Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa

Amcazade Hüseyin Paşa II. Mustafa saltanatında, 11 Eylül 1697 - 4 Eylül 1702 tarihleri arasında dört yıl onbir ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa

Amcazade Hüseyin Paşa II. Mustafa saltanatında, 11 Eylül 1697 - 4 Eylül 1702 tarihleri arasında dört yıl onbir ay onaltı gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Köprülü Mehmed Paşa`nın kardeşi, Hasan Ağa`nın oğludur.

Amcazade Hüseyin Paşa Amcazade Köprülü Hüseyin Pasha

}

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar