Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı, kamu düzeninin korunmasını, emniyet ve asayişi sağlayan, diğer kanun ve nizamların kendisine verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Jandarma Genel Komutanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların kendisine verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı Bakana karşı sorumludur.

JANDARMANIN SORUMLULUK ALANI

Jandarma’nın genel olarak görev ve sorumluluk alanı; polis görev sahası dışı olup, bu alanlar İl ve İlçe belediye sınırları dışında kalan yerler ile polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma bu yerlerde; emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumludur. Jandarmanın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün % 91’ini kapsamaktadır.

GÖREVLERİ

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu gereğince Jandarmanın Görevleri; Mülki, Adli, Askeri ve Diğer Görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.

Mülki Görevleri

Genelde emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak için suç işlenmesini önleyici faaliyetleri kapsar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ceza infaz kurumu ve tutukevlerinin dış koruması görevleri de bu kapsamdadır.

Adli Görevleri

Suçların işlenmesini müteakip suç ve suçluların ortaya çıkarılması, yakalanması ve suç delilleri ile birlikte adli makamlara intikal ettirilmesidir.

Askeri Görevleri

Askeri kanun ve nizamların gereği olan görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri kapsar.

Diğer Görevler

Mülki, Adli ve Askeri Görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı hükümet kararlarıyla verilen görevlerdir.

KURULUŞ ŞEMASI

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Teşkilatı;

1- Karargah ve Bağlı Birlikleri,
2- İç Güvenlik Birlikleri,
a. Mülki Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Birlikleri ;
1- Jandarma Komando Birlikleri,
2- Jandarma Havacılık Birlikleri,
b. Mülki Teşkilata Tabi Olan Jandarma Birlikleri ;
1-Jandarma Bölge Komutanlıkları,
2-İl Jandarma Komutanlıkları (alay seviyesinde)
3-İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları,
4-Jandarma Karakol Komutanlıkları,
5-Jandarma Koruma Birlikleri,
6-Jandarma Asayiş Komando Birlikleri,
3- Sınır Birlikleri,
4- Eğitim Birlikleri,
5- Jandarma Okulları,
6- İdari ve Lojistik Destek Birlikleri ile,

Görevin Özelliğine Bağlı olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlardan Oluşur.

Linkler

* http://www.jandarma.tsk.mil.tr askeri sitesi
  • http://www.jandarma.gov.tr sivil sitesi

    Kaynaklar

    Vikipedi

Yanıtlar