JENERIK (türkçe) anlamı
1. jenerik : Fransızca jenerik (générique) sözü Türkçe'de daha çok sinema alanında kullanılmaktadır. Bir filmde emeği geçenlerin adlarını
2. filmin yapımıyla ilgili bilgileri içine alan ve filmin başında (bazen sonunda) sunulan liste anlamında kullanılan bu söz yerine Türk Dil Kurumu
3. tanıtımlık veya tanıtma yazısı karşılıklarını önermektedir.
JENERIK (türkçe) ingilizcesi
1. credits
2. credits and titles,
JENERIK (türkçe) fransızcası
1. générique [le]
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bard

Ortaçağ Kelt kültürünü anlatan ozan, halk ozanı, ve şairlerdir. Hükümdar ve asilzadelerin bünyesinde istihdam edilir, onların ailelerini ve kendi faaliyetlerini öven methiyeler yazarlardı.Bardlar, İrlanda ve İskoçya'nın Highland bölgesinde belli zümreden oluşan bir sınıftı.

Iptila

İptilâ sözcüğünün anlamı üzerinde bir uyuşmaya henüz varılamamıştır. Hekimler fiziksel yönleri üzerinde dururken, sosyologlar sosyal yönleri, avukatlar ise hukuki yönleri üzerinde ısrar ederler. Oysa bu terim öylesine yaygındır ki, vazgeçilmesi söz konusu olamaz.

DNS

İnternet ağını oluşturan her birim sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri kullanıcıların kullanımı için www.site_adı.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık düşürülür. DNS sunucuları, internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıtlı ...

Pseudomonadaceae

Pseudomonadaceae bakteriler âleminde bir familyadır, bu familyaya Azomonas, Azomonotrichon, Azorhizophilus, Azotobacter, Cellvibrio, Mesophilobacter, Pseudomonas (cins tipi), Rhizobacter, Rugamonas, ve Serpens cinsleri dahildir.

Statin

Lipit düşürücü bir ilaçlar grubu olan Statinler (veya HMG KoA redüktaz inhibitörleri) yüksek kan kolesterol düzeylerinden dolayı kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişilerde kolesterolu düşürmek için kullanılırlar.

Baba Evi

Baba Evi, ATV`de gösterilmiş bir Türk dizifilmi. Dizi aslen Orhan Kemal`in “Küçük Adamın Romanı” adını taşıyan üçlemesinin ilk kitabından uyarlanmış olup, seri “Avare Yıllar” ve “Cemile” ile devam eder.

Balık Oltası

Kavramın genel kullanımı için Olta maddesine bakınız. Balık Oltası (İngilizce: Fish Hooks) Noah Z.

Babylon 5

''Babylon 5'', yazar ve yapımcı J. Michael Straczynski tarafından yaratılan bir Amerikan bilimkurgu televizyon dizisidir. Dizinin yapımı, Babylonian Productions çatısı altında faaliyet gösteren Straczynski’s Synthetic Worlds Ltd ile Warner Bros. Domestic Television şirketlerince ...

Propranolol

Propranolol, selektif olmayan ve genellikle hipertansiyon hastalığının tedavisinde kullanılan beta blokörler grubuna dahil bir ilacın tıbbi adıdır. Başarılı bir şekilde geliştirilen ilk beta blokördür. Ayrıca, çocuklarda migren gelişiminin önüne geçilmesinde etkili olduğu ...