Joule yasası aslında iki farklı yasa olup, elektrik akımının yarattığı ısı ile bir ideal gazın iç enerjisinin, onun basınç, hacim ve sıcaklığına olan bağımlılığını ilişkilendirir.
Joule'un birinci kanunu (Joule etkisi olarak da bilinir), bir iletken üzerinden geçen elektrik akımı ile onun yarattığı ısı arasındaki ilişkiyi veren fiziksel bir kanundur.

Joule kanunu

Joule kanunu ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Joule yasası

İlgili konuları ara

Yanıtlar