Jacgues Lacan

NEVROZ

Nevroz, toplumsal tavır ve davranışları tutukluyan ve kişide ruhen hasta olduğu bilinciyle birlikte bulunan ruhsal bir hastalıktır.

feminizm

Feminizm, toplumun bütün alanlarında kadınla erkeğin eşit olması gerektiğini savunan bir fikir hareketi.

ben

Ben, Freund`un ruhsal cihazla ilgili ikinci kuramında es ve über-ich ile birlikte ruhsal cihazın üç beliriminden biridir. Ben`in kaynağı (ki Es`in dış alemle teması sonucunda farklılaşmasıdır) ve muhtevaları, bilinçli, bilinçöncesi veya bilinçdışı olabil...

dilbilim

Dilbilim, LİNGUİSTİK olarak da bilinir, dili bir sistem olarak gören ve niteliğini, yapısını, birimlerini ve dönüşümlerini inceleyen bilim dalı. Dilbilim terimi, ilk kez 19. yüzyılda dil incelemelerindeki yeni bir yaklaşımı geleneksel filolojiden ayırmak...

lacan

Jacques Marie Émile Lacan (d. 13 Nisan 1901 – ö.

Jacques Lacan

1901-1981 yılları arasında yaşamış, ve psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’dan çok etkilenmiş olan ünlü Fran­sız psikanalisti ve düşünürü.

Hélène Cixous

Hélène Cixous (d.

Felix Guattari

Çağdaş ünlü Fransız psika­nalist, Freudçu Marksist düşünür. La Revolution molecu1aire [Moleküler Devrim] L’Incanscient Machinique [Makine Bilinçdı­şı] gibi eserlerin yazarı olan Quattari, esas Deleuze‘le birlikte yaptığı ortak araştırma­larla ve onunla be...

Julia Kristeva

Julia Kristiva, 24 Haziran 1941 Bulgaristan-Sliwen’de doğdu. Edebiyat teorisyeni, psikanalizci, yazar ve filozof. 1965’ten beri Fransa’da Paris’te yaşamakta ve çalışmlarını esas olarak burada yürütmektedir. 1970'li yıllardan itibaren çağdaş aydınların en...

Liste - Sosyologlar

Jane Addams (1860-1935)Theodor Adorno (1903-1969)Hannah Arendt (1906-1975)Raymond AronGregory Bateson (1904-1980)Jean Baudrillard (b. 1929)Ulrich BeckDaniel BellWalter Benjamin (1892-1940)Peter L. Berger (b. 1929)Henri Bergson (1859-1941)Herbert BlumerPie...