Johann Gottfried Herder

Kısaca: Johann Gottfried von Herder (1744-1803) Alman filozof, dinbilimci, şair ve edebiyatçı. Alman Romantizm'i dönemi ve özellikle de Fırtına ve Coşku ekolünde değerlendirilen ve bu dönemin en önemli ürünlerinden kabul edilen Dil felsefesi ve Tarih felsefesi alanlarında verdiği eserlerle, bu alanların müşterek kurucularından kabul edilir. ...devamı ☟

Johann Gottfried von Herder (1744-1803) Alman filozof, dinbilimci, şair ve edebiyatçı. Alman Romantizm'i dönemi ve özellikle de Fırtına ve Coşku ekolünde değerlendirilen ve bu dönemin en önemli ürünlerinden kabul edilen Dil felsefesi ve Tarih felsefesi alanlarında verdiği eserlerle, bu alanların müşterek kurucularından kabul edilir.

Hayatı

Herder 1744 yılında Prusya'nın Mohrungen kasabasında doğdu. Bölgesinin ve çağının en önemli üniversitelerinden olan, Alman Filozof Kant'ın da görev yapmakta olduğu Königsberg Üniversitesi'ne 1762 yılında girdi. Bununla birlikte Kant'ın klasik idealist görüşlerinden çok Jacob Böhme ve Johann Georg Hamann gibi fikir insanlarından etkilendi. Üniversitedeki eğitiminin ardından Prusya'nın ve Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde öğretmenlik yaptığı gezgin bir hayat sürdü. Bu dönemde hem Goethe ile tanışarak yeni Alman edebiyat akımından etkilendi, hem de aynı dönemde entelektüel faaliyetlerde bulunan Christoph Martin Wieland ve Friedrich Schiller gibi isimlerle beraber Weimar'da kurdukları felsefe topluluğunu yönetti. 1803 yılında bu şehirde öldü. Fikirleri Gerçek bir 'Tarih felsefesi'nin bir anlamda kurucusu sayılabilecek olan Herder, tarihte, belirleyici öğenin genel olarak insan değil de şu ya da bu türden insanın genel özellikleri olduğunu savunduğu doğal bir evrim görüşü geliştirmiş ve bu iddiasıyla da aynı zamanda antropolojinin babası sayılmıştır. Bu anlayışa göre, doğa da tarih de sürekli olarak dönüşen, yani oluş hali içinde olan alanlardır. Tarih, doğanın bir alanı olmakla birlikte, tarihsel olaylar, doğal olaylar gibi, kesin bir yasalılık ve nedensellik taşımaz. Zira, tarihi belirleyen en önemli öğe, genellik değil de, bireyselliktir. Tarihte yasalar aramaktan vazgeçilmelidir, her tarihsel olay bir kez ortaya çıkan bir gerçekliktir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Alman milliyetçiliği
1 yıl önce

Almanya bayrağı Alman İmparatorluğu bayrağı Nasyonel Sosyalist Parti Almanyası bayrağı Johann Gottfried Herder Almancanın konuşulduğu yerler Pancermenizm Nasyonel Sosyalist Partizm Neonazizm...

Zeitgeist
1 yıl önce

yazısında Zeitgeist’den bahseden, şair ve filozof Johann Gottfried Herder kabul edilir. Bu çalışmada Herder, dilbilimci Christian Adolph Klotz ve 1760 yılında...

Alman İdealizmi
1 yıl önce

Karl Leonhard Reinhold ve Friedrich Schleiermacher de bu akıma önemli katkılarda bulunmuştur. Johann Gottfried Herder Salomon Maimon Friedrich Schiller...

Christoph Martin Wieland
1 yıl önce

önemli ve etkili Aydınlanma Dönemi yazarıdır ve aynı zamanda Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller'den oluşan Klassizmin...

Aydınlanma çağı
1 yıl önce

temsilcileri olarak genellikle René Descartes ve Gottfried Wilhelm Leibniz kabul edilir. Almanya'da Johann Gottfried Herder, Immanuel Kant, Christian Wolff; Fransa'da...

Aydınlanma Çağı, Aydınlanma Çağı
Fırtına ve Coşku
4 yıl önce

Briefe über Merkwürdigkeiten der Literatur, 1766/67 Ugolino, 1768 Johann Gottfried Herder (1744-1803) Yakın Dönem Alman Edebiyatı Üzerine Parçalar (Fragmente...

1803
1 yıl önce

Aralık - Dru Drury, İngiliz böcekbilimci (d. 1725) 18 Aralık - Johann Gottfried Herder, Alman filozof, yazar (d. 1744) 26 Aralık - Gian Carlo Passeroni...

1803, 1798, 1799, 18. yüzyıl, 1800, 1801, 1802, 1804, 1805, 1806, 1807
Almanak
1 yıl önce

koleksiyon niteliği taşır. Schiller’in almanağında, Johann Wolfgang Goethe, Johann Gottfried Herder, Ludwig Tieck, Friedrich Hörderlin ve August Wilhelm...