Johannes Kepler

Kısaca: Johannes Kepler (27 Aralık 1571 - 15 Kasım 1630), Alman gökbilimci, fizikçi, ve matematikçi. ...devamı ☟

Johannes Kepler
Johannes Kepler

Johannes Kepler 1571'de Almanya'da doğdu, çağdaş astronominin kurucusudur. İlkin teoloji eğitimi almış, daha sonra astronomi ve matematiğe yoğun ilgi duymuş ve matematik profesörü olmuştur. 1599'da Brahe'nin daveti üzerine, Brahe'ye yıldız tablolarının hazırlanışında yardım etmek üzere Prag'a gelmiş ve 1601'de Brahe'nin ölümü üzerine saray astronomu olarak göreve başlamıştır.

Brahe ölmeden önce, o güne kadar yapmış olduğu bütün gözlem kayıtlarını Kepler'e bırakmıştı. Kepler Brahe'nin gözlem kayıtlarını inceledi ve astronomik tablolardan bir anlam çıkarmaya çalıştı; bütün bu çalışmalarında Copernicus sistemini temele aldı. Kepler, bu konuda, bilinen her şeyi kapsayan ve bunlar arasında mutlak bir uyum sağlayan bir sistemin varolması gerektiğini düşünmüş ve Brahe'nin gözlemlerinden yararlanarak, bıkıp usanmadan, tekrar tekrar yaptığı hesaplar sonucunda, gezegenlerin dairesel yörüngeler üzerinde ve muntazam hızla dolandıkları temel prensibini terk etmiş ve ünlü üç kanununu ortaya koymuştur. Bu nedenle Kepler, modern gök mekaniğinin kurucusu olarak bilinir.

Brahe'nin gözlem kayıtlarını inceleyen Kepler, kristal kürelerin varolmadığını savunmuştur. Kristal küreler olmadığı takdirde, gezegenlerin hareketlerini açıklayacak yeni bir gök fiziği kurmak gerekiyordu. İşte bu, Kepler'le başlayan ve Galilei ve Newton'la son bulan bir süreçle başarılmıştır.

Kepler ilkin Mars'ı gözlemleyerek işe başladı. Mars'ın hareketini dairesel bir yörüngeye oturtmaya çalıştı. Brahe'nin gözlemleri ile kendi gözlemlerini karşılaştıran Kepler, Mars'ın sadece iki konumda dairesel yörünge üzerinde bulunduğunu, ancak diğer konumlarda Mars'ın daire içerisinde olduğunu tespit etti. Bu keşfi onu daire dışında eğriler kullanmaya itti. Gözlemler, gezegenin Güneş etrafında dolanırken bazen yavaş bazen hızlı dolandığını göstermekteydi. Oysa daire üzerindeki hareket düzgün olmalıydı. Demek ki yörünge daire değildi. Uzun uğraşlar sonucunda Kepler yörüngenin eliptik olması gerektiğini buldu. Bu Kepler'in birinci yasasıdır. Şekil 48 Elips Yörüngelerin Bulunuşu

1. Yer'de dahil olmak üzere, gezegenler, odaklarının birinde Güneş'in bulunduğu bir elips üzerinde dolanırlar. Kepler bu yasası ile, o zamana kadar daire olarak bilinen gezegen yörüngelerinin elips olduğunu söylüyordu. Bu ise, daha önce daireye göre yapılan hesaplamalardaki sapmaları tamamen ortadan kaldırıyordu.

Bu aşamada, iki merkezden birinde Güneş'in bulunduğu eliptik yörünge görüşü, gezegenin bu yörünge üzerinde ne hızla yol aldığı sorusunu ortaya çıkardı. Kepler hesaplamalar sonucunda, gezegenin Güneş'e yakın olduğunda hızlı, uzak olduğunda ise yavaş hareket ettiğini buldu. Buna göre, gezegen, eşit zamanlarda, eşit alanları tarıyordu. Böylece Kepler ikinci kanununu bulmuştu.

2.Güneş'le gezegeni birleştiren doğru parçası, eşit zamanlarda eşit alanlar süpürür. Daha sonra ise, Kepler, gezegenlerin periyotları ve uzaklıkları arasında bağıntı buldu: Gezegenlerin periyotlarının karesi ile Güneş'e olan uzaklıklarının küpü birbirleri ile orantılı idi. Bu ise üçüncü yasasıdır.

3.Gezegenlerin periyotlarının karelerinin, Güneş'e olan uzaklıklarının küplerine oranı birbirlerine eşittir (T2/a3=T12/a13).

Kepler'in bulduğu yanıtlar, gezegen sistemiyle ilgili kuvvet yasalarının saptanması için gerekli olan temeli sağlamış ve Copernicus'u haklı çıkarmıştır. Diğer taraftan teorinin tam olarak yerine oturması için önce sistemin olanaklılığının gözlem yolu ile doğrulanması gerekiyordu. Bunu ise Galilei sağladı.

Johannes Kepler

İngilizce Johannes Kepler kelimelerinin İspanyolca karşılığı.
s. Johannes Kepler (matemático y astrónomo alemán, redactó las leyes del movimiento de los planetas)

Johannes Kepler

İngilizce Johannes Kepler kelimelerinin Fransızca karşılığı.
n. Johannes Kepler (1571-1630), mathématicien et astronome allemand, père de l'astronomie moderne (il développa 3 lois fondamentales prouvant que les planètes tournent autour du soleil)

Johannes Kepler

İngilizce Johannes Kepler kelimelerinin Almanca karşılığı.
n. Johannes Kepler (1571-1630, deutscher Astronom, stellte die Lehre von der Planetenlaufbahn auf)

Johannes Kepler

İngilizce Johannes Kepler kelimelerinin İtalyanca karşılığı.
s. Johannes Kepler (matematico e astronomo tedesco)

Johannes Kepler

İngilizce Johannes Kepler kelimelerinin Portekizce karşılığı.
s. Johannes Kepler (1517-1630), matemático e astronauta alemão, escreveu as leis de movimentos dos planetas

Johannes Kepler

Fransızca Johannes Kepler kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. Johannes Kepler (1571-1630), German mathematician and astronomer, father of modern astronomy (developed three laws which proved that the planets revolve around the sun)

Johannes Kepler

Almanca Johannes Kepler kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. (1571-1630) German mathematician and astronomer, father of modern astronomy (developed three laws which proved that planets revolve around the sun)

Johannes Kepler

İngilizce Johannes Kepler kelimelerinin Flemenkçe karşılığı.
zn. Johannes Kepler (duits wiskundige en astronoom, formuleerde de bewegingswetten van de planeten)

Johannes Kepler

n. (1571-1630) German mathematician and astronomer, father of modern astronomy (developed three laws which proved that planets revolve around the sun) n. Johannes Kepler, (1571-1630), German mathematician and astronomer father of modern astronomy n. Johannes Kepler (1571-1630), German mathematician and astronomer, father of modern astronomy (developed three laws which proved that the planets revolve around the sun)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Kepler üçgeni
5 yıl önce

Kepler üçgeni, kenarları geometrik dizi oluşturan bir dik üçgen. Kepler üçgeninin kenarları altın oranla φ = 1 + 5 2 {\displaystyle \varphi ={1+{\sqrt...

SN 1604
6 yıl önce

İtalya'da gözlenmiştir. Johannes Kepler, 17 Ekim'de gözlemlemeye başladı. SN 1604 üzerinde yaptığı sistemli araştırmalar nedeniyle Kepler'in yıldızı olarak anılmıştır...

Kepler'in gezegensel hareket yasaları
3 yıl önce

yasadır. Alman matematikçi ve astronom Johannes Kepler (1572-1630) tarafından keşfedilmişlerdir. Tycho Brahe, Kepler'den önce Alman İmparatorluğunun astroloğuydu...

Kepler (uzay aracı)
3 yıl önce

saptamaya çalışacak. Görevin ismi ise Alman gökbilimci Johannes Kepler anısına adanmıştır. Kepler görevi NASA'nın Keşif Programı çerçevesinde düşük bütçeli...

Kepler Yörüngesi
3 yıl önce

cisim problemi, Yerçekimi iki cisim problemi, ve Kepler problemi’ni inceleyiniz.. Gök mekaniği olarak, Kepler yörüngesi (veya Keplersel yörünge) üç boyutlu...

David Fabricius
3 yıl önce

aralarında Johannes Kepler, Tycho Brahe ve Simon Marius gibi isimlerin de bulunduğu bir grup bilge ile mektuplaşmaktaydı. 1601-1609 yılları arasında Johannes Kepler...

1571
3 yıl önce

Michelangelo Merisi da Caravaggio, İtalyan ressam (ö. 1610). 27 Aralık - Johannes Kepler, Alman astronom, fizikçi ve matematikçi (ö. 1630). ? - Hasekura Tsunenaga...

1571, 15. yüzyıl, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1575
Yörünge
3 yıl önce

Yörüngelerin matematiksel özelliklerini Alman gökbilimci ve matematikçi Johannes Kepler (1571-1630) incelemiş ve gezegenlerin hareketlerini belirleyen temel...

Yörünge, Astronomi Portalı, Ağırlık merkezi, Charon, Dışmerkezlik (gökbilim), Elips, Enberi, Fizik, Gezegen, Gökbilim, Isaac Newton