 51|V |R 52|Cr|R 53|Mn|Y 54|Fe|R 55|Co 56|Ni|V 57|Cu 58|Zn
29 45|S 46|Cl 47|Ar 48|K 49|Ca 50|Sc 51|Ti 52|V 53|Cr|R 54|Mn|B 55|Fe|B 56|Co|I 57|Ni|V 58|Cu 59|Zn
3049|K 50|Ca 51|Sc 52|Ti 53|V 54|Cr|R 55|Mn|R 56|Fe|R 57|Co|B 58|Ni|R 59|Cu 60|Zn
3150|K 53|Ti 54|V 55|Cr 56|Mn 57|Fe|R 58|Co|I 59|Ni|Y 60|Cu 61|Zn
3255|V 56|Cr 57|Mn 58|Fe|R 59|Co|R 60|Ni|R 61|Cu 62|Zn
3357|Cr 58|Mn 59|Fe|I 60|Co|B 61|Ni|R 62|Cu 63|Zn
3459|Mn 60|Fe|Y 61|Co 62|Ni|R 63|Cu|R 64|Zn|R
3561|Fe 62|Co 63|Ni|G 64|Cu 65|Zn|B
3662|Fe 63|Co 64|Ni|R 65|Cu|R 66|Zn|R
3764|Co 65|Ni 66|Cu 67|Zn|R
3866|Ni|V 67|Cu|V 68|Zn|R
3967|Ni 68|Cu 69|Zn
4068|Ni 69|Cu 70|Zn|R
4170|Cu 71|Zn
4272|Zn|V
4373|Zn


31-45 Elementleri arası izotoplar|

|

| |

| ||

||

| ||

| |

|

|

||

|

|| | |

| | |

| |

|

p a†’ 31
n a†“ Ga 32
31 62|Ga Ge 33
32 63|Ga 64|Ge As 34
33 64|Ga 65|Ge Se 35 36
34 65|Ga 66|Ge68|Se Br Kr 37
35 66|Ga 67|Ge 68|As 69|Se Rb
36 67|Ga|V 68|Ge|B 69|As 70|Se72|Kr38
37 68|Ga 69|Ge|V 70|As 71|Se 72|Br 73|Kr 74|Rb Sr 39
38 69|Ga|R 70|Ge|R 71|As|V 72|Se|V 73|Br 74|Kr 75|Rb Y 40
39 70|Ga 71|Ge|I 72|As|V 73|Se 74|Br 75|Kr 76|Rb 77|Sr Zr
40 71|Ga|R 72|Ge|R 73|As|I 74|Se|R 75|Br 76|Kr 77|Rb 78|Sr
41 72|Ga 73|Ge|R 74|As|I 75|Se|B 76|Br 77|Kr 78|Rb 79|Sr81|Zr 41
42 73|Ga 74|Ge|R 75|As|R 76|Se|R 77|Br|V 78|Kr|R 79|Rb 80|Sr 81|Y 82|Zr Nb 42
43 74|Ga 75|Ge 76|As|V 77|Se|R 78|Br 79|Kr|V 80|Rb 81|Sr 82|Y 83|Zr 84|Nb Mo
44 75|Ga 76|Ge|O 77|As|V 78|Se|R 79|Br|R 80|Kr|R 81|Rb 82|Sr|I 83|Y 84|Zr43
45 76|Ga 77|Ge 78|As 79|Se|Y 80|Br 81|Kr|Y 82|Rb 83|Sr|V 84|Y 85|Zr 86|Nb 87|Mo Tc
46 77|Ga 78|Ge 79|As 80|Se|R 81|Br|R 82|Kr|R 83|Rb|I 84|Sr|R 85|Y 86|Zr 87|Nb 88|Mo44
47 78|Ga 79|Ge 80|As 81|Se 82|Br|V 83|Kr|R 84|Rb|I 85|Sr|I 86|Y 87|Zr 88|Nb 89|Mo 90|Tc Ru 45
48 79|Ga 80|Ge 81|As 82|Se|O 83|Br 84|Kr|R 85|Rb|R 86|Sr|R 87|Y |V 88|Zr|I 89|Nb 90|Mo 91|Tc 92|Ru Rh
49 80|Ga 81|Ge 82|As 83|Se 84|Br 85|Kr|G 86|Rb|I 87|Sr|R 88|Y |B 89|Zr|V 90|Nb 91|Mo 92|Tc 93|Ru
50 81|Ga 82|Ge 83|As 84|Se 85|Br 86|Kr|R 87|Rb|O 88|Sr|R 89|Y |R 90|Zr|R 91|Nb|Y|I 92|Mo|R 93|Tc 94|Ru 95|Rh
51 82|Ga 83|Ge 84|As 85|Se 86|Br 87|Kr 88|Rb 89|Sr|I 90|Y |V 91|Zr|R 92|Nb|Y|I 93|Mo|G 94|Tc 95|Ru 96|Rh
52 83|Ga 84|Ge 85|As 86|Se 87|Br 88|Kr 89|Rb 90|Sr|G 91|Y |I 92|Zr|R 93|Nb|R|G 94|Mo|R 95|Tc|-|I 96|Ru|R 97|Rh
5386|As 87|Se 88|Br 89|Kr 90|Rb 91|Sr 92|Y 93|Zr|Y 94|Nb|Y 95|Mo|R 96|Tc|V 97|Ru|V 98|Rh
5487|As 88|Se 89|Br 90|Kr 91|Rb 92|Sr 93|Y 94|Zr|R 95|Nb|I|V 96|Mo|R 97|Tc|Y|I 98|Ru|R 99|Rh|I
5589|Se 90|Br 91|Kr 92|Rb 93|Sr 94|Y 95|Zr|I 96|Nb 97|Mo|R 98|Tc|Y 99|Ru|R 100|Rh
5691|Br 92|Kr 93|Rb 94|Sr 95|Y 96|Zr|O 97|Nb 98|Mo|R 99|Tc|Y 100|Ru|R 101|Rh|B|V
57 91|Se 92|Br 93|Kr 94|Rb 95|Sr 96|Y 97|Zr 98|Nb 99|Mo|V 100|Tc 101|Ru|R 102|Rh|B
5894|Kr 95|Rb 96|Sr 97|Y 98|Zr 99|Nb 100|Mo|O 101|Tc 102|Ru|R 103|Rh|R
5995|Kr 96|Rb 97|Sr 98|Y 99|Zr 100|Nb 101|Mo 102|Tc 103|Ru|I 104|Rh
6097|Rb 98|Sr 99|Y 100|Zr 101|Nb 102|Mo 103|Tc 104|Ru|R 105|Rh|V
61 97|Kr 98|Rb 99|Sr 100|Y 101|Zr 102|Nb 103|Mo 104|Tc 105|Ru|V 106|Rh
6299|Rb102|Zr 103|Nb 104|Mo 105|Tc 106|Ru|B 107|Rh
63102|Y 104|Nb 105|Mo 106|Tc 107|Ru 108|Rh
64105|Nb 106|Mo 107|Tc 108|Ru 109|Rh
65106|Nb 107|Mo 108|Tc 109|Ru 110|Rh


46-60 Elementleri arası izotoplar

|

||

| |

| |

|

| |

|

| | |

|

|

|

||

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

| | |
p a†’ 46
Pd 47 48
n a†“ Ag Cd
51 97|Pd
52 98|Pd 99|Ag 100|Cd 49
53 99|Pd 100|Ag 101|Cd In 50 51 52
54 100|Pd|V 101|Ag 102|Cd Sn Sb Te
55 101|Pd 102|Ag 103|Cd 104|In107|Te
56 102|Pd|R 103|Ag 104|Cd 105|In108|Te
57 103|Pd|I 104|Ag 105|Cd 106|In 107|Sn109|Te 53 54
58 104|Pd|R 105|Ag|I 106|Cd|R 107|In 108|Sn I Xe 55
59 105|Pd|R 106|Ag|-|V 107|Cd 108|In 109|Sn 110|Sb 111|Te113|Xe Cs
60 106|Pd|R 107|Ag|R 108|Cd|R 109|In 110|Sn 111|Sb 112|Te56
61 107|Pd|Y 108|Ag|-|G 109|Cd|B 110|In 111|Sn 112|Sb 113|Te115|Xe 116|Cs Ba
62 108|Pd|R 109|Ag|R 110|Cd|R 111|In|V 112|Sn|R 113|Sb 114|Te 115|I 116|Xe 117|Cs
63 109|Pd 110|Ag|-|B 111|Cd|R 112|In 113|Sn|B 114|Sb 115|Te 116|I 117|Xe 118|Cs 119|Ba 57
64 110|Pd|R 111|Ag|V 112|Cd|R 113|In|R 114|Sn|R 115|Sb 116|Te 117|I 118|Xe 119|Cs La
65 111|Pd 112|Ag 113|Cd|O|G 114|In|-|I 115|Sn|R 116|Sb 117|Te 118|I 119|Xe 120|Cs 121|Ba
66 112|Pd 113|Ag 114|Cd|R 115|In|O 116|Sn|R 117|Sb 118|Te|V 119|I 120|Xe 121|Cs 122|Ba
67 113|Pd 114|Ag 115|Cd|V|I 116|In 117|Sn|R|I 118|Sb 119|Te|-|V 120|I 121|Xe 122|Cs 123|Ba58
68 114|Pd 115|Ag 116|Cd|O 117|In 118|Sn|R 119|Sb|V 120|Te|R 121|I 122|Xe 123|Cs 124|Ba 125|La Ce
69 115|Pd 116|Ag 117|Cd 118|In 119|Sn|R|B 120|Sb|-|V 121|Te|I|B 122|I 123|Xe 124|Cs 125|Ba 126|La
70 116|Pd 117|Ag 118|Cd 119|In 120|Sn|R 121|Sb|R 122|Te|R 123|I 124|Xe|R 125|Cs 126|Ba 127|La59
71 117|Pd 118|Ag 119|Cd 120|In 121|Sn|V|G 122|Sb|V 123|Te|R|B 124|I |V 125|Xe 126|Cs 127|Ba 128|La 129|Ce Pr 60
72 118|Pd 119|Ag 120|Cd 121|In 122|Sn|R 123|Sb|R 124|Te|R 125|I |I 126|Xe|R 127|Cs 128|Ba|V 129|La 130|Ce Nd
73120|Ag 121|Cd 122|In 123|Sn|B 124|Sb|I 125|Te|R|I 126|I |I 127|Xe|I 128|Cs 129|Ba 130|La 131|Ce 132|Pr
74121|Ag 122|Cd 123|In 124|Sn|R 125|Sb|B 126|Te|R 127|I |R 128|Xe|R 129|Cs|V 130|Ba|O 131|La 132|Ce 133|Pr 134|Nd
75122|Ag124|In 125|Sn|V 126|Sb|I 127|Te|-|B 128|I 129|Xe|R|V 130|Cs 131|Ba|I 132|La 133|Ce 134|Pr 135|Nd
76123|Ag 124|Cd 125|In 126|Sn|Y 127|Sb|V 128|Te|O 129|I |Y 130|Xe|R 131|Cs|V 132|Ba|R 133|La 134|Ce|V 135|Pr 136|Nd
77126|In 127|Sn 128|Sb 129|Te|-|I 130|I 131|Xe|R|I 132|Cs|V 133|Ba|G|V 134|La 135|Ce 136|Pr 137|Nd
78127|In 128|Sn 129|Sb 130|Te|O 131|I |V 132|Xe|R 133|Cs|R 134|Ba|R 135|La 136|Ce|R 137|Pr 138|Nd
79128|In 129|Sn 130|Sb 131|Te|-|V 132|I 133|Xe|V 134|Cs|B 135|Ba|R|V 136|La 137|Ce|V 138|Pr 139|Nd
80129|In 130|Sn 131|Sb 132|Te|V 133|I 134|Xe|R 135|Cs|Y 136|Ba|R 137|La|Y 138|Ce|R 139|Pr 140|Nd|V
81130|In 131|Sn 132|Sb 133|Te 134|I 135|Xe 136|Cs|I 137|Ba|R 138|La|R 139|Ce|B 140|Pr 141|Nd
82131|In 132|Sn 133|Sb 134|Te 135|I 136|Xe|R 137|Cs|G 138|Ba|R 139|La|R 140|Ce|R 141|Pr|R 142|Nd|R
83132|In 133|Sn 134|Sb 135|Te 136|I 137|Xe 138|Cs 139|Ba 140|La|V 141|Ce|I 142|Pr 143|Nd|R
84134|Sn 135|Sb 136|Te 137|I 138|Xe 139|Cs 140|Ba|I 141|La 142|Ce|R 143|Pr|I 144|Nd|O
85136|Sb 137|Te 138|I 139|Xe 140|Cs 141|Ba 142|La 143|Ce|V 144|Pr 145|Nd|R
86138|Te 139|I 140|Xe 141|Cs 142|Ba 143|La 144|Ce|B 145|Pr 146|Nd|R
87140|I 141|Xe 142|Cs 143|Ba 144|La 145|Ce 146|Pr 147|Nd|I
88141|I 142|Xe 143|Cs 144|Ba 145|La 146|Ce 147|Pr 148|Nd|R
89142|I 143|Xe 144|Cs 145|Ba 146|La 147|Ce 148|Pr 149|Nd
90144|Xe 145|Cs 146|Ba 147|La 148|Ce 149|Pr 150|Nd|O
91145|Xe 146|Cs148|La 149|Ce 150|Pr 151|Nd
92150|Ce 151|Pr 152|Nd
93151|Ce
94154|Nd


61-75 Elementleri arası izotoplar

|

| |||

| |

| | |

| |

| | |

|

|

| |

| | |

| |

| |

| | |

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|
p a†’ 61 62 63
Pm Sm Eu
n a†“137|Sm64
76 137|Pm 138|Sm 139|Eu Gd
77 138|Pm 139|Sm 140|Eu65
78 139|Pm 140|Sm 141|Eu 142|Gd Tb 66
79 140|Pm 141|Sm 142|Eu 143|Gd Dy 67 68 69
80 141|Pm 142|Sm 143|Eu 144|Gd Ho Er Tm 70
81 142|Pm 143|Sm 144|Eu 145|Gd 146|Tb 147|Dy Yb 71
82 143|Pm|B 144|Sm|R 145|Eu|V 146|Gd|I 147|Tb 148|Dy150|Er 151|Tm Lu 72
83 144|Pm|B 145|Sm|B 146|Eu|V 147|Gd|V 148|Tb 149|Dy 150|Ho 151|Er Hf
84 145|Pm|G 146|Sm|Y 147|Eu|I 148|Gd|G 149|Tb 150|Dy 151|Ho 152|Er 153|Tm 154|Yb 155|Lu
85 146|Pm|B 147|Sm|O 148|Eu|I 149|Gd|V 150|Tb 151|Dy 152|Ho 153|Er 154|Tm 155|Yb 156|Lu 157|Hf 73 74
86 147|Pm|B 148|Sm|O 149|Eu|I 150|Gd|Y 151|Tb 152|Dy 153|Ho 154|Er 155|Tm 156|Yb158|Hf Ta W
87 148|Pm|V|I 149|Sm|R 150|Eu|-|G 151|Gd|B 152|Tb 153|Dy 154|Ho 155|Er 156|Tm 157|Yb159|Hf
88 149|Pm|V 150|Sm|R 151|Eu|O 152|Gd|O 153|Tb|V 154|Dy|Y 155|Ho 156|Er 157|Tm 158|Yb160|Hf162|W
89 150|Pm 151|Sm|G 152|Eu|G 153|Gd|B 154|Tb 155|Dy 156|Ho 157|Er 158|Tm161|Hf163|W
90 151|Pm|V 152|Sm|R 153|Eu|R 154|Gd|R 155|Tb|V 156|Dy|R 157|Ho 158|Er 159|Tm 160|Yb 161|Lu164|W 75
91 152|Pm 153|Sm|V 154|Eu|B 155|Gd|R 156|Tb|V 157|Dy 158|Ho 159|Er 160|Tm 161|Yb 162|Lu165|W Re
92 153|Pm 154|Sm|R 155|Eu|B 156|Gd|R 157|Tb|G 158|Dy|R 159|Ho 160|Er|V 161|Tm 162|Yb166|W
93 154|Pm 155|Sm 156|Eu|I 157|Gd|R 158|Tb|G 159|Dy|B 160|Ho 161|Er 162|Tm 163|Yb 164|Lu166|Ta
94156|Sm 157|Eu 158|Gd|R 159|Tb|R 160|Dy|R 161|Ho 162|Er|R 163|Tm 164|Yb 165|Lu 166|Hf 167|Ta
95157|Sm 158|Eu 159|Gd 160|Tb|I 161|Dy|R 162|Ho 163|Er 164|Tm 165|Yb 166|Lu 167|Hf 168|Ta170|Re
96159|Eu 160|Gd|R 161|Tb|V 162|Dy|R 163|Ho|G 164|Er|R 165|Tm|V 166|Yb|V 167|Lu 168|Hf 169|Ta 170|W
97160|Eu 161|Gd 162|Tb 163|Dy|R 164|Ho 165|Er 166|Tm 167|Yb 168|Lu 169|Hf 170|Ta 171|W 172|Re
98162|Gd 163|Tb 164|Dy|R 165|Ho|R 166|Er|R 167|Tm|V 168|Yb|R 169|Lu|V 170|Hf 171|Ta 172|W
99164|Tb 165|Dy 166|Ho|V|G 167|Er|R 168|Tm|I 169|Yb|I 170|Lu|V 171|Hf 172|Ta 173|W 174|Re
100166|Dy|V 167|Ho 168|Er|R 169|Tm|R 170|Yb|R 171|Lu|V 172|Hf|B 173|Ta 174|W 175|Re
101167|Dy 168|Ho 169|Er|V 170|Tm|B 171|Yb|R 172|Lu|V 173|Hf 174|Ta 175|W 176|Re
102169|Ho 170|Er|R 171|Tm|B 172|Yb|R 173|Lu|B 174|Hf|O 175|Ta 176|W 177|Re
103170|Ho 171|Er 172|Tm|V 173|Yb|R 174|Lu|B 175|Hf|I 176|Ta 177|W 178|Re
104172|Er|V 173|Tm 174|Yb|R 175|Lu|R 176|Hf|R 177|Ta|V 178|W |I 179|Re
105173|Er 174|Tm 175|Yb|V 176|Lu|O 177|Hf|R 178|Ta 179|W 180|Re
106175|Tm 176|Yb|R 177|Lu|V|B 178|Hf|R|G 179|Ta|B 180|W |O 181|Re
107176|Tm 177|Yb 178|Lu 179|Hf|R|I 180|Ta|-|R 181|W |B 182|Re|V
108178|Yb 179|Lu 180|Hf|R 181|Ta|R 182|W |R 183|Re|I
109180|Lu 181|Hf|I 182|Ta|B 183|W |R 184|Re|I|B
110182|Hf|Y 183|Ta|V 184|W |R 185|Re|R
111183|Hf 184|Ta 185|W |I 186|Re|V|Y
112184|Hf 185|Ta 186|W |R 187|Re|O
113185|Hf 186|Ta 187|W 188|Re
114188|W |I 189|Re|V
115189|W 190|Re
116190|W 191|Re
117192|Re


76-90 Elementleri arası izotoplar||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

|
p a†’ 76 77 78 79 80 81 82 83
n a†“ Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi
105 181|Os 182|Ir 183|Pt 184|Au 185|Hg 186|Tl 187|Pb84
106 182|Os 183|Ir 184|Pt 185|Au 186|Hg 187|Tl 188|Pb 189|Bi Po 85
107 183|Os 184|Ir 185|Pt 186|Au 187|Hg 188|Tl 189|Pb 190|Bi At
108 184|Os|R 185|Ir 186|Pt 187|Au 188|Hg 189|Tl 190|Pb 191|Bi
109 185|Os|I 186|Ir 187|Pt 188|Au 189|Hg 190|Tl 191|Pb 192|Bi 193|Po 194|At
110 186|Os|O 187|Ir 188|Pt|I 189|Au 190|Hg 191|Tl 192|Pb 193|Bi 194|Po 195|At 86
111 187|Os|R 188|Ir|V 189|Pt 190|Au 191|Hg 192|Tl 193|Pb 194|Bi 195|Po 196|At Rn
112 188|Os|R 189|Ir|I 190|Pt|O 191|Au 192|Hg 193|Tl 194|Pb 195|Bi 196|Po 197|At87
113 189|Os|R 190|Ir|I 191|Pt|V 192|Au 193|Hg 194|Tl 195|Pb 196|Bi 197|Po 198|At Fr
114 190|Os|R 191|Ir|R 192|Pt|R 193|Au 194|Hg|G 195|Tl 196|Pb 197|Bi 198|Po 199|At 200|Rn88
115 191|Os 192|Ir|I|G 193|Pt|G|V 194|Au|V 195|Hg|-|V 196|Tl 197|Pb 198|Bi 199|Po 200|At 201|Rn Ra
116 192|Os|R 193|Ir|R|I 194|Pt|R 195|Au|B 196|Hg|R 197|Tl 198|Pb 199|Bi 200|Po 201|At 202|Rn 203|Fr89
117 193|Os|V 194|Ir 195|Pt|R|V 196|Au|V 197|Hg|V 198|Tl 199|Pb 200|Bi 201|Po 202|At 203|Rn 204|Fr Ac
118 194|Os|B 195|Ir 196|Pt|R 197|Au|R 198|Hg|R 199|Tl 200|Pb 201|Bi 202|Po 203|At 204|Rn 205|Fr 206|Ra
119 195|Os 196|Ir 197|Pt 198|Au|V 199|Hg|R 200|Tl|V 201|Pb 202|Bi 203|Po 204|At 205|Rn 206|Fr 207|Ra90
120 196|Os 197|Ir 198|Pt|R 199|Au|V 200|Hg|R 201|Tl|V 202|Pb|Y 203|Bi 204|Po 205|At 206|Rn 207|Fr 208|Ra 209|Ac Th
121198|Ir 199|Pt 200|Au 201|Hg|R 202|Tl|I 203|Pb|V 204|Bi 205|Po 206|At 207|Rn 208|Fr 209|Ra 210|Ac
122200|Pt 201|Au 202|Hg|R 203|Tl|R 204|Pb|R|Y 205|Bi|I 206|Po|V 207|At 208|Rn 209|Fr 210|Ra 211|Ac
123201|Pt 202|Au 203|Hg|I 204|Tl|B 205|Pb|Y 206|Bi|V 207|Po 208|At 209|Rn 210|Fr 211|Ra 212|Ac 213|Th
124203|Au 204|Hg|R 205|Tl|R 206|Pb|R 207|Bi|G 208|Po|B 209|At 210|Rn 211|Fr 212|Ra 213|Ac 214|Th
125204|Au 205|Hg 206|Tl 207|Pb|R|- 208|Bi|Y 209|Po|G 210|At 211|Rn 212|Fr 213|Ra 214|Ac 215|Th
126206|Hg 207|Tl 208|Pb|R 209|Bi|O 210|Po|B 211|At 212|Rn 213|Fr 214|Ra 215|Ac 216|Th
127208|Tl 209|Pb 210|Bi|V 211|Po 212|At 213|Rn 214|Fr 215|Ra 216|Ac 217|Th
128209|Tl 210|Pb|G 211|Bi 212|Po 213|At 214|Rn 215|Fr 216|Ra 217|Ac 218|Th
129210|Tl 211|Pb 212|Bi 213|Po 214|At 215|Rn 216|Fr 217|Ra 218|Ac 219|Th
130212|Pb 213|Bi 214|Po 215|At 216|Rn 217|Fr 218|Ra 219|Ac 220|Th
131213|Pb 214|Bi 215|Po 216|At 217|Rn 218|Fr 219|Ra 220|Ac 221|Th
132214|Pb 215|Bi 216|Po 217|At 218|Rn 219|Fr 220|Ra 221|Ac 222|Th
133217|Po 218|At 219|Rn 220|Fr 221|Ra 222|Ac 223|Th
134218|Po 219|At 220|Rn 221|Fr 222|Ra 223|Ac 224|Th
135221|Rn 222|Fr 223|Ra|I 224|Ac 225|Th
136222|Rn|V 223|Fr 224|Ra|V 225|Ac|V 226|Th
137223|Rn 224|Fr 225|Ra|I 226|Ac|V 227|Th|I
138224|Rn 225|Fr 226|Ra|G 227|Ac|G 228|Th|B
139225|Rn 226|Fr 227|Ra 228|Ac 229|Th|G
140226|Rn 227|Fr 228|Ra|B 229|Ac 230|Th|Y
141228|Fr 229|Ra 230|Ac 231|Th|V
142229|Fr 230|Ra 231|Ac 232|Th|O
143232|Ac 233|Th
144234|Th|I
145235|Th
146236|Th


91-105 Elementleri arası izotoplar|

|

|

| |

||

|

|

| | |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| |

| |
p a†’ 91
n a†“ Pa
131 222|Pa 92
132 223|Pa U 93
133 224|Pa Np 94
134 225|Pa 226|U Pu 95
135 226|Pa 227|U 228|Np Am
136 227|Pa 228|U 229|Np96
137 228|Pa 229|U 230|Np232|Am Cm
138 229|Pa|V 230|U |I 231|Np 232|Pu
139 230|Pa|I 231|U |V 232|Np 233|Pu 234|Am97 98 99 100
140 231|Pa|Y 232|U |G 233|Np 234|Pu 235|Am 236|Cm Bk Cf Es Fm
141 232|Pa|V 233|U |Y 234|Np|V 235|Pu 236|Am 237|Cm
142 233|Pa|I 234|U |Y 235|Np|B 236|Pu|B 237|Am 238|Cm 239|Bk 240|Cf 241|Es 242|Fm
143 234|Pa 235|U|O 236|Np|Y 237|Pu|I 238|Am 239|Cm 240|Bk 241|Cf 242|Es 243|Fm
144 235|Pa 236|U |Y 237|Np|Y 238|Pu|G 239|Am 240|Cm|I 241|Bk 242|Cf 243|Es 244|Fm 101
145 236|Pa 237|U |V 238|Np|V 239|Pu|Y 240|Am|V 241|Cm|I 242|Bk 243|Cf 244|Es 245|Fm Md 102
146 237|Pa 238|U|O 239|Np|V 240|Pu|G 241|Am|G 242|Cm|B 243|Bk 244|Cf 245|Es 246|Fm No 103 104
147 238|Pa 239|U 240|Np 241|Pu|G 242|Am|-|G 243|Cm|G 244|Bk 245|Cf 246|Es 247|Fm 248|Md Lr Rf 105
148240|U 241|Np 242|Pu|Y 243|Am|G 244|Cm|G 245|Bk|V 246|Cf|V 247|Es 248|Fm 249|Md 250|No Db
149243|Pu 244|Am 245|Cm|G 246|Bk|V 247|Cf 248|Es 249|Fm 250|Md 251|No 252|Lr 253|Rf
150244|Pu|Y 245|Am 246|Cm|G 247|Bk|G 248|Cf|B 249|Es 250|Fm 251|Md 252|No 253|Lr 254|Rf 255|Db
151245|Pu 246|Am 247|Cm|Y 248|Bk|B 249|Cf|G 250|Es 251|Fm 252|Md 253|No 254|Lr 255|Rf 256|Db
152246|Pu|I 247|Am 248|Cm|Y 249|Bk|B 250|Cf|G 251|Es|V 252|Fm|V 253|Md 254|No 255|Lr 256|Rf 257|Db
153249|Cm 250|Bk 251|Cf|G 252|Es|B 253|Fm|V 254|Md 255|No 256|Lr 257|Rf 258|Db
154250|Cm|G 251|Bk 252|Cf|B 253|Es|I 254|Fm 255|Md 256|No 257|Lr 258|Rf 259|Db
155251|Cm 252|Bk 253|Cf|I 254|Es|B|V 255|Fm 256|Md 257|No 258|Lr 259|Rf 260|Db
156253|Bk 254|Cf|I 255|Es|I 256|Fm 257|Md 258|No 259|Lr 260|Rf 261|Db
157254|Bk 255|Cf 256|Es 257|Fm|B 258|Md|I 259|No 260|Lr 261|Rf 262|Db
158256|Cf 257|Es 258|Fm 259|Md 260|No 261|Lr 262|Rf 263|Db
159259|Fm 260|Md 261|No 262|Lr 263|Rf 264|Db
160262|No 263|Lr 264|Rf 265|Db


106-111 Elementleri arası izotoplar

|

|

||

|

|

|

|
p a†’ 106
Sg 107
n a†“ Bh
152 258|Sg108
153 259|Sg 260|Bh Hs 109
154 260|Sg 261|Bh Mt 110
155 261|Sg 262|Bh 263|Hs Ds 111
156 262|Sg 263|Bh 264|Hs 265|Mt Rg
157 263|Sg 264|Bh 265|Hs 266|Mt 267|Ds
158 264|Sg 265|Bh 266|Hs 267|Mt 268|Ds
159 265|Sg 266|Bh 267|Hs 268|Mt 269|Ds
160 266|Sg 267|Bh 268|Hs 269|Mt 270|Ds
161269|Hs 270|Mt 271|Ds 272|Rg
162271|Mt 272|Ds


Fizik Portalı konusu

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.