jeotermal

Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır.

Jeotermal

Jeotermal ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Jeotermal enerji

jeotermal

yerısıl.

jeotermal

Sıcaklığı, yer içinde kalmaya veya buradan geçmeye bağlı olan (ısı).

jeotermal

Türkçe jeotermal kelimesinin İngilizce karşılığı.
geothermal, geothermic

jeotermal

Türkçe jeotermal kelimesinin Fransızca karşılığı.
géothermique

Yanıtlar