İzzet Mehmed Paşa

İzzet Mehmet Paşa (d. 1723, - ö. Subat 1784 Belgrad) I. Abdülhamit saltanatında, 4 Ağustos 1774 - 6 Temmuz 1775 ve 20 Şubat 1781 - 25 Ağustos 1782 tarihleri arasında toplam iki yıl beş ay altı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.

İzzet Mehmet Paşa (d. 1723, - ö. Subat 1784 Belgrad) I. Abdülhamit saltanatında, 4 Ağustos 1774 - 6 Temmuz 1775 ve 20 Şubat 1781 - 25 Ağustos 1782 tarihleri arasında toplam iki yıl beş ay altı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı.

Hayatı

Rum Mehmet Paşa torunlarından olan Hüseyin beyin oğludur. 1723'de Zonguldak nahiyelerinden Çarşamba'nın Beylik köyünde doğmuştur. I. Mahmut döneminde 1733'de, zamanına göre nisbeten geç yaşında, 20 yaşında iken, İstanbul'a gelmiş ve Kızlar Ağası Hacı Beşir Ağa himayesi ile Baltacılar Ocağı'na yazılmıştır. Okuma yazma bilmesi dolayısıyla Bab-ı Ali ile saray arasında muhabereden sorumlu memur olan "kapı hasekisi" görevi verilmiştir. Sonra Kızlar Ağası yazıcı halefesi olmuş ve "Bey Halife" olarak anılmaya başlamıştır. Kasım 1757'de sadrazama ağa yazıcısı tayin olmuştur. Fakat bu görevi yapmakta iken Sadrazam Koca Ragıp Paşa tarafından hizmeti beğenilmemiş ve 25 Mart 1758'de ağa yazıcılığı görevinden atılmıştır. Bu İzzet Mehmed Bey için çok bir güç durum ortaya çıkmıştır. Daha önce bağlı olduğu Baltacılar Ocağı sultan tarafından lahvedidiği için eski işine dönmesi imkanı olmamış ve bir müddet açıkta işsiz kalmıştır. Tam bu sırada evi de yangından harap olmuş evsiz de kalmustur. Bu durumunu habver alan Sulatan III. Mustafa onun gönlünü almak için şahsen 7.500 kuruş ihsanla onu taltif etmiştir. Kendine Hacegan rütbesi de bu işsizlik sırasında verilmiştir. Fakat yine de işsizliği 5 yıl devam etmiştır. Bu dedikodular ve yangın üzerine ve daha önceden de sadrazamlığığa davet edilip cephede olduğu için bunu kabul etmeyen Yeğen Mehmet Paşa'nın da İstanbul'a dönmesi üzerine 24 Ağustos 1782'de İzzet Mehmet Paşa sadrazamlıktan azledildi. Bu ikinci sdramzamlığı bir buçuk yıldan biraz fazla idi. Vezrlikten de emekliliğe ayrıldı ve Filibe'ye sürgüne gönderildi. İzzet Mehmet Paşa dört buçuk ay Filibe'de oturdu. Ocak 1783'de affedildi ve yine vezirlik verilerek Semendire sancağıyla Belgrad muhafızlığına gönderildi. 1784 Ocak veya Şubat 1784'de Belgrad'da beklenmedik bir anda vefat etti. Değerlendirme Sicill-i Osmani onu şöyle değerlendirilmektedir:
Akil; şuur ve güzel ahlak sahibi; ağzı sıkı; mazbut lisanlı olup halk kendisine müteşekkirdi.
Fakat daha tenkitçi bir değerlendirmeye göre
Son derece ağır, haddinden fazla derecede halim düşünceli fakat iş göremeyecek derecede tembel bir şahsiyet olup bu hali devlette ıslahat yapmak isteyen I. Abdülhamit'in hoşuna gitmemişti.
Ayrıca bakınız *I. Abdülhamit *Dağılma Dönemi Osmanlı Sadrazamları listesi

Dış bağlantılar

* Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), Sicill-i Osmani, İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN:975-333-0383 C.IV s.456 [1] * Buz, Ayhan, (2009) Osmanlı Sadrazamları, İstanbul: Neden Kitap, ISBN978-975-254-278-5, . * Danişmend, İsmail Hami, (2011), İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi 6 Cilt, İstanbul:Doğu Kütüphanesi, ISBN:9789944397681 * Tektaş, Nazim (2002), Sadrazamlar Osmanlı'da İkinci Adam Saltanatı, İstanbul:Çatı Yayınevi (Google books:

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.