Juda krallığı

Yehuda Krallığı (İbranice: מַלְכוּת יְהוּדָה, Malkhut Yehuda) Yahudi tarihinde iki dönemde var olmuştur. Birinci dönemde, Tevrat'a göre İsrail Krallığı'nın kralı Şaul'un ölümüyle Yehuda topraklarında bir krallık oluştu ve bu krallığın başında Yehuda kabilesinin lideri Davud geçti.

Juda krallığı

düzenle|Haziran 2007

Juda Krallığı İbranilerin Kudüs`te (Jerusalem) yerleşimini tamamlamalarının ardından Davut`un ölümü sonrası başa geçen Süleyman, yönetimi boyunca Filistin`de kabileler arasında ayrım yapma hatasına düşmüştü. Özellikle Juda kabilesinin çıkarlarını fazlasıyla kollaması Filistin topraklarında ayaklanmaların başlamasına neden oldu ancak bu ayaklanmalar kanlı da olsa bastırıldı. Süleyman`ın ölümünden sonra ayaklanmaların şiddeti de arttı ve ülke ikiye ayrıldı. bunlardan biri İsrael Krallığı , diğeri de Juda Krallığı idi. Juda Krallığı İsrael Krallığına oranla çok daha uzun bir zaman ayakta kaldı. Savaşlar yapacak kadar güçlü olmadıklarını bilen Juda hükümdarları daha çok kuzay ülkelerinde dinlerini tanıtma amacı güttüler. propaganda faaliyetleri öylesine etkileyici oldu ki Asur kuşatması altında iken ne olduysa Asur Kralı çok rahatlıkla yutabileceği Juda topraklarından vaz geçip kuşatmayı kaldırma kararı aldı. Juda Krallığı bu kuşatma sonrası daha 150 yıl ayakta kalmayı başaracaktı. Şimdiki Filistin topraklarında 9. yüzyılda kurulan Juda Krallığında özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleri ekonomik yaşamın temellerini oluşturuyordu.uygarlığın tanrısı tabii ki Yehova idi.Halk ağır bir vergi yükü altında idi. Bu verginin büyük bölümü Asur kralına ödeniyordu. Juda Krallığı 7. yüzyılın ortalarında çok kanlı halk ayaklanmalarına sahne oldu.Halk Kral Amon`u devirdi. Tahta 8 yaşında Josias çıktı ve 30 yıl yönetti ülkeyi.Josias krallığın son kralı olacaktı.Nihayet Mısır Firavunu Nekhao ülkenin üzerine yürüdü. Çıkan savaşta kral Josias öldü. M.Ö 586 yılında Juda halkının yoksullar dışında kalan tamamı Babil e sürgüne gönderildi.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar