JENERIK (türkçe) anlamı
1. jenerik : Fransızca jenerik (générique) sözü Türkçe'de daha çok sinema alanında kullanılmaktadır. Bir filmde emeği geçenlerin adlarını
2. filmin yapımıyla ilgili bilgileri içine alan ve filmin başında (bazen sonunda) sunulan liste anlamında kullanılan bu söz yerine Türk Dil Kurumu
3. tanıtımlık veya tanıtma yazısı karşılıklarını önermektedir.
JENERIK (türkçe) ingilizcesi
1. credits
2. credits and titles,
JENERIK (türkçe) fransızcası
1. générique [le]
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Bard

Ortaçağ Kelt kültürünü anlatan ozan, halk ozanı, ve şairlerdir. Hükümdar ve asilzadelerin bünyesinde istihdam edilir, onların ailelerini ve kendi faaliyetlerini öven methiyeler yazarlardı.Bardlar, İrlanda ve İskoçya'nın Highland bölgesinde belli zümreden oluşan bir sınıftı.

Iptila

İptilâ sözcüğünün anlamı üzerinde bir uyuşmaya henüz varılamamıştır. Hekimler fiziksel yönleri üzerinde dururken, sosyologlar sosyal yönleri, avukatlar ise hukuki yönleri üzerinde ısrar ederler. Oysa bu terim öylesine yaygındır ki, vazgeçilmesi söz konusu olamaz.