John Hick

John Harwood Hick (20 Ocak 1922 – 9 Şubat 2012), din felsefecisi ve teolog. Felsefi teoloji alanında, özellikle teodise, eskatoloji, kristoloji konuları ile dini çoğulculuk ve din epistemolojisi alanında çalışmalar yapmıştır.

John Harwood Hick (20 Ocak 1922 – 9 Şubat 2012), din felsefecisi ve teolog. Felsefi teoloji alanında, özellikle teodise, eskatoloji, kristoloji konuları ile dini çoğulculuk ve din epistemolojisi alanında çalışmalar yapmıştır. Biyografi 20 Ocak 1922’de Scarborough`da (Yorkshireİngiltere) doğdu. Manchester Üniversitesinde Hıristiyan Ahlakı dersleri veren amcası Edward Hirst'in teşvikiyle genç yaşlarda din ve felsefe konularıyla ilgilenmeye başladı. Önce Hull Üniversitesinde hukuk eğitimine başladı, sonra hıristiyan bir din adamı olmak amacıyla önce Presbiteryan İngiliz Kilisesine üye oldu sonra da Edinburgh Üniversitesi Felsefe Bölümüne başladı. Cambridge Westminister Teoloji Okulu’nda Eski Ahit, Yeni Ahit, Hıristiyan Doktrini ve Kilise Tarihi dersleri aldı. 1953.56 yılları arasında kilise hizmetinde çalıştı. Cornell Üniversitesi Felsefe Bölümünde ve Cambridge Üniversitesi Teoloji Fakültesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1967`de Birmingham Üniversitesi Teoloji bölümüne felsefe profesörü oldu. Çeşitli üniversitelerde dersler verdi ve 1994'te emekli oldu. 25'den fazla kitap yazdı. Eserler * Faith and Knowledge (İman ve Bilgi), (Glasgow: Williams and Collins Sons 1957) * The Existence of God (Tanrı’nın Varlığı), (New York: MacMillan 1964) * Faith and Philosophers (İman ve Filozoflar), (New York: MacMillan 1964) * Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion (Din Felsefesinde Klasik ve Çağdaş Okumalar), (New Jersey: Prentice Hall 1964) * Evil and the God of Love (Kötülük ve Sevgi Tanrısı), (New York: MacMillan 1966) * Christianity at the Centre (Hıristiyanlık Merkezde), (London: MacMillan 1968) * Arguments for Existence of God (Tanrı’nın Varlığının Delilleri), (London: MacMillan 1971) * The Myth of God Incarnate (Tanrı’nın İnkarnasyonu Miti), (London: SCM Press 1972) * God and Universe of Faiths (Tanrı ve İnançların Evreni), (London: MacMillan 1973) * Truth and Dialogue (Gerçeklik ve Diyalog), (London: Sheldon Press 1974). * Death and Eternal Life (Ölüm ve Ebedi Yaşam), (London: Collins 1976). * God Has Many Names (Tanrı’nın Birçok İsmi Var), (London: MacMillan 1980). * Problems of Religious Pluralism (Dini Çoğulculuğun Problemleri), (London: MacMillan 1985). * The Myth of Christian Uniqueness (Hıristiyanlı`ğın Eşsizliği Miti), (London: SCM Press 1987). * An Interpretation of Religion (Bir Din Yorumu), (London: MacMillan 1989). * Three Faith One God (Üç İnanç Bir Tanrı), (London: MacMillan 1989) * Ghandi’s Significance for Today (Gandi’nin Günümüz Açısından Önemi), (London: MacMillan 1989) * Philosophy of Religion (Din Felsefesi), (New Jersey: Prentice Hall 1990) * The Metaphor of God Incarnate (Tanrı’nın İnkarnasyonu Metaforu), (London: SCM Press 1993) * The Rainbow of Faiths (İnançların Gökkuşağı), (London: SCM Press 1995) * The Fifth Dimension (Beşinci Boyut), (Oxford: Oneworld Publications 1999) * John Hick: An Autobiography (John Hick: Otobiyografi), (Oxford: Oneworld Publications 2002) Dış bağlantılar * Resmi Web Sitesi * John Hick Din Felsefesi Merkezi

Kaynaklar

Vikipedi

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

John Hick ilgili konular

 • Neo-Keynesçi ekonomi

  İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi'nde merkez kurmuş ve dünyanın çeşitli yerlerinde taraftarları olan küçük, fakat etkili bir Keynes sonr
 • Muhammad Legenhausen

  Muhammad Legenhausen 1953 yılında New York`da doğdu. Felsefe çalışmaları sırasında varoluşçuluk ve pozitivizmden etkilenerek ailesinin Kato
 • Huckleberry Finn

  Huckleberry Finn Mark Twain'in Huckleberry Finn'in Maceraları (1884) adlı romanında başkahraman. Yazarın Huckleberry Finn'in Maceraları (1884),
 • Sihirli Sayı Yedi, Artı veya Eksi İki

  Sihirli Sayı Yedi, Artı veya Eksi İki (İngilizce: The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Informat
 • John Hick

  John Harwood Hick (20 Ocak 1922 – 9 Şubat 2012), din felsefecisi ve teolog. Felsefi teoloji alanında, özellikle teodise, eskatoloji, kristoloji k