Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji, yerkabuğunun başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler, jeoloji mühendisliği bölümünde, jeoloji biliminin sağladığı bilgileri mühendislik alanına uygulanmasına ilişkin yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapılır. Mta, Tpao, Dsi, İller Bankası, Tki, Devlet Karayolları, Ysi, seramik ve cam fabrikalarıl, deprem araştırma enstitüsünde çalışılabilir.

Jeoloji, yerkabuğunun başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler, jeoloji mühendisliği bölümünde, jeoloji biliminin sağladığı bilgileri mühendislik alanına uygulanmasına ilişkin yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapılır. Mta, Tpao, Dsi, İller Bankası, Tki, Devlet Karayolları, Ysi, seramik ve cam fabrikalarıl, deprem araştırma enstitüsünde çalışılabilir.

Programın Amacı

Jeoloji, yerkabuğunun başlangıcından bugüne kadar geçirdiği yapısal değişmeleri, yerkabuğunun yüzeyinin ve altının bugünkü durumunu inceler. Jeoloji mühendisliği bölümü jeoloji biliminin sağladığı bilgilerin mühendislik alanına uygulamasına ilişkin kuram ve yöntemler konusunda eğitim ve araştırma yapar.

Belli Başlı Dersler

Jeoloji mühendisliği programı, matematik, fizik, kimya gibi temel ve jeoloji, mühendislik vb. Alanlarda uzmanlık derslerinden oluşur. Üçüncü ve dördüncü yıllarda kuramsal mühendislik dersleri yanında arazi uygulamaları ve laboratuvar çalışmalarına büyük ölçüde yer verilir. Ayrıca, öğrencilerin staj yapma zorunluluğu vardır.2.sınıftan başlamak üzere stratigrafi, sedimantoloji,yapısal jeoloji,paleontoloji,zemin mekaniği gibi jeoloji derslerinin yanında bilgisayar programlama ve istatistik dersleri ile güncel yaşamda da kullanılabilen dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Jeoloji mühendisliği alanında çalışacak kişinin akademik yeteneğe sahip, jeoloji, coğrafya ve ekonomiye ilgili ve bu alanlarda başarılı, açık havada çalışmaktan hoşlanan bir kimse olması gerekir.Ayrıca jeoloji konularında araştırma yaparak yeni yorumlar meydana getirebilmelidir.

Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler

Üniversitelerin jeoloji mühendisliği bölümünü bitirenler bu alanda "Jeoloji Mühendisi" unvanına hak kazanırlar. Jeoloji mühendisi çalıştığı kurumda yeraltındaki doğal kaynakların maden, petrol, endüstriyel hammaddeler, yeraltı suyu, jeotermik enerjinin bilimsel ve teknik yöntemlerle araştırılmasına, bulunmasına ve rezervlerin hesaplanmasına; kentleşme alanları, liman, havaalanı, baraj yerleri ile tünel, karayolu ve demiryollarının geçeceği yerlerin en uygun jeolojik özelliklerine göre seçilmesine çalışır, bu alanda araştırma ve incelemeler yapar. Jeoloji mühendisi, yeryüzünün jeolojik haritalarını yapar, yeryüzü ve yeraltına ait elde edilen bilgileri bütünleştirerek uygulamaya dönüştürür. Jeoloji mühendisleri, jeofizik ve maden mühendisleri ile yakın bir işbirliği içinde çalışırlar.

Çalışma Alanları

Bu alanda yetişenlerin büyük bir bölümü kamu kuruluşlarında, pek azı ise özel sektörde çalışmaktadır. Jeoloji mühendislerinin çalıştığı belli başlı kuruluşlar şunlardır: MTA, DSİ, İller Bankası, Etibank, TKİ, Devlet Karayolları, Yol-Su Elektrik Kurumu, Deprem Araştırma Enstitüsü ve özel sektör de seramik ve cam fabrikalarıdır.

Görüşler

  • misafir Avatar
    misafir - 4 yıl önce
    boşta kalmamak için okunan ama sonunda hiç bir işe yaramayan 4 veya 5 yılınıza mal olan depresyonik bir bölüm...6 yıl önce mezun oldum ama sadece evde oturup diplomanızı seyretmek için okuduğunuz,kendini bilmeyen cahil insanlar tarafından dahi alaya alındığınız,nereden su çıkar deprem olur mu diye sorduğunuz sorulara cevap dahi veremeyen hocaların bulunduğu bir bölüm...4 yılıma yazık oldu...

Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Jeoloji Mühendisliği ilgili konular

Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji mühendisliği