Kör Yusuf Ziyaettin Paşa III. Selim saltanatında 30 Ağustos 1798 - 24 Nisan 1805 ve II. Mahmut saltanatında 1 Ocak 1809 - 10 Nisan 1811 tarihleri arasında toplam sekiz yıl onbir ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa

Kör Yusuf Ziyaettin Paşa III. Selim saltanatında 30 Ağustos 1798 - 24 Nisan 1805 ve II. Mahmut saltanatında 1 Ocak 1809 - 10 Nisan 1811 tarihleri arasında toplam sekiz yıl onbir ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Yanıtlar