Java Servlet

Java servlet, Java EE'de Java Servlet API'siyle uyumlu bir Java sınıfı olup HTTP istemlerine cevap vermek için kullanılır. Belirli bir istemci-sunucu protokolüne bağlı olmamasına rağmen genelde bu protokolle kullanılır. Servlet kelimesi genelde HTTP servlet yerine bu yüzden kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir yazılım uzmanı, Java platformu sayesinde servleti bir Web sunucusuna dinamik içerik eklemek için kullanabilir. Üretilen kod genelde HTML olsa da bazen XML de olabilir. Servletler, CGI ya da ASP.NET gibi Java-dışı Web içerik teknolojilerinin Java'daki karşıt üründür. Servletlerle HTTP çerezleri veya URL yeniden yazımı kullanılarak oturum değişkenlerinin sistem durumunu birçok sunucu hareketleri boyunca koruması sağlanmaktadır. Java sarmalaç hiyerarşisi içinde bulunan servlet UPA'sı, bir Web containeriyle bir servletin beklenen etkileşimini tanımlar. Web taşıyıcısı, aslında Web sunucusunun servletlerle etkileşen kısmıdır. Web taşıyıcısı, servletlerin yaşam çevrimini yönetmekle görevlidir, bunun için her servlete bir URL eşler ve URL istemcisinin doğru erişim hakları olmasını sağlar. Java i istem alıp buna dayanarak bir yanıt üreten bir nesne. Temel servlet paketi, servlet istem ve yanıtını sunan Java nesnelerin yanında servletin düzenleşim parametrelerini ve işletme çevresini de tanımlar. paketi, Web sunucusu ve istemcisi arasında yollanan çoklu istem ve yanıtları izleyen oturum yönetimi nesneleri de içine alan HTTP'ye özgü üreysel servlet elemanlarının alt sınıflarını tanımlar. Servletler bir WAR dosyası içine paketlenebilirler.

Notlar

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.