Journal des Débats ("Journal of Debates") 1789 ile 1944 yılları arasında çeşitli isimlerle yayımlanmış haftalık bir Fransız gazetesidir.

Journal des débats

Journal des Débats ("Journal of Debates") 1789 ile 1944 yılları arasında çeşitli isimlerle yayımlanmış haftalık bir Fransız gazetesidir. 5 Şubat 1919 tarihli sayısında, birinci sayfadan şunları yazmıştır: "Hemen hemen beşyüz yıl boyunca Güney Avrupa'yı yıkan ve Doğu Akdeniz bölgesindeki bütün uygarlığı çökerten bu uğursuz Türk ırkını Asya'ya sürmeli."

Yanıtlar