Jean Calvin

Kısaca: 1509-1564 yılları arası yaşamış İsviçreli teolog. Piskopos olan babasının etkisiyle küçük yaşta dinle ilgilenmeye başladı. 1523'te Paris'e giderek felsefe ve mantık eğitimi yaptı. Daha sonra, Orleans ile Bourges'da teoloji ve hukuk öğrenimi gördü. Stoacı düşünürlerden etkilendi. 1536'da Hristiyanlık üzerine yazdığı Hristiyan Dininin Bağlayıcı İlkeleri adlı kitabı ile ünlendi. 1541'de Cenevre Belediyesi'nin çağrısına uyarak bu kentte bir kilise okulu kurdu. Katolikliğe dönüş yönündeki baskılar ...devamı ☟

Jean Calvin
Jean Calvin

1509-1564 yılları arası yaşamış İsviçreli teolog. Piskopos olan babasının etkisiyle küçük yaşta dinle ilgilenmeye başladı. 1523'te Paris'e giderek felsefe ve mantık eğitimi yaptı. Daha sonra, Orleans ile Bourges'da teoloji ve hukuk öğrenimi gördü. Stoacı düşünürlerden etkilendi. 1536'da Hristiyanlık üzerine yazdığı Hristiyan Dininin Bağlayıcı İlkeleri adlı kitabı ile ünlendi.

1541'de Cenevre Belediyesi'nin çağrısına uyarak bu kentte bir kilise okulu kurdu. Katolikliğe dönüş yönündeki baskılara kentin ancak Calvin'in önderliğinde direnebileceğini düşünen Cenevreliler ona yüklü bir maaş bağladılar. Calvin'in hazırladığı yeni kilise yönergeleri 1561'de kent meclisince kesin biçimde onaylandı. Yeni düzene göre kilise hiyerarşisinde dört aşama yer alıyordu: Öğreti uzmanları, vaizler, disiplin kurallarından sorumlu yaşlılar ve sosyal-hayır işlerini yürütmekle görevli diyakozlar.

Reform kilisesinin hızla büyümesi, bu gelişmeye maddi destek sağlamak amacıyla, vaizlerin sözcüsü olarak kent meclisinin toplantılarına katılan Calvin, pek çok siyasal kararda etkili oluyordu. 1541-1555 arası Cenevre'deki karşıtlarını etkisizleştiren Calvin, başka ülkelerde görüşlerini yaymaya yöneldi. Özellikle Fransa'da etkili oldu ve 1559'da Paris'te, sarayın gözleri önünde toplanan Calvinci ilk ulusal sinod, ulusal bir itikatname ve yönerge benimsedi.

1560'larda sağlığı iyice kötüleşen Calvin'in sorumluluklarını paylaşmaya başlayan Beza, 1564'te onun ölümünden sonra Calvenciliğin önderliğini üstlendi. Calvin, dinin yalnızca inanç değil, aynı zamanda bir eğitim-öğretim sorunu olduğunu öne sürdü. Papalığı ve o güne dek var olan mezhepleri eleştirerek reformlar yapılmasını önerdi.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Calvin'e Karşı Castellio ya da Köleliğe Karşı Özgür Düşünce
6 yıl önce

"Vicdan Zorbalığa Karşı Ya Da Castellio Calvin'e" ismiyle de basılmıştır. Eserde, Jean Calvin ve Jean Calvin'in Sebastian Castellio ile mücadelesi hakkında...

Calvin`e Karşı Castellio ya da Köleliğe Karşı í–zgür Düşünce, 1936, Almanca, Biyografi, Roman, Stefan Zweig, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Dr. Ayda Yörükan
1509
3 yıl önce

"Doçe" unvanı ile devlet başkanlığı yapan 88. düka (ö. 1595) 10 Temmuz - Jean Calvin, Fransız din reformcusu, Kalvinizm mezhebinin kurucusu (ö. 1564) tarihi...

1509, 10 Eylül, 15. yüzyıl, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509 Büyük İstanbul Depremi, 1510, 1511
Miguel Servet
3 yıl önce

Servet ve Calvin, bir ortak arkadaş vasıtasıyla daha önceden tanışıp mektuplaşmaya başlamışlardı. Servet Michel de Villeneuve adını, Calvin ise Charles...

Miguel Servet, 13 Ağustos, 13 Şubat, 1509, 1511, 1526, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533
Presbiteryenlik
6 yıl önce

sürülen Knox, Cenevre’ye, ardından da Frankfurt’a taşındı. Cenevre’de Jean Calvin’le tanıştı ve Kalvinist görüşü benimsedi. Memleketi İskoçya’ya geri döndüğünde...

Protestanlık
3 yıl önce

en büyük üç ana mezhebinden biridir. 16. yüzyılda Martin Luther ve Jean Calvin'in öncülüğünde Katolik Kilisesi'ne ve Papa'nın otoritesine karşı girişilen...

Protestanlık, Protestanlık
Yoel Kitabı
6 yıl önce

peygamberlerle olan benzerlikler ve lisan detayları irdelenmiştir. Öte yandan, Jean Calvin gibi diğer yorumcular, kitabın yazılış zamanına önem vermemektedir. Yoel...

Cenevre Üniversitesi
3 yıl önce

İsviçre'de bulunan bir kamu araştırma üniversitesidir. Bu üniversite John Calvin tarafından 1559 yılında kurulmuştur. Bugün, üniversite İsviçre'de ikinci...

1886
3 yıl önce

24 Ocak - Henry King, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1982) 8 Mart - Edward Calvin Kendall, Amerikalı kimyager (ö. 1972) 24 Mart - Edward Weston, Amerikalı...

1886, 15 Mayıs, 18. yüzyıl, 1811, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888