Jura Devri

Kısaca: Jura, Mezozoik zamanın Trias`tan sonra gelen, yani ikinci dönemidir. 205.1 milyon yıl önce ve 142 milyon yıl önce arasıdır. ...devamı ☟

}

Jura, Mezozoik zamanın Trias`tan sonra gelen, yani ikinci dönemidir. 205.1 milyon yıl önce ve 142 milyon yıl önce arasıdır.

Jura Dönemi`nde tek kıta Pangea, kuzeye doğru kayarken, kuzey enlemlerinde sıkışıyordu ve parçalanmaya başlıyordu. Parçalar birbirinden uzaklaşmaya başladılar. Bu uzaklaşma aralarında geniş ve uzun yarıklar oluşturdu. Bu yarıklar boyunca pek çok volkanik etkinlik yaşanmıştır. İzleyen Kretase Dönemi`nde bugünkü Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika birbirinden ince bir deniz çizgisiyle ayrılmış olacaktır.

Jura iklimi Trias`a göre daha yumuşak, iklimler arası farklılıklar belirsizdi. Yağış miktarı artmış, sıcaklıklar düşmüştü. Artan nem miktarıyla birlikte bitki yaşamı daha güçlendi. Dönemin büyük bölümünde kutuplarda buzul yoktu ve bunun bir sonucu olarak deniz seviyesi yüksekti. Yükselen denizler, kıtaların bir bölümünün üzerini örttü.

Trias`ın sonunda gerçekleşen küçük bir yok oluş, Jura`da dinozorların yayılmasına fırsat verdi. Dinozorlar çeşitlenip gelişti, dev boyutlara ulaştı. Jura`nın başında Diplodocus ve Apatosaurus gibi devasa sauropod dinozorlar çeşitlendi. Allosaurus ve Compsognathus gibi etçil theropodlar da sayıca bollaştı. Kuş benzeri dinozorlar yaygınlaşırken, Archaeopteryx gibi dinozor benzeri ilkel kuşlar dönemin sonunda ortaya çıktı.

Dinozorlar karada hüküm sürerken, bilinen en büyük uçan omurgalılar olan Pterosaurslar gökyüzünde yaygınlaştı. Ichthyosaurslar, plesiosaurslar ve dev deniz timsahları, denizlerde sürüngen hanedanın temsilcileri olarak besin zincirinin en üstünde yerlerini aldı.

Jura`da sürüngenlerin ezici üstünlüğü olsa da, ilkel memeliler bu dönemde gelişme ve çeşitlenmelerine devam etti. İlk çiçekli bitkilerin de Jura`nın sonlarına doğru evrimleştiği düşünülüyor.

Juranın sonunda küçük bir kitlesel yok oluş meydana gelir. Yok oluştan karasal ekosistemler, özellikle dinozorlar, pek fazla etkilenmez. Ammonitlerin pekçok cinsi, deniz sürüngenleri, midye ve istiridye türlerinin %80`i ve pek çok sığ su canlısı yok olur. Bu yok oluşun sebebi bilinmiyor. Ancak deniz tabanındaki çok büyük metan yataklarının boşalmasının tetiklediği bir dizi olayın yok oluşa neden olabileceğine dair kuşkular var. Jura`dan sonra Kretase dönemi başladı.

Jura Devri`nin dönüm noktaları

  • 205.1 -142 milyon yıl önce Pangea parçalanmaya başlar
  • Ekvatoral ve nemli olan iklim dönem boyunca gittikçe yumuşar
  • Dinozorlar karasal ekosistemlerin baskın omurgalı grubu olur
  • Denizlerde sürüngenler çağı başlar
  • Sürüngenler gökyüzünün de hakimi olur
  • Belemmitler denizlerde yaygınlaşıp çeşitlenir
  • Bitkiler dünyasında "Sikatların Çağı"
  • Kuşların ortaya çıkması


Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Jura devri
2 yıl önce

ayrılır: erken, orta ve geç. Benzer şekilde stratigrafide' de; alt Jura, orta Jura ve üst Jura kaya oluşumlarına ayrılır. Karada, fauna, hem dinozoromorf hem...

Jura Devri, Buzul, Deniz, Dinozor, Dinozorlar, Etçil, Jura, Kretase, Kuş, Kıta, Memeliler
Tetanurae
2 yıl önce

Tetanuranlar ilk olarak Erken Jura devri'nde yaklaşık 190 milyon yıl önce fosil kayıtlarında ortaya çıktı ve Orta Jura döneminde küresel olarak dağıldı...

Eosinopteryx
5 yıl önce

Eosinopteryx, Geç Jura devri'nde yaşamış paravian dinozor cinsi. Eosinopteryx brevipenna, bir yetişkin ya da alt-yetişkin bireyin neredeyse tam bir iskeletini...

Ceratosauria
2 yıl önce

kladıdır.Ceratosaurların, erken Jura Devri'nde diğer teropodlardan ayrıldığına inanılsada, keşfedilen en eski örnekler Geç Jura'dan kalmadır. En son araştırmalara...

Heterodontosaurus
5 yıl önce

Heterodontosaurus (anlamı: "farklı dişli kertenkele"), Erken Jura devri'nde Güney Afrika'da yaşamış, köpek dişleriyle tanınmış otobur bir kuş kalçalı dinozordur...

Chialingosaurus
5 yıl önce

(Chialing kertenkelesi), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Geç Jura Devri yataklarından Yukarı Shaximiao Formasyonu'nda bulunmuş Kentrosaurus'lara...

Paraves
2 yıl önce

Paraves, Geç Jura Devri'nde ortaya çıkan yaygın bir theropod dinozor grubudur. Soyu tükenmiş dromaeosauridler, troodontidler, anchiornithidler ve scansoriopterygidlere...

Elburz Dağları
2 yıl önce

taban üzerinde üst Devoniyen devrinden Oligosen devrine ve çoğunlukla Jura Devri ne ait olmak üzere kalker çökeltileri serisinden oluşmaktadır. Zerdüştçüler...