--}}

Kör Şah Melik

`Kör` sıfatıyla anılan Şadibeyoğlu Şah Melik Fetret Devri`nde Musa Çelebi`nin 1410`da Rumeli`de hükümdar olması üzerine veziri olmuş, bu arada tarihte iz bırakacak bir başka şahsiyet olan Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin de kazaskerliğe getirilmiştir. Şah Melik sonradan, Musa`nın İstanbul kuşatması esnasında onun yanından kaçarak Bizans`a sığınmış, oradan da Çelebi Mehmed `in yanına davet edilmiş ve geldikten sonra Rumeli`ye geçmek için onun fikri sorulmuş ve

`Kör` sıfatıyla anılan Şadibeyoğlu Şah Melik Fetret Devri`nde Musa Çelebi`nin 1410`da Rumeli`de hükümdar olması üzerine veziri olmuş, bu arada tarihte iz bırakacak bir başka şahsiyet olan Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin de kazaskerliğe getirilmiştir. Şah Melik sonradan, Musa`nın İstanbul kuşatması esnasında onun yanından kaçarak Bizans`a sığınmış, oradan da Çelebi Mehmed `in yanına davet edilmiş ve geldikten sonra Rumeli`ye geçmek için onun fikri sorulmuş ve ona göre hareket edilmiştir.

Bazı tarihler Düzmece Mustafa da denilen Mustafa Çelebi `nin Gelibolu`ya çıktığı sırada Gelibolu kalesi muhafızı olan Şah Melik adında birinin kaleyi teslim etmediğinden bahsetmektedir. "Kör" lakabını kullanmayıp yalnız Şah Melik denildiğine göre bunun başka bir Şah Melik olduğu hatıra geliyorsa da, şimdilik kesin bir fikre ulaşılamıyor.

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.