Jüstinianos

Kısaca: I. Justinianos (Latince:Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus) , (Grekce: Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ἰουστινιανός Flábios Pétros Sabbátios Ioustinianos), (Türkçe: Jüstinyen olarak da bilinir) (d. yak 482, Tauresium (modern Gradište, Makedonya) - ö. ...devamı ☟

Jüstinianos
Jüstinianos

I. Justinian (Jüstinianos) 482 yılında Makedonya`da Üsküp yakınlarındaki bir köyde dünyaya geldi ve 14 Kasım 565 günü İstanbul`da öldü. Bazı tarih yazarları tarafından kendisine ``büyük`` unvanı yakıştırılmaktadır.

Jüstinianos 1 Ağustos 527 yılından 565 yılına kadar Doğu Roma İmparatorluğu`nun imparatoru olarak hüküm sürmüştür. Kendisine ``Son Roma İmparatoru`` denilmektedir. Roma Hukukunda yaptığı reformla anılır. Geç Antik Çağ`ın en önemli hükümdarlarındandır. Ortadoks Hristiyanlarca ``aziz`` olarak kabul edilmiştir.

Asıl adı Justiniaus. Doğu Roma İmparatorluğunun en kudretli hükümdarı. Zamanı devletinin en parlak dönemidir. Köstence civarında Toresium adlı bir köyde doğdu(483). Babası cahil bir köylüydü.İmparator olmadan önceki ismi Flavius Anicivo`dur. Amcası Justin, İstanbul(Costantinapolis)`da yüksek bir memurdu. Justinyen`i yanına getirtti. Onu iyi okuttu ve çesitli devlet görevlerine atadı. Justinyen`in amcası I. Justin namıyla imparator olunca Justinyeni konsül ve ordu komutanı ilan etti. Amcasının ihtiyarlaması üzerine imparatorluğun yönetimine yardım etti. I. Justin 527 senesinde ölünce yerine imparator oldu.

Justinyen, memleketi imar etmek ve eski Roma İmparatorluğunu canlandırmak isteğindeydi. Bu amaç için çok çabaladı. Adam seçmek, görevlendirmek konusunda çok ustaydı. Karısı Teodora ile birlikte ülkeye düzen ve birlik getirdi. 532 yılında çıkan Nika ayaklanmasını bastırdı. Narses ve Belisar gibi yetenekli komutanları orduların başına geçirdi. Belisar balkanları ve İtalyayı, Narses kuzey Afrika`yı fethetmek suretiyle İmparatorluğun sınırlarına dahil etti.

Justinyen imparatorluğun her tarafını kiliseler, kalaler ve hastahanelerle donattı. Bunlar arasında en muhteşem eser Ayasofya kilisesidir. Justinyen ayrıca eski Roma kanunlarını 12 ciltlik bir kitap halinde toplatmıştır. Bunun ardından imparatorluk medeni kanununu hazırlattı. Justinyen tüm bu iyileştirmeleri yaparken halktan ağır vergiler aldı. 565 yılında öldüğü zaman gücünün doruğunda bir devlet, ancak aç bir millet bırakmıştı.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jüstinianos Resimleri