Justinus Flavius. 100 - 164 yılları arasında yaşamış olan Hristiyan Apolojisti. Felsefenin, Tanrı`nın insana sunduğu, onu Tanrı yoluna sokan, en değerli armağan olduğunu savunan Aziz Justinus, felsefede, Platon`un maddi olmayan gerçeklikler olarak idealar öğretisinden çok etkilenmiş, bu çerçeve içinde Tanrı`ya, İyi İdeasına ilişkin açık bir görüye ulaşmayı beklerken, birden Yunan felsefesinin yetersizliği nedeniyle Hıristiyanlığa dönmüştür.

Justinus Flavius

} Justinus Flavius. 100 - 164 yılları arasında yaşamış olan Hristiyan Apolojisti. Felsefenin, Tanrı`nın insana sunduğu, onu Tanrı yoluna sokan, en değerli armağan olduğunu savunan Aziz Justinus, felsefede, Platon`un maddi olmayan gerçeklikler olarak idealar öğretisinden çok etkilenmiş, bu çerçeve içinde Tanrı`ya, İyi İdeasına ilişkin açık bir görüye ulaşmayı beklerken, birden Yunan felsefesinin yetersizliği nedeniyle Hıristiyanlığa dönmüştür. Aziz Justinus, bu dönüşün ardından, Tanrı`ya ilişkin sağlam, kesin ve emin bilgiye, doğru felsefeye, ancak vahyin kabul edilmesi suretiyle ulaşılabileceğini öne sürmüştür.

} }

İlgili konuları ara

Yanıtlar