Jansen planı olarak da bilinen Ankara'nın nazım planı

Jansen planı

Jansen planı olarak da bilinen Ankara'nın nazım planı]] Jansen planı Ankara şehri için Hermann Jansen tarafından hazırlanmış nazım planıdır. Jansen planı Ankara şehri için 1924 ile 1925 yılları arasında hazırlanan Lörcher Planı zaman içinde yetersiz kalması üzerine 1927 tarihinde Ankara Belediyesi yeni bir kent planlaması için bir yarışma açmıştır. Alman kökenli Hermann Jansen ve Joseph Brix ile Fransız kökenli Leon Jausseley’in davet edildiği sınırlı bir yarışma açıldı. Bu yarışmada şehrin nüfusunun 50 yıl içinde yani 1977 yılına kadar 300.000 olacağı varsayılması istenmişti. Yarışma sonucu Hermann Jansen’in önerdiği plan kabul görmüştür. Jansen Planı Hermann Jansen tarafından 1928 yılında hazırlanmıştır. Bu planın ana amaçları arasında araç ve yaya dolaşımını ana bir kent omurgası ile belirlemek, kentin esas gelişme yönünü güney olarak planlamak ve Eski Ankara bölgesinin çevresinden üç yönde yeni yapılaşmak vardı. Ayrıca Ankara Kalesi’nin kenti tacı kabul ederek kale çevresinde yeşillendirilmiş alanlar öngörmekteydi. Bu planın ana amaçları arasında bakanlık binalarının yeni oluşturulan şehir bölgesinde düşünülmesi, Ankara ile Sivas arasında yer alan demiryolu hattının sanayi bölgesi olarak planlanması da vardı. Ana ulaşım arteri olarak da Atatürk Bulvarı önerilmişti. 23 Temmuz 1932 yılında kabul edilen Jansen Planı’nın uygulanması için Hermann Jansen 1939 yılına kadar Ankara ile Berlin arasında sürekli gidip gelmiştir.

Kaynakça

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar