Jean-Baptiste Say

Kısaca: Jean-Baptiste Say vermesiyle 1789�da tekrar ülkesine döndü. Gazeteci olarak, elindeki bütün imkanlarını Adam Smith�in klasik ekonomi tezini müdafaa etmeye kullandı. 1816�dan sonra çeşitli enstitülerde siyasi ekonomi profesörlüğü yaptı. 16 Ekim 1832�de Paris�te öldü. Mahreçler Kanunu: Gerçekte mallar, mallarla değiştirilir. Para, malların alışverişlerini kolaylaştıran bir araçtır. Bir mal üretildiğinde, başka malları satın almak için kullanılacak gelir ...devamı ☟

Jean-Baptiste Say
Jean-Baptiste Say

Jean-Baptiste Say vermesiyle 1789�da tekrar ülkesine döndü. Gazeteci olarak, elindeki bütün imkanlarını Adam Smith�in klasik ekonomi tezini müdafaa etmeye kullandı. 1816�dan sonra çeşitli enstitülerde siyasi ekonomi profesörlüğü yaptı. 16 Ekim 1832�de Paris�te öldü.

Mahreçler Kanunu: Gerçekte mallar, mallarla değiştirilir. Para, malların alışverişlerini kolaylaştıran bir araçtır. Bir mal üretildiğinde, başka malları satın almak için kullanılacak gelir doğmuş olur. Bu sebepledir ki, ekonomide aşırı üretim söz konusu olmaz. Her malın üretimi, üretilen öbür mallar için bir pazar doğurur. Mahreçler Kanunu, kısaca şu şekilde formülize edilebilir: �Her arz kendi talebini doğurur.�

Say, geçici olarak aşırı üretimi kabul eder. Bu durumda üretimin talebi aşan kısmı satılmaz ve o malın fiyatı düşer. Dolayısıyla kar istenilenin altına iner ve malın üretimi kısılır. Yani pazar mekanizmasının iyi işlemesiyle arz, kendini talebe uydurur. Ekonomi her zaman kendiliğinden tam istihdamda dengededir. Say, bu teorisiyle, klasik ekolün en önemli kişisi oldu.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jean-Baptiste Say Resimleri

Say Kanunu
3 yıl önce

Say kanunu, Mahreçler (piyasa) kanunu olarak da bilinir, Jean Baptiste Say tarıfından ileri sürülmüştür, "Her arz kendi talebini yaratır" biçiminde açıklanabilir...

Say Kanunu, Ekonomi, Finans, Taslak, Tam istihdama, Takas, Jean Baptiste Say
Klasik ekonomi
5 ay önce

ilk modern iktisadi düşünce okulu olarak kabul edilir. Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo ve John Stuart Mill, bu düşünce okulunu geliştiren...

Jean-Baptiste Lamarck
5 ay önce

Jean-Baptiste Lamarck (asıl adı Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck) (1 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829), Fransız doğa bilimci....

Jean-Baptiste Lamarck, 1744, 1829, 1 Ağustos, Evrim, Fransız, Kişi, Taslak, Zoolog
1832
4 ay önce

Mustafa Behçet Efendi Müştak Baba Rasmus Christian Rask Sadi Carnot Jean-Baptiste Say Walter Scott Solomon Tshekisho Plaatje Évariste Galois ^ Bilim ve...

1832, 18. yüzyıl, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833, 1834, 1835, 1836
Ekonomik düşünce tarihi
3 yıl önce

iktisat alanında olduğu görülür. Smith'den sonra Rev. Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say, David Ricardo ve John Stuart Mill Klasik iktisatçılar olarak devam...

Ekonomistler listesi
4 ay önce

Jeffrey Sachs Henri de Saint-Simon Paul Samuelson Thomas Sargent Jean-Baptiste Say Louis Say Herbert Scarf Thomas Schelling Gustav von Schmoller Theodore...

Ekonomistler listesi, Adam Smith, Alan Greenspan, Arthur Cecil Pigou, Arthur Melvin Okun, Bertil Ohlin, Daniel Kahneman, David Ricardo, Frederic Bastiat, Friedrich Engels, Jan Tinbergen
Jean-Philippe Rameau
4 ay önce

Fransız besteci ve müzik teorisyenidir. Fransızca opera besteciliğinde Jean-Baptiste Lully yerini almıştır ve yine Fransız François Couperin ile klavsen...

Klasik liberalizm
5 ay önce

Düşünceleri klasik liberalizmi etkileyen insanlar arasında John Locke, Jean-Baptiste Say, Thomas Malthus ve David Ricardo gibi birçok ekonomist, siyaset bilimci...