IZZET (türkçe) anlamı
1. büyüklük
2. yücelik
ululuk.
IZZET (türkçe) anlamı
3. Büyüklük
4. yücelik
5. ululuk
IZZET (türkçe) anlamı
6. (Arapça) Erkek ismi 1. Değer kıymet yücelik
7. ululuk. 2. Kuvvet
8. kudret. 3. Hürmet
9. saygı ikram izan.
IZZET (türkçe) almancası
1. die Ehre
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ahmet İzzet Paşa

Ahmet İzzet Paşa (1864 - 1937) Sadrazamlığı sırasında Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan Ahmet İzzet Paşa, Ahmet Tevfik Paşa kabinesinde Dahiliye Nazırı olarak görev aldı. Mustafa Kemal ile Bilecik görüşmesini yaptı. Bilecik'ten Ankara'ya gelen Paşa, Mustafa Kemal'e, ...

İzzet Ceylan

İzzet Ceylan (1953 - .... ) 1953 yılında Diyarbakır'da doğdu. Orta öğreniminden sonra iş hayatının çeşitli kademelerinde görev alan Ceylan bugün aile bünyesi içinde kurulmuş ve müteahhitlik alanında faaliyet gösteren Ceylan Holding'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan ...

İzzet Baysal

İzzet Baysal (1907 - 2000) M. İzzet Baysal 1907 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Babası Rüştiye mektebi mezunu Memur Ahmet Canip Efendi, annesi Bolu'nun Alpagut köyünden Hafız Behiye hanımdır. Ailenin dört çocuğu oldu, en küçükleri İzzetti. İlk ve Orta Öğrenimini Bolu'da ...

Salih İzzet Erdiş

Salih İzzet Erdiş (Salih Mirzabeyoğlu) Sözde "Büyük Doğu Başyücelik Devleti"ni kurmak amacıyla 1989'da faaliyete geçen yasadışı İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA - C) örgütünün lideri. Halen Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan "Kumandan" kod ...

İzzet Altınmeşe

1945 yılında Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Arpadere köyünde dünyaya geldi. Ailesi, kendisi 5 aylık iken ekonomik nedenlerden ötürü Adana’ya göç etti. 6 kardeşten 3.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Geçtiğimiz yıl 10. kuruluş yıldönümünü kutlayan Üniversite, Türkiye'nin iki metropolü olan Ankara ve İstanbul şehirlerinin arasında doğal güzelliklerle çevrili Bolu ve Düzce illerinde kurulmuştur.Bilim üretmek, eğitim yapmak ve bulunduğu yöreyi aydınlatmak hedefiyle yola ...

Mustafa İzzet Efendi

1801 Tosya' da doğdu. Türk hattat ve bestecisidir. Fatih Medresesi'nde öğrenime başladı ve Kömürcüzade Hafız Efendi' den ders aldı. Sesinin güzelliğiyle Sultan İkinci Mahmud' un ilgisini çekerek Enderun' a alındı. Burada altı yıl musiki, hat, dil ve edebiyat öğrenimi gördü.

Ali İzzet Özkan

Ali İzzet, Ağcakışla'ya bağlı Höyük köyünde 1902 yılında doğmuştur. Köyün varlıklı kişilerinden Muhtar Musa Efendi'nin oğludur. Çok küçük