Japon Sosyal Demokrat Parti

Japon Sosyal Demokrat Parti, kısaca SDP olarak da gösterilmekle beraber, merkez-solda bulunan bir siyasi partidir. Kendini sosyal demokrat parti olarak tanımlar. 2005 itibariyle parti Japonya'da küçük bir parti durumuna düşmüştür.

Japon Sosyal Demokrat Parti

Japon Sosyal Demokrat Parti, kısaca SDP olarak da gösterilmekle beraber, merkez-solda bulunan bir siyasi partidir. Kendini sosyal demokrat parti olarak tanımlar. 2005 itibariyle parti Japonya'da küçük bir parti durumuna düşmüştür.

Ana politikaları

* Sosyal adaletin sağlanması, emekli, engelli, sağlık ve sosyal güvencenin geliştirilmesi * Ekonomide neo-liberalizm ve neo-conservatisminden vazgeçilmesi * Japon ordusunu pasif duruma getirmek, yalnızca dış yardımlar ve afetler için kullanmak. * Japonya'daki ABD üstlerinin kaldırılması, Japonya-ABD güvenlik anlaşmalarının iptali * Gaz emisyonlarının azaltılması * Çevre için ek karbon vergisinin getirilmesi * Doğal yaşam alanlarının ve vahşi aşam alanlarının artırılması ve koruma alanlarının oluşturulması * Tüketim toplumundan doğaya saygılı topluma dönüşümün sağlanması * Toprak kirliliğinin önlenmesi ve zararlı kimyasalların yasaklanması * Toplu taşımaya önem verilmesi, otomobilden demiryoluna, petrol yakan otobüslerden hibrit araçlara dönüşümün sağlanması. * Nükleer enerjiye kesinlikle izin verilmemesi ve rüzgar enerjisinin yaygınlaştırılması * Ölüm cezasının yasaklanması * Suda özelleştirilmeden vazgeçilmesi

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar