Jeomagnetizma

Kısaca: Jeomagnetizma, Yer'in magnetik alanını inceleyen jeofizik dalı. ...devamı ☟

Jeomagnetizma
Jeomagnetizma

Jeomagnetizma, Yer'in magnetik alanını inceleyen jeofizik dalı.

Magnetik alanın kökeni, magnetik kutupların oluşumu ve kutupların zaman içinde yer değiştirmesi, kayaçlarda görülen artık magnetizma, yerel ya da bölgesel magnetik sapmalar, Güneş ve gezegenler ile Yer arasındaki magnetik ilişkiler ve magnetik mineral yataklarını ve çeşitli jeolojik yapıların belirlenmesi başlıca konularıdır.

Kaynaklar

  • http://www.jeofizikforum.com/sayfa.php?im=ders_yermagnetizmasi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.