köknar kozalağı

Türkçe köknar kozalağı kelimelerinin İngilizce karşılığı.
n. fir cone

Yanıtlar