Java Geliştirme Kiti (JDK) Java geliştiricilerine yönelik bir Oracle Corporation ürünüdür. Java'nın kullanıma sunulmasından beri en geniş kullanım alanı bulan Java SDKdır. 17 Ekim 2006'da, Sun GNU General Public License (GPL) altında sunulacağını duyurdu, ki bu özgür yazılım olacağı anlamına geliyordu. Bunun gerçekleşmesi ise 8 May 2007'de olduWeb kaynağı

Java Geliştirme Kiti

Java Geliştirme Kiti (JDK) Java geliştiricilerine yönelik bir Oracle Corporation ürünüdür. Java'nın kullanıma sunulmasından beri en geniş kullanım alanı bulan Java SDKır. 17 Ekim 2006'da, Sun GNU General Public License (GPL) altında sunulacağını duyurdu, ki bu özgür yazılım olacağı anlamına geliyordu. Bunun gerçekleşmesi ise 8 May 2007'de oldu; Sun kaynak kodu OpenJDK'ya bağışladı. == JDK İçeriği == JDK'nın birincil bileşenleri programlama araçlarından oluşur, bunlar: * java – Java uygulamaları için yükleyici. Bu araç bir yorumlayıcıdır ve javac derleyicisi tarafından ortaya çıkarılmış olan sınıf dosyalarını yorumlar. Şu an hem geliştirme hem de konuşlandırma için aynı başlatıcı kullanılmaktadır. * javacderleyici, kaynak kodu Java bytecode'a çevirir. * Uygulamacık görüntüleyici(ing: appletviewer) – Bu araç internet tarayıcısı kullanılmadan Java uygulamacıklarını çalıştırmak ve hata ayıklamak için kullanılır. * apt – Java için yardımcı veri işleme aracı [1] * extcheck – JAR-dosyası çakışmalarını farkedebilen araç * idlj – IDL'den Java'ya çevrim sağlayan derleyici. Bu araç verilen Java IDL dosyasından java ilişkilendirmeleri çıkarır. * javadoc – Dökümantasyon üreticisi; otomatik olarak kaynak kod yorumlarından dökümantasyon üretir. * jar – arşivleyici; ilgili sınıfları kütüphaneleri tek bir JAR dosyası çevirir. Jar dosyalarını yönetmek için de kullanılır. * javah – C başlık ve koçan üreticisi, yerel metodları yazmak için kullanılır. * javap – sınıf dosyası tersçeviricisi * javaws – JNLP uygulamaları için Java Ağ Başlatıcı * jconsole – Java izleme ve yönetim konsolu * jdb – hata ayıklayıcı * jhat – Java Bellek Yığını Analiz Aracı (Deneysel) * jinfo – Bu araç çalışmakta olan Java sürecinden ya da daha önce çökmüş olan Java sürecine ait bir dökümden konfigürasyon bilgisini alır. * jmap – Bu araç Java'ya ait bellek haritasını çıkarır, verilen Java süreci ya da çökmüş bir sürece ait dökümden paylaşılan nesnelere ait bellek haritalarını veya bellek yığını ayrıntılarını çıkarabilir. (Deneysel) * jps – Java Sanal Makine Süreç Durum Aracı hedef makinedeki HotSpot Java Sanal Makineleri'ni (JVM'ler) listeler. (Deneysel) * jrunscript – Java komut satırı betiği kabuk. * jstack – Java iş parçacıklarına ait yığıt izlerini görüntülemeyi sağlayan araç. (Deneysel) * jstat – Java Sanal Makinesi istatistik izleme aracı (Deneysel) * jstatd – jstat geri plan yordamı (experimental) * policytool – Direktif yaratma ve yönetme aracı; bir Java çalışma zamanı için direktifleri verir, bu şekilde farklı kaynaklara ait kodların hangi izinlere sahip olduğunu belirler. * VisualVM – Bazı komut satırlı JDK araçlarını bir araya getiren, performans ve bellek kesiti alma görsel aracı. * wsimport – Ağ hizmetini çağırmak için taşınabilir JAX-WS kodu üretir * xjc – XML ilişkilendirme Java API'sinin (JAXB) bir kısmını oluşturur. Bir XML şemasını kabul eder ve Java sınıfları üretir. Deneysel araçlar JDK'nın ileriki versiyonlarında olmayabilir. JDK aynı zamanda tamamlanmış bir Java Çalışma Zamanı Ortamı ile birlikte gelir, bu genellikle hususi çalışma zamanı olarak da adlandırılır, çünkü "olağan" JRE'den ayrıdır ve extra içeriğe sahiptir. Bir Java Sanal Makinesi'nden ve konuşlandırma ortamındaki sınıf kütüphanelerinin hepsinden oluşur. Aynı zamanda geliştiricilerin işine yarayan uluslararasılaştırma kütüphaneleri ve IDL kütüphaneleri gibi ek kütüphaneleri de içermektedir. JDK kopyaları aynı zamanda Java API'sinin hemen hemen her kısmının nasıl kullanılacağını gösteren birçok seçilmiş örnek programı da barındırmaktadır. == JDK ve SDK Arasındaki Anlam Karışıklığı == JDK SDK'nın alt kümesidir. Java SE, EE, ve ME için JDK SDK'nın Java programları yazma ve çalıştırma sorumluluğunu yerine getiren kısmıdır. Uygulama sunucuları, hata ayıklama araçları gibi extra yazılımları oluşturan kısım ve dökümantasyon ise SDK nın geriye kalanını oluşturur. == Diğer JDK'ler == Bir çok platform için kullanımda olan başka JDK'lar da vardır, bunların kimisi Sun JDK kaynak kodlarından başlamışlardır, kimisi sıfırdan başlamıştır. Bu JDK'ların hepsi Java şartnamelerine uymaktadır, ancak çoğunlukla belli bir şartnameye dahil olmayan çöp toplama, derleme stratejileri ve optimizasyon tekniklerinde açık bir şekilde birbirlerinden ayrılmaktadırlar. * GNU GCJsi (Java İçin GNU Derleyicisi) * IBM J9 JDK'sı, AIX, Linux, Windows, MVS, OS/400, Pocket PC, z/OS için [2] * Oracle Corporation JRockit JDK, Windows, Linux ve Solaris için * Blackdown Java – Sun'ın JDK'sının Linux'a taşınmış versiyonu * Apple's Java İçin Mac OS Çalışma Zamanı Klasik Mac OS için JVM/JDK [3] * Apache Harmony *RedHat IcedTea == Benzer maddeler == * Java platformu == Kaynaklar == == Dış bağlantılar == * Oracle Java SE * IBM Java technology JDK * Open source JDK 7 project * Open source JDK project * Community support * GNU ClasspathÖzgür yazılım JDK alternatifi * Javadoc Geliştirme Kiti (JDK) Arama Motoru

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar