kömür gazı

Kömür gazı ya da kömür madeni metanı, kömür kökenli metan, kömür yataklarında bulunan konvansiyonel olmayan doğal gaz türü.

Kömür gazı

Kömür gazı ya da kömür madeni metanı, kömür kökenli metan, kömür yataklarında bulunan konvansiyonel olmayan doğal gaz türü.

Yanıtlar